PRELEGENT

PIOTR KULA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (1975). Doktorat, wyróżniony Nagrodą Ministra (1982), habilitację (1994) oraz tytuł profesora (2001) uzyskał w Politechnice Łódzkiej. Reprezentuje dyscyplinę naukową Inżynieria Materiałowa. Laureat Nagrody Wojewody Łódzkiego w Kategorii Wynalazek w roku 2007 oraz Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2015. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ. W latach 2012-2016 Prorektor PŁ ds. Innowacji. Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Zainteresowania naukowe: inżynieria powierzchni, nanomateriały. Jest autorem 3 monografii, ponad 250 artykułów naukowych i naukowo technicznych oraz autorem lub współautorem 21 patentów.Założyciel i główny udziałowiec hartowni usługowej Hart-Tech Sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. Firma powstała w 2010 roku.

Adres e-mail piotr.kula@p.lodz.pl, telefon kontaktowy +48 42 631 30 30.