Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK oferta pracy Specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA/ SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA K/M

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI:

Jesteś systematyczny/a, dokładny/na, uporządkowany/na i skrupulatny/na. To dla nas ważne, bo twoja praca będzie wspierać pracę naszego Działu i całej Firmy.

Bardzo dobrze organizujesz własną pracę oraz ustalasz priorytety.

Masz zdolność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków.

Umiesz czytać przepisy i wspierać ich wdrażanie.

Potrafisz współpracować i dzielić się wiedzą – to Ci się bardzo przyda podczas realizacji zadań.

Masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, lubisz ludzi i chętnie z nimi pracujesz.

Stale się rozwijasz, aktualizujesz wiedzę i nabywasz nowe umiejętności. Chętnie uczestniczysz w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Cenisz miejsce, w którym pracujesz i produkty, które w nim powstają. Praca dla światowego lidera to duża odpowiedzialność, ale też i satysfakcja.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Znasz pakiet Office, szczególnie MS WORD i MS PowerPoint.

Wymagania norm ISO9001, ISO14001, ISO45001 masz w małym palcu.

Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym (min. B2+);

Jesteś zorientowany/na na cel i masz opanowaną umiejętność planowania i organizacji pracy własnej – dla nas to będą istotne atuty.

Działasz skrupulatnie, jesteś sumienny/a, rzetelny/a, nie boisz się odpowiedzialności i nowych wyzwań i dbasz o stały rozwój zawodowy.

A do tego chcesz rozwijać swoje umiejętności w firmie o stabilnej rynkowej pozycji oraz lubisz porządek. To SECO/WARWICK jest miejscem dla Ciebie.

   

JAKO MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA / SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zajmiesz się administrowaniem dokumentacją systemową Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

oraz monitorowaniem spełnienia wymagań w zakresie wdrożonych systemów.

Będziesz wspólnie z Zespołem śledził przepisy prawne w zakresie WSK i RODO oraz wspierał ich wdrożenie oraz koordynację przygotowań i udział w auditach certyfikujących: ISO 9001, ISO14001, ISO 3834, ISO 45001, WSK, ASME, Chiny, Moduł H1.

Twoim zadaniem będzie także pomoc w opracowywaniu procedur i instrukcji związanych z zapewnieniem jakości i wdrażaniem nowych wymagań stawianych przez klientów lub prawo.

Prowadzenie spotkań wewnętrznych w celu wypracowania niezbędnych zmian w przebiegu procesów oraz ustaleniu zmian w zapisach systemowych to zadania na stałe wpisane w Twój kalendarz, podobnie jak prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym dla nowych pracowników.

 

NASZ DZIAŁ

Dział Zintegrowanego Systemu Zarządzania zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem strategii zarządzania jakością oraz zapewnieniem spełnienia wymagań prawnych w zakresie kontroli obrotu, a także utrzymaniem wdrożonych certyfikatów (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, WSK, ISO 3834, ASME, Chiny, Moduł H1)

  

NASZ ZESPÓŁ

Liczba osób: 2 osoby

Stanowiska członków zespołu: Dyrektor ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Współpracujemy ze: wszystkimi działami SECO/WARWICK S.A. i ze Spółkami Grupy oraz z Jednostkami Certyfikującymi

 

TAK ORGANIUJEMY SOBIE PRACĘ

Podział czasu: (pracy % udział): 50% praca indywidualna, 10% spotkania, 40% praca zespołowa
Rodzaje projektów: wewnątrz organizacji, globalnie

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

/ Czas na rozwój Twoich pomysłów
/ Szkolenie wewnątrzfirmowe
/ Szkolenia zewnętrzne

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

Uwaga: programy świadczeń SECO/WARWICK różnią się w zależności od kraju i podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.

   

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie tworzysz a nie odtwarzasz,  szybko się rozwijasz i masz pewne jutro, to…

Witamy w świecie SECO/WARWICK

Specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania oferta pracy

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA/ SPECJALISTA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA K/M
Wykształcenie: wyższe
Język: angielski na poziomie min. B1+
Poziom: Młodszy Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę
Delegacje: sporadycznie

Zaloguj się,
i aplikuj przez LinkedIn

ZALOGUJ SIĘ

NASZE MOCNE STRONY

Stabilne warunki zatrudnienia

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Dobra atmosfera i fajni ludzie

Szerokie portfolio produktów

Szkolenia wew. i zew.

Hybrydowy model pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka, do której Pan/Pani aplikuje („Administrator”), tj. SECO/WARWICK S.A., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500 lub SECO/WARWICK Services sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zachodnia 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590289, NIP 927-193-81-25, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500. Każdorazowo dane Administratora są wskazane w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby właściwego Administratora lub pod wskazanym adresem mailowym właściwego Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a) w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • w pozostałym zakresie Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności).

Prawo Administratora żądania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

b) w celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe nie będą w nich uwzględniane.

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach).

Podstawami przetwarzania danych są:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO, czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności w związku z tym, że znajdują się tam spółki grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zastosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu:

 • przez okres lat trzech od zakończonej rekrutacji jeżeli zostanie Pan/Pani zatrudniony/a
 • przez okres roku od zakończonej rekrutacji jeżeli znajdzie się Pana/Pani wśród tzw. kandydatur rekomendowanych
 • zostaną niezwłocznie usunięte w pozostałych przypadkach, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu powyższych okresów.

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania przez Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku, gdy okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym rekrutacja@secowarwick.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

WYŚLIJ CV

  Akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności SECO/WARWICK S.A. *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z załączoną informacją. *

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę