Your browser does not support JavaScript! Sławomir Wachowski - SECO/WARWICK

PRELEGENT

SŁAWOMIR WACHOWSKI
SECO/WARWICK, DYREKTOR ZAKŁADU AUTOMATYKI

Sławomir Wachowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Podyplomowego Studium Master of Business Administration Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie z tytułem Executive MBA.

Pracę w SECO/WARWICK rozpoczynał na stanowisku konstruktora w 1999 roku, a od 2006 roku jest Dyrektorem Zakładu Elektrycznego SWE. Dzięki wysoko rozwiniętej umiejętności analizy i syntezy informacji, potrafi skutecznie doradzać biznesowi oraz proponować rozwiązania wspierające jego efektywność. Łączy wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania produkcją, analizy danych, budżetowania, kontroli wewnętrznej, budowania łańcucha dostaw oraz innowacji. W SECO/WARWICK odpowiedzialny jest za systemy sterowania (kalkulacja, koncepcja, standaryzacja systemów, projektowanie, programowanie uruchomienie, czyli całość, również RD dla obszaru). W tym zakresie współpracuje z pozostałymi spółkami Grupy jak i jej klientami.