Your browser does not support JavaScript! ARTUR WIECHCZYŃSKI - SECO/WARWICK

PRELEGENT

Artur Wiechczyński
SECO/WARWICK, DYREKTOR ZAKŁADU PIECÓW TOPIALNYCH

Dyplom inżyniera o specjalności automatyka uzyskał na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jeszcze podczas studiów, podjął pracę w SECO/WARWICK, gdzie od 10 lat kieruje Zakładem Pieców Topialnych, współpracującym ściśle ze spółką zależną Retech Systems USA w obszarach sprzedaży, projektowania i wdrażania urządzeń do metalurgii próżniowej głównie w Europie. Oprócz pełnienia funkcji menadżerskich, jest zaangażowany także w prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii odlewniczych dla przemysłu lotniczego i energetycznego.