Your browser does not support JavaScript! Formularz zamówienia Seminarium 2019 - SECO/WARWICK

Formularz zamówienia Seminarium 2019

Dane zamawiającego

Dane firmy

Faktura pro forma

* - pola obowiązkowe

Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych:
events@secowarwick.com

Dane do przelewu:

SECO/WARWICK S.A.
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 74 1090 1593 0000 0000 5901 5333
Tytułem: XXII Seminarium + "nazwa firmy"

Zamawiam:

Pakiet Partnera BRONZE

Pakiet Partnera SILVER

Pakiet Partnera GOLD

Prezent

Smycze

USB

Identyfikatory Seminaryjne

Banner na stronie Seminarium

Torba

Długopisy i notesy

Insert do torby konferencyjnej

Przerwa kawowa 1

Przerwa kawowa 2

Wykład sponsorowany

Liczba uczestników w Seminarium:

Informacje o uczestniku #1Akceptuję regulamin Seminarium Szkoleniowego

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję politykę prywatności SECO/WARWICK


Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #1Akceptuję regulamin Seminarium Szkoleniowego

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję politykę prywatności SECO/WARWICK


Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #2
Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014

Informacje o uczestniku #1Akceptuję regulamin Seminarium Szkoleniowego

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję politykę prywatności SECO/WARWICK


Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #2Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #3Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014

Informacje o uczestniku #1Akceptuję regulamin Seminarium Szkoleniowego

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję politykę prywatności SECO/WARWICK


Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #2Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #3Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #4Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014

Informacje o uczestniku #1Akceptuję regulamin Seminarium Szkoleniowego

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję politykę prywatności SECO/WARWICK


Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #2Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #3Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #4Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014


Informacje o uczestniku #5Akceptuję Regulaminu Seminarium Szkoleniowego
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/regulamin-seminarium-2019/), akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Seminarium.

Akceptuję Politykę Prywatność SECO/WARWICK. S.A.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność ich przekazania obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać i firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający wie, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zmienić. Wycofanie zgody na przetwarzanie lub zmiana danych osobowych: events@secowarwick.com. Administratorem Danych Osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014

Request
for Quote