DOTACJE NA INNOWACJE

W niniejszej zakładce znajdą Panstwo wszystkie Zapytania ofertowe oraz dokumenty do pobrania, związane z realizowanymi projektami w ramach wsparcia z Funduszy Unijnych.

 

Projekty w realizacji: 
ITME LOGOProjekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z INSTYTUTEM TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH z Warszawy.
P LOGOProjekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ.
PARP LOGOProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013/PARP, Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Oś priorytetowa 4.
LOGO DEMONSTRATORncbir logo2Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+/ NCBiR w Konsorcjum z Hart Tech i Politechniką Łódzką

 

Kontakt:

Anna Didyk
Specjalista ds. dofinansowań i dotacji 

Tel. +48 68 382 05 76  |  Mob: +48 519 051 615 |  Fax: +48 68 3819 805
E-mail: Anna.Didyk@secowarwick.com