Your browser does not support JavaScript! Paweł Widomski - SECO/WARWICK

PRELEGENT

mgr inż. PAWEŁ WIDOMSKI
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunkuMechanika i Budowa Maszyn specjalizując się w: procesach, maszynach, i systemach produkcyjnych. Swoją pracę magisterskądotyczącą zastosowania nowoczesnych technologii pomiarowych do pomiaru i analizy zużycia matryc kuźniczych realizował w warunkach przemysłowych podczas trzech miesięcy stażu w Kuźni Jawor.
W 2015 roku podjął studia doktoranckie w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Tematem jego przewodu doktorskiego jest: Wpływ warstw hybrydowych na trwałość narzędzi kuźniczych.Studia są realizowane w Katedrze Obróbki Plastycznej i Metrologii Politechniki Wrocławskiej, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego.
Jest autorem i współautorem ponad 10 publikacji w dziedzinie kucia na gorąco, w większości o zasięgu międzynarodowym. Szczegółowo dotyczą one analizy warunków pracy narzędzi kuźniczych, możliwości zastosowania nowych metod pomiarowych w przemyśle kuźniczym a także skuteczności stosowania metod obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej podnoszących odporność warstwy wierzchniej narzędzi kuźniczych. Najważniejsze z nich to:
Analysis of the wear of forging tools surface layer after hybrid surface treatment. Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Sławomir Polak, Paweł Widomski, Jerzy Smolik, and Jacek Ziemba.International Journal of Machine Tools & Manufacture 114 : 60-71. Hawryluk, Marek, 2017.
Application of the reverse 3D scanning method to evaluate the wear of forging tools divided on two selected areas. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Paweł Widomski, and Jacek Ziemba. International Journal of Automotive Technology 18, nr 4 : 653-662. 2017.
Laboratory and Performance Studies of Anti-wear Coatings Deposited on Nitrided Surfaces of Tools used in an Industrial Hot Die Forging Process. MarekHawryluk, Paweł Widomski, Jerzy Smolik, Marcin Kaszuba, Jacek Ziemba, and Zbigniew Gronostajski. Journal of Materials Engineering and Performance.
Analysis of the causes of rapid damage of forging tools.Marek Hawryluk, Paweł Widomski, and Jacek Ziemba. Metal Forming=ObróbkaPlastycznaMetali 28, nr 1 : 75-92. 2017.
Application of ZeroFlow Nitriding Method in Improvement of Durability of Forging Tools. Marcin Kaszuba, Paweł Widomski.26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS – METAL 2017 Brno, 24-26 maja 2017.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.