Your browser does not support JavaScript! SPECJALISTA DS.HR K/M - SECO/WARWICK

SPECJALISTA DS.HR K/M

W SECO/WARWICK każdego dnia wychodzimy z inicjatywą, wykorzystujemy wszystkie możliwości, przekraczamy granice i tworzymy rozwiązania, które dotykają życia 7,6 miliarda ludzi. Jesteśmy wizjonerami obróbki cieplnej metali, ekspertami w tym co robimy i różnorodność jest naszą siłą.

 

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI:

Jesteś osobą otwartą i autentyczną. Lubisz ludzi, w głowie masz masę pomysłów, a w Twoim sercu płonie chęć doświadczania nowych wyzwań.

Rozumiesz biznes i chcesz mieć realny wpływ na jego kształtowanie.

Działasz proaktywnie, wychodzisz z inicjatywą, nie boisz się brać sprawy w swoje ręce.

Jesteś graczem zespołowym, który potrafi też skutecznie działać samodzielnie.

Lubisz wciąż się rozwijać, a swoją postawą potrafisz motywować/inspirować do działania innych.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Jako doświadczony HRowiec wiesz, jak ważna jest orientacja na drugiego człowieka połączona z biznesową postawą i umiejętnością budowania partnerskich relacji.

Codzienna współpraca z menedżerami, kształtowanie pożądanych postaw, świadome budowanie kultury organizacyjnej opartej na partnerstwie i zaufaniu – tego właśnie od Ciebie oczekujemy.

Dzisiejszy HR jest o biznesie, dlatego niezbędna jest Twoja ugruntowana wiedza na temat procesów biznesowych, rozumienie ich  kontekstu i zachodzących zmian na rynku. W codziennej pracy z danymi wykorzystasz także swoje umiejętności analityczne.

HR-owiec XXI wieku to też zwolennik nowoczesnych technologii i miłośnik HR-owych trendów, który chętnie je wykorzystuje do zwiększania efektywności procesów HR.

Nie ma też HR-owca bez samorozwoju, to nas napędza i pozwala rozumieć i rozwijać innych. Jeśli masz za sobą niejedną godziną spędzoną na sali szkoleniowej, jesteś coachem, trenerem, potrafisz rozwijać umiejętności innych to uśmiech pojawi się nam na twarzy.

W SECO/WARWICK współpracujemy globalnie, język angielski będzie tutaj niezbędny.

  

JAKO SPECJALISTA DS. HR:

Będziesz szukał, rekrutował/a i rozwijał/a talenty. Projekty rekrutacyjne, działania headhuntingowe, rozmowy rekrutacyjne, sesje AC/DC, pozytywny candidate experience to Twoja działka.

Poprzez działania rozwojowe dla pracowników, m.in. szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, oceny okresowe, budowanie ścieżek kariery, będziesz współtworzył sprzyjające warunki do rozwoju, budowania autonomii i odpowiedzialności pracowników.

A, że relacje to biznes, współpracując z menedżerami liniowymi w zakresie działań HR, wdrażając adekwatne i optymalne rozwiązania, poczujesz prawdziwy sens pracy HR-owca.

Działając w lokalnej, ale i też globalnej skali – jeszcze bardziej rozwiniesz swoje umiejętności zarządzania różnorodnością i międzykulturowością.

 

NASZ DZIAŁ

Jeśli myślisz o firmie, w której rozwijasz swoje talenty, gdzie pracujesz z ludźmi, otwartymi na Twoje pomysły, a na swoim stanowisku masz dużą swobodę działania, to witamy w naszym zespole.

Jesteśmy zespołem HR, który wie, że kropla drąży skałę, nie ma rzeczy niemożliwych, a dobra relacja jest gwarancją sukcesu. Jeśli to samo Ci „w duszy gra” i HR „masz we krwi” to – zapraszamy serdecznie.

   

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół jest międzynarodowy, bowiem marketing nie ma granic. Podobnie jest ze specjalnościami, bowiem to z Polski – centralnie – definiujemy strategię marketingową. Są więc specjaliści wewnętrzni i zewnętrzni, z którymi tworzymy kampanie, oprawiamy ją, tworzymy treści i koncepty, stąd w gronie są uniwersalni (lokalni) żołnierze oraz specjaliści do spraw PRu, reklamy, grafiki, webu, mediów społecznościowych i kampanii. Brakuje nam ogniwa – spoiwa, guru uniwersalnego łączącego marketing online z offline, który jest też specjalistą wydarzeń stacjonarnych i online.

Liczba osób: 5
Stanowiska członków zespołu: Specjalista HR, HR Business Partner, HR Manager
Współpracujemy: z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji lokalnie i globalnie oraz ekspertami zewnętrznymi

  

TAK ORGANIUJEMY SOBIE PRACĘ

Podział czasu (pracy % udział): Spotkania 30%, Praca koncepcyjna 30%, Analiza, raporty 10%, Praca zespołowa 30%
Rodzaje projektów:

 • wewnątrz organizacji
 • globalne

Możliwości projektowe:

 • Prowadzisz kilka projektów jednocześnie
 • Możesz zmienić projekt
 • Masz wypływ na wybór narzędzi, technologii, zespołu do realizacji
 • Tworzysz projekt od zera
 • Koncentrujesz się na rozwoju projektu
 • Koncentrujesz się na utrzymaniu projektu

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

 • Branżowe platformy e-learningowe
 • Budżet rozwoju
 • Czas na rozwój Twoich pomysłów
 • Konferencje w Polsce
 • Konferencje zagraniczne
 • Mentoring
 • Przestrzeń do eksperymentowania
 • Szkolenie wewnątrzfirmowe
 • Szkolenia zewnętrzne
 • Trening umiejętności miękkich
 • Wsparcie merytoryczne od liderów

 

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie szybko się rozwijasz i masz pewno jutro, to…

Witamy w świecie SECO/WARWICK.

Kariera w SECO/WARWICK

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: SPECJALISTA DS. HR
Wykształcenie: wyższe
Język: angielski
Poziom: specjalista
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę
Delegacje: sporadycznie

Zaloguj się,
i aplikuj przez LinkedIn

ZALOGUJ SIĘ

NASZE MOCNE STRONY

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Elastyczny czas pracy

SECO/BUS dowozy do firmy: 2 trasy

Home office

Ludzie! otwarci, kreatywni, koleżeńscy

Wprowadzanie nowych, autorskich rozwiązań

Międzynarodowe środowisko pracy

Szkolenia wew. i zew.

Kursy językowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka, do której Pan/Pani aplikuje („Administrator”), tj. SECO/WARWICK S.A., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500 lub SECO/WARWICK Services sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zachodnia 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590289, NIP 927-193-81-25, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500. Każdorazowo dane Administratora są wskazane w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby właściwego Administratora lub pod wskazanym adresem mailowym właściwego Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a) w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • w pozostałym zakresie Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności).

Prawo Administratora żądania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

b) w celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe nie będą w nich uwzględniane.

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach).

Podstawami przetwarzania danych są:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO, czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności w związku z tym, że znajdują się tam spółki grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zastosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu:

 • przez okres lat trzech od zakończonej rekrutacji jeżeli zostanie Pan/Pani zatrudniony/a
 • przez okres roku od zakończonej rekrutacji jeżeli znajdzie się Pana/Pani wśród tzw. kandydatur rekomendowanych
 • zostaną niezwłocznie usunięte w pozostałych przypadkach, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu powyższych okresów.

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania przez Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku, gdy okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym rekrutacja@secowarwick.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

WYŚLIJ CV

Akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności SECO/WARWICK S.A. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z załączoną informacją. *

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę