Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK oferta pracy Młodszy specjalista / Specjalista ds. zakupów

MŁODSZY SPECJALISTA / SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW K/M

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI:

Potrafisz pracować z dużą ilością danych i masz dobrą organizację pracy. Materiały produkcyjne dostarczone na czas, do właściwej lokalizacji, we właściwej ilości i jakości oraz przy korzystnych warunkach cenowych to przecież nie lada zadanie.

Jesteś elastyczna/ny i dokładna/ny. Odpowiadając za sprawną organizację i funkcjonowanie zakupów
w firmie nie może być inaczej.

Potrafisz reagować na zmiany i podejmować decyzje, nawet pod presją czasu. Wychodzi tutaj Twoje opanowanie i pewność siebie w działaniu, co buduje Twoją wiarygodność, a to jest szczególnie ważne, kiedy
w grę wchodzą negocjacje handlowe.

Świetnie budujesz relacje i dbasz o nie, wiesz jak jest to ważne, gdy jesteś w potrzebie i od pomocy dostawcy zależy zrealizowanie kontraktu.

Jesteś otwarty, dobrze czujesz się w pracy zespołowej i w kontaktach z dostawcami.

Znasz dobrze język angielski i pracujesz bez problemu z pakietem Microsoft Office.

Jeśli do tego program MRP lub ERP nie jest dla Ciebie zagadką to super, będzie to dodatkowy atut.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

„Nadzór” masz we krwi. Wiesz co się dzieje w tematach/zadaniach, które należą do Ciebie. Sprawnie sporządzasz i składasz zamówienia, pilnujesz terminów i ciągłości dostaw materiałów niezbędnych do produkcji.

Znasz obsługę systemów klasy ERP, Incoterms oraz pakietu Office.

Jesteś komunikatywny/na i z łatwością nawiązujesz kontakty, to bardzo sprzyja współpracy z dostawcami i ułatwia nawiązywanie nowych relacji.

W pracy działasz według ustalonych zasad, stosujesz w praktyce obowiązujące procedury oraz znasz zagadnienia związane z obszarem zakupów, logistyki i dystrybucji.

Jeśli znasz techniki negocjacji, i co więcej masz doświadczenie w ich prowadzeniu to będzie Twoim dodatkowym atutem.

  

JAKO MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Będziesz dokonywał/ła zakupów zgodnie z istniejącymi potrzebami.

Zajmiesz się negocjowaniem cen komponentów oraz warunków dostaw.

Dbał/ła o relacje z istniejącymi dostawcami.

W razie potrzeb poszukiwał/ła nowych dostawców w oparciu o istniejące zapotrzebowanie.

 

NASZ DZIAŁ

Nasz dział zajmuje się zakupami materiałów używanych do produkcji urządzeń budowanych w naszej firmie. Otrzymujemy wiele wyzwań związanych z rodzajem materiałów do zakupu, zaczynając od elementów złącznych, a kończąc na skomplikowanych systemach próżniowych, pneumatycznych czy gazowych. Dzięki sprawnej realizacji zamówień i kontroli dostaw zapewniamy płynność produkcji oraz realizacji harmonogramów we właściwym czasie. Dostarczane materiały są różnorodne, jest więc możliwość rozwoju w kierunku technicznym. Być może to miejsce na dobry start w dalszej karierze zawodowej lub też szansa na stabilną, pewną pracę na długie lata w zgranym zespole.

  

NASZ ZESPÓŁ

Liczba osób: 19 osób
Strukturę zespołu stanowią Dział Zakupów, który tworzą specjaliści ds. zakupów, a w skład Działu wchodzi także Dział Magazynu.
Stanowiska członków zespołu: Kierownik Działu Zakupów, Kierownik Magazynu, Specjalista ds. zakupów, Specjalista ds. normalizacji i indeksów systemu ERP, Specjalista ds. standaryzacji i indeksów systemu ERP, Specjalista ds. podróży służbowych, Magazynier.

Współpracujemy blisko z działami konstrukcyjnymi, pracownikami magazynu, produkcji, księgowości i serwisem.

 

TAK ORGANIUJEMY SOBIE PRACĘ

Podział czasu: (pracy % udział): 30% praca indywidualna, 30% współpraca z innymi działami, 20% analiza, raporty, 10% spotkania, 10% praca zespołowa
Rodzaje projektów: wewnątrz działu, wewnątrz organizacji, globalne
Możliwości projektowe: prowadzisz kilka projektów jednocześnie, pracujesz nad projektem globalnie

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

/ Branżowe platformy e-learningowe
/ Czas na rozwój Twoich pomysłów
/ Firma wspiera projekty open source
/ Konferencje
/ Mentoring
/ Szkolenie wewnątrzfirmowe
/ Szkolenia zewnętrzne
/ Trening umiejętności miękkich
/ Wymiana wiedzy technicznej w firmie

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

   

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie szybko się rozwijasz i masz pewne jutro, to…

Witamy w świecie SECO/WARWICK

Praca Młodszy specjalista / Specjalista ds. zakupów

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA / SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW K/M
Wykształcenie: średnie, wyższe
Język: angielski
Poziom: młodszy specjalista, specjalista
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę
Delegacje: sporadycznie

Zaloguj się,
i aplikuj przez LinkedIn

ZALOGUJ SIĘ

NASZE MOCNE STRONY

Stabilne warunki zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

Home office

SECO/BUS dowozy do firmy: 2 trasy

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Szerokie portfolio produktów

Praca przy innowacyjnych projektach

Międzynarodowe środowisko pracy

Szkolenia wew. i zew.

Kursy językowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka, do której Pan/Pani aplikuje („Administrator”), tj. SECO/WARWICK S.A., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500 lub SECO/WARWICK Services sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zachodnia 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590289, NIP 927-193-81-25, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500. Każdorazowo dane Administratora są wskazane w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby właściwego Administratora lub pod wskazanym adresem mailowym właściwego Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a) w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • w pozostałym zakresie Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności).

Prawo Administratora żądania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

b) w celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe nie będą w nich uwzględniane.

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach).

Podstawami przetwarzania danych są:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO, czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności w związku z tym, że znajdują się tam spółki grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zastosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu:

 • przez okres lat trzech od zakończonej rekrutacji jeżeli zostanie Pan/Pani zatrudniony/a
 • przez okres roku od zakończonej rekrutacji jeżeli znajdzie się Pana/Pani wśród tzw. kandydatur rekomendowanych
 • zostaną niezwłocznie usunięte w pozostałych przypadkach, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu powyższych okresów.

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania przez Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku, gdy okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym rekrutacja@secowarwick.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

WYŚLIJ CV

  Akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności SECO/WARWICK S.A. *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z załączoną informacją. *

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę