Your browser does not support JavaScript! Formularz zgłoszeniowy Seminarium 2018 - SECO/WARWICK

Formularz zgłoszeniowy Seminarium 2018

01. DANE KONTAKTOWE

02. DANE FIRMY


TakNie

 

* Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej….., akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.

* Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgody i przekazanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest niezbędne do wykonania Umowy. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu Seminarium Szkoleniowego, w tym zapewnienia noclegu. . Zgłaszający potwierdza, że wie o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie oraz że jej wycofanie uniemożliwi spełnienia świadczenia oferowanych usług szkolenia przez Organizatora ze względu na konieczność przekazania danych osobowych Zgłaszającego obsłudze obiektu, w którym szkolenie będzie się odbywać, a także firmie zajmującej się organizowaniem event’ów. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i dokonać ich zmiany. Wycofanie zgody lub zmiana danych osobowych możliwa jest na stronie internetowej ………. w zakładce ….. . Administratorem Danych Osobowych jest Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, KRS 0000271014

* pola obowiązkowe

SKONTAKTUJ/SIĘ Z NAMI

 

MIEJSCE/SEMINARIUM

 
NOVOTEL
plac Andersa 1, 61-898 Poznań

Termin: 12-14.09.2018

Dodatkowe informacje: events@secowarwick.com

 

 

 

HOTEL REMES SPORT & SPA. ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

Request
for Quote