Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK oferta pracy Lider Zespołu POWER BI

LIDER ZESPOŁU POWER BI K/M

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI

Masz pozytywne nastawienie do pracy, ludzi i wyzwań. Jesteś dyspozycyjny/na i otwarty/ta na nowe rozwiązania, ale także na zdanie innych. Współpraca w zespole przychodzi Ci łatwo.

Szanujesz pracę swoją i innych, dlatego do każdego zadania podchodzi sumiennie. Problem w pracy zamieniasz na wyzwanie i nie spoczniesz póki nie znajdziesz rozwiązania.

Analiza i kompleksowe rozwiązywanie problemów nie stanowi dla Ciebie trudności. Jesteś osobą zorientowaną na cel i potrafisz dostarczać wysokiej jakości wyniki.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

 • Dobra znajomość usług/narzędzi/technologii/zagadnień:
  • Microsoft Power BI,
  • Microsoft DevOps,
  • SQL
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Azure Portal
  • VBA
  • Azure Data Factory
  • Microsoft Power Automate
  • Proces ETL/ Data Warehousing/ Data Lake
  • Microsoft Excel
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność zarządzania zespołem kilku osób, otwartość na pracę w zespole
 • Umiejętność prowadzenia projektów IT w oparciu o narzędzia informatyczne, np. DevOps
 • Znajomości w teorii i praktyce zwinnych metod prowadzenia projektów
 • Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów
 • Umiejętność kontrolowania zadań oraz egzekwowania ich wykonania
 • Umiejętność brania odpowiedzialności za powierzone zadania/prace/zespoły ludzi
 • Odwaga w podejmowaniu decyzji i wygłaszaniu własnych opinii
 • Konsekwencja w działaniu
 • Znajomość zagadnień programistycznych
 • Znajomość pracy z repozytoriami kodu
 • Umiejętność planowania, projektowania i tworzenia raportów/zestawień/wizualizacji danych
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru baz danych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT
 • Umiejętność szybkiego i sprawnego przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności

 

Warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze analizy danych.

Choć głównie liczą się tutaj Twoje umiejętności – udokumentowane odbycie kursów z obszaru IT będzie dodatkowym atutem.

 

JAKO LIDER ZESPOŁU BI BĘDZIESZ

 • Zarządzał zespołem kilku osób skupionych na rozwoju i utrzymaniu usługi BI
 • Przygotowywał rekomendacje odnośnie narzędzi analitycznych (tworzenie wymagań dla nowych funkcjonalności).
 • Przygotowywał dla Kierownictwa rekomendacje, w oparciu o przygotowane analizy/raporty, dot. kierunków biznesowych w których podąża firma
 • Współpracował z innymi podmiotami (klienci zewnętrzni i wewnętrzni) w celu zapewnienia wysokiej jakości przetwarzanych danych oraz prawidłowego działania narzędzi informatycznych do ich przetwarzania.
 • Współpracował z inny komórkami firmy (w szczególności Kierownikiem Projektu rozwoju usług Power BI) w  celu dostarczenia im treści analitycznych/raportów o konkretnej wartości biznesowej dla nich
 • Uczestniczył w planowaniu budżet zespołu oraz potrzeb związanych z rozwojem usług Power BI
 • Nadzorował funkcjonowanie systemów/usług BI
 • Inicjował działania w zakresie koniecznych zmian w zakresie procesów/systemów i usług funkcjonujących w firmie
 • Planował i realizował uzgodnione z Kierownictwem kierunki rozwoju usługi BI
 • Współodpowiadał za bezpieczeństwo usługi Power BI
 • Odpowiadał za prowadzenie i edukowanie członków Zespołu Power BI w celu zwiększenia umiejętności i poziomu samodzielnego działania

 

NASZ DZIAŁ

Dział Integracji i Rozwoju Systemów oraz Usług Informatycznych

    

NASZ ZESPÓŁ

Świetny zespół liczący kilkanaście osób, w którym każdy ma swoje unikalne umiejętności i dedykowane zadania, a razem jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem, usprawnić każdy system.

Liczba osób: 2
Stanowiska członków zespołu którym będziesz kierował:
Analityk danych, Inżynier Danych.

 

Tak organizujemy pracę: 25% spotkania, 25% planowanie / praca koncepcyjna, 50% realizacja zadań
Rodzaje projektów: wewnątrz organizacji

 

MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

/ Prowadzisz/Uczestniczysz w kilka projektów jednocześnie
/ Pracujesz nad projektem realizowanym w ramach Grupy SECO/WARWICK
/ Tworzysz projekt od zera
/ Koncentrujesz się na rozwoju projektu
/ Masz wypływ na wybór narzędzi, technologii, zespołu do realizacji
/ Koncentrujesz się na rozwoju projektu
/ Koncentrujesz się na utrzymaniu projektu

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

/ Czas na rozwój Twoich pomysłów
/ Budżet rozwoju
/ Szkolenie wewnątrzfirmowe
/ Szkolenia zewnętrzne
/ Trening umiejętności miękkich
/ Wymiana wiedzy technicznej w firmie

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

  

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz, gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę, gdzie tworzysz a nie odtwarzasz, szybko się rozwijasz i masz pewno jutro, to…

witamy w świecie SECO/WARWICK.

LIDER ZESPOŁU POWER BI

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: LIDER ZESPOŁU POWER BI
Wykształcenie: wyższe
Język: polski / angielski
Poziom: expert / menadżer
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę / kontrakt B2B / tryb zadaniowy
Delegacje: sporadycznie

NASZE MOCNE STRONY

Stabilne warunki zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

Home Office

SECO/BUS dowozy do firmy: 2 trasy

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Praca przy innowacyjnych projektach

Szerokie portfolio produktów

Międzynarodowe środowisko pracy

Szkolenia wew. i zew.

Kursy językowe

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

made4america

made4america

made4america