Your browser does not support JavaScript! INŻYNIER SERWISU - SECO/WARWICK
Offer header

INŻYNIER SERWISU

/OPIS STANOWISKA:

Inżynier Serwisu odpowiedzialny jest za szeroko rozumianą obsługę techniczną klienta. W ramach obowiązków testuje, uruchamia oraz serwisuje zaprojektowane indywidualnie urządzenia do obróbki cieplnej. W trakcie realizacji zadań blisko współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za projekt zarówno ze strony SECO/WARWICK, jak i ze strony klienta. Wysoce samodzielny tryb pracy wymaga umiejętności w koordynacji prac, współpracy w grupie oraz mocno rozwiniętej samodzielności i odpowiedzialności. Równolegle Inżynier Serwisu otrzymuje możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku, dostęp do najnowszych technologii oraz bierze udział w wysoce innowacyjnych projektach.

/OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego technicznego (preferowane kierunki: elektryka, elektrotechnika, automatyka i robotyka)
 • Praktycznej wiedzy z zakresu elektryki potwierdzonej uprawnieniami elektrycznymi z zakresu eksploatacji (SEP „E”). Uprawnienia w zakresie dozoru (SEP „D”) będą dodatkowym atutem.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną współpracę w międzynarodowym środowisku (Azja, Ameryka Płn., Ameryka Płd., Australia). Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego.
 • Podstawowej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań automatyki przemysłowej
 • Pasji w działaniu
 • Pozytywnego podejścia do pracy
 • Gotowości do podejmowania nowych wyzwań i umiejętności ich realizacji pomimo pojawiających się przeszkód
 • Chęci rozwoju i zdolności szybkiego przyswajania zdobytej wiedzy
 • Zmysłu pracy w grupie – także predyspozycji do kierowaniem zespołem roboczym
 

/W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • Pracę w młodym, międzynarodowym zespole nastawionym na wzajemną współpracę
 • Styczność z najnowszymi technologiami w obszarach automatyki przemysłowej, obróbki cieplnej, informatyki oraz robotyki
 • Udział w znanych i innowacyjnych projektach realizowanych przez kluczowe polskie uczelnie i instytuty naukowe m.in. urządzenia do produkcji grafenu
 • Możliwość indywidualnego rozwoju uzależnionego od naturalnych predyspozycji
 • Dużą swobodę w kreowaniu własnej pracy
 • Adekwatne do umiejętności i zaangażowania warunki zatrudnienia

 

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. Administratorem danych jest SECO/WARWICK S.A, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko w ogłoszeniu, art. 6 ust. 1 lit. a) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w pozostałym zakresie rozporządzenia RODO, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji” przez okres 1 roku od momentu pozyskania zgody. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@secowarwick.comTwoje dane będziemy udostępniali: dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie danych wymaganych przy aplikacji na dane stanowisko, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

Location: Świebodzin

secowarwick.com

Send your CV to: rekrutacja@secowarwick.com