Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK oferta pracy Inżynier sprzedaży K/M

INŻYNIER SPRZEDAŻY SWS K/M

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI

Potrafisz połączyć swoje kompetencje techniczne i wiedzę z umiejętnościami z zakresu sprzedaży.

Masz ”lekki język”, fachową wiedzę, łatwo i w zrozumiały sposób przekazujesz ją klientowi. Jesteś dobrym doradcą i negocjatorem.

Potrafisz pracować z ludźmi z różnych obszarów i patrzeć z perspektywy wspólnego celu. Z łatwością nawiązujesz kontakty i nie masz problemu w utrzymaniu długofalowych relacji.

Rozmawiasz o tematach trudnych, uwzględniając różne punkty widzenia. Twoja asertywna postawa pozwala realizować zadanie efektywnie.

Jeśli do tego lubisz się rozwijać, chętnie się uczysz i podejmujesz wyzwania, to witaj w klubie.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Umiejętność czytania rysunku technicznego i praca z taką dokumentacją to będzie Twoja codzienność, więc dobrze jak będziesz się w tym czuł/ła pewnie, gdyż jest to niezbędne, abyśmy mogli wspólnie pracować.

Jako Inżynier Sprzedaży nie będziesz samotnym satelitą tylko członkiem zespołu, liczymy jednak też na to, że potrafisz zorganizować sobie pracę samodzielnie. Jednym słowem szeroko rozumiana elastyczność jest mile widziana, przyda się bardzo w pracy z klientem. Szukanie dla niego rozwiązań mimo różnych warunków to cenna kompetencja.

W SECO/WARWICK jako Inżynier Sprzedaży będziesz współpracował/ła z ludźmi na całym świecie, dlatego znajomość języka ang., prawo jazdy kat. B są tutaj kluczowe.

  

JAKO INŻYNIER SPRZEDAŻY

Biorąc pod uwagę fakt, że wartość realizowanych przez nas projektów jest wysoka tak samo jak ich znaczenie, dlatego Twoja rola jest dla nas nie do przecenienia.

Mówiąc ogólnie, zajmiesz się wykonywaniem kosztorysu części elektrycznej projektów oraz opracowywaniem koncepcji systemów automatyki na potrzeby kalkulacji.

Będziesz pełnim nadzór nad bazą danych materiałów elektrycznych.

W procesie kalkulacji systemów sterowania dobra i sprawna obsługa kooperacji to podstawa. Przypilnujesz zlecenia, umowy i rozliczenia. Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od „porządku w papierach”.

 

NASZ DZIAŁ

Jak nie trudno się domyślić, będziesz przygotowywał/ła kalkulacje sprzedażowe oraz oferty dla klientów. Dobra oferta to często szereg spotkań i konsultacji wewnętrznych jak i zewnętrznych, bądź na to gotowy/wa.

Nadzór nad realizowanymi projektami i prowadzenie procesu sprzedażowego z klientami z Polski i zagranicy to odpowiedzialna i samodzielna praca, dająca wiele frajdy i satysfakcji. To też trampolina do Twojego rozwoju w wielu obszarach.

    

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół jest międzynarodowy a nasza praca nie zna granic. Pracujemy z ekspertami/specjalistami wewnątrz organizacji i z zewnętrz firmy. Dostarczamy rozwiązania i zapewniamy serwis/zdalne wsparcie naszym klientom na całym świecie.

Liczba osób: 5 osób
Stanowiska członków zespołu:
inżynier sprzedaży
Współpracujemy z: innymi działami firmy od konstrukcji po transport, z klientami, wielkimi firmami przemysłu ciężkiego na całym świecie, którzy wymagają niekonwencjonalnego podejścia i skutecznych rozwiązań
Tak organizujemy pracę: 50% sprzedaż produktów, 20% spotkania, 15% praca zespołowa, 10% analiza raporty, 5% praca koncepcyjna
Rodzaje projektów: wewnątrz organizacji, u klienta, globalne

 

MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

/ Prowadzisz kilka projektów jednocześnie
/ Pracujesz na projektem globalnie
/ Możesz zmienić projekt
/ Masz wypływ na wybór narzędzi, technologii, zespołu do realizacji
/ Koncentrujesz się na rozwoju projektu
/ Koncentrujesz się na utrzymaniu projektu

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

/ Budżet rozwoju
/ Czas na rozwój Twoich pomysłów
/ Mentoring
/ Szkolenie wewnątrzfirmowe
/ Szkolenia zewnętrzne
/ Trening umiejętności miękkich
/ Wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych
/ Wymiana wiedzy technicznej w firmie

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

  

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie szybko się rozwijasz i masz pewne jutro, to…

Witamy w świecie SECO/WARWICK

inżynier sprzedaży oferta pracy

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: INŻYNIER SPRZEDAŻY SWS K/M
Wykształcenie: wyższe
Język: angielski
Poziom: specjalista
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę
Home Office: tak, 8 dni w miesiącu
Delegacje: sporadycznie

Zaloguj się,
i aplikuj przez LinkedIn

ZALOGUJ SIĘ

NASZE MOCNE STRONY

Stabilne warunki zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

Home Office

SECO/BUS dowozy do firmy: 2 trasy

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Praca przy innowacyjnych projektach

Najnowsze technologie na wyciagnięcie ręki

Międzynarodowe środowisko pracy

Szkolenia wew. i zew.

Kursy językowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka, do której Pan/Pani aplikuje („Administrator”), tj. SECO/WARWICK S.A., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500 lub SECO/WARWICK Services sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zachodnia 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590289, NIP 927-193-81-25, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500. Każdorazowo dane Administratora są wskazane w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby właściwego Administratora lub pod wskazanym adresem mailowym właściwego Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a) w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • w pozostałym zakresie Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności).

Prawo Administratora żądania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

b) w celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe nie będą w nich uwzględniane.

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach).

Podstawami przetwarzania danych są:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO, czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności w związku z tym, że znajdują się tam spółki grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zastosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu:

 • przez okres lat trzech od zakończonej rekrutacji jeżeli zostanie Pan/Pani zatrudniony/a
 • przez okres roku od zakończonej rekrutacji jeżeli znajdzie się Pana/Pani wśród tzw. kandydatur rekomendowanych
 • zostaną niezwłocznie usunięte w pozostałych przypadkach, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu powyższych okresów.

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania przez Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku, gdy okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym rekrutacja@secowarwick.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

WYŚLIJ CV

  Akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności SECO/WARWICK S.A. *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z załączoną informacją. *

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę