Your browser does not support JavaScript! AUTOMATYK - SECO/WARWICK
Offer header

AUTOMATYK

/KLUCZOWE ZADANIA:

Automatyk będzie odpowiedzialny za:
 • Programowanie sterowników logicznych (Siemens, Allen-Bradley)
 • Tworzenie systemów wizualizacji i raportowania (WinCC)
 • Tworzenie systemów wizualizacji i raportowania (InTouch Wonderware)
 • Tworzenie systemów wizualizacji HMI (TiaPortal)
 • Opracowywanie projektów wymiany danych z systemami ERP

/WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika)
 • Umiejętność programowania
 • Podstawowe wiadomości z zakresu sieci przemysłowych
 • Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania systemów MES
 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 

/UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność i zaangażowanie

/DODATKOWE WYMAGANIA:

 • Dyspozycyjność
 

/OFERUJEMY:

 • Ciekawą i niemonotonną pracę nad niepowtarzalnymi projektami w kreatywnym i dynamicznym zespole
 • Rozwój zawodowy poprzez szereg szkoleń
 

/W NASZEJ FIRMIE:

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność należą do kluczowych wartości
 • Od każdego pracownika oczekujemy wpływania na przyszły kształt organizacji
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. Administratorem danych jest SECO/WARWICK S.A, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: -art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko w ogłoszeniu, -art. 6 ust. 1 lit. a) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w pozostałym zakresie rozporządzenia RODO, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji” przez okres 1 roku od momentu pozyskania zgody. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@secowarwick.com. Twoje dane będziemy udostępniali: dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie danych wymaganych przy aplikacji na dane stanowisko, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

Location: Świebodzin

secowarwick.com

Send your CV to: rekrutacja@secowarwick.com