Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK oferta pracy Specjalista ds. pozyskiwania talentów K/M

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA TALENTÓW K/M

ODNAJDZIESZ SIĘ TUTAJ, JEŚLI:

Jesteś osobą otwartą i autentyczną. Lubisz ludzi, w głowie masz masę pomysłów, a w Twoim sercu płonie chęć doświadczania nowych wyzwań.

Rozumiesz biznes i chcesz mieć realny wpływ na jego kształtowanie.

Działasz proaktywnie, wychodzisz z inicjatywą, nie boisz się brać sprawy w swoje ręce.

Uwielbiasz jak się sporo dzieje, potrafisz zarządzać kilkunastoma projektami jednocześnie i działać pod presją czasu.

Umiesz dostrzegać potencjał w innych i go rozwijać.

Masz w sobie żyłkę zakupowca, sprzedawcy i negocjatora.

 Jesteś graczem zespołowym, który potrafi też skutecznie działać samodzielnie.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Jako HRowiec wiesz, jak ważna jest orientacja na drugiego człowieka połączona z biznesową postawą i umiejętnością budowania partnerskich relacji. Komunikatywność i otwartość jest tu kluczowa.

Jesteś mocno zorientowany/na na cel, lubisz wyzwania a osiągane sukcesy napędzają Cię do działania i mierzenia się z różnorodnymi, często złożonymi zadaniami.

Potrafisz dogłębnie skanować rynek i samą organizację w poszukiwaniu pracowników z nieoczywistym, ukrytym potencjałem i z ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Masz oko do talentów, potrzeb i predyspozycji ludzi oraz świadomość, jak najlepiej je ukierunkować.

Nie boisz się proponować oraz realizować kreatywnych/nieszablonowych pomysłów, szukasz nowych rozwiązań i sposobów na optymalizację procesów, za które odpowiadasz.

Hr-owiec XXI wieku to też zwolennik nowoczesnych technologii i miłośnik trendów, który chętnie je wykorzystuje do zwiększania efektywności procesów HR.

W SECO/WARWICK współpracujemy globalnie, język angielski będzie tutaj niezbędny.

  

JAKO SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA TALENTÓW

Będziesz szukał, rekrutował/a i rozwijał/a talenty, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Projekty rekrutacyjne, działania headhuntingowe, rozmowy rekrutacyjne, sesje AC/DC, pozytywny candidate experience to Twoja działka.

Spory udział będziesz również mieć w budowaniu spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników firmy, kluczowych kandydatów na rynku pracy oraz partnerów biznesowych, klientów i innych kluczowych udziałowców. 

Działając w lokalnej, ale i też globalnej skali – jeszcze bardziej rozwiniesz swoje umiejętności zarządzania różnorodnością i międzykulturowością.

 

NASZ DZIAŁ

Jeśli myślisz o firmie, w której rozwijasz swoje talenty, gdzie pracujesz z ludźmi, otwartymi na Twoje pomysły, a na swoim stanowisku masz dużą swobodę działania, to witamy w naszym zespole.

Jesteśmy zespołem HR, który wie, że kropla drąży skałę, nie ma rzeczy niemożliwych, a dobra relacja jest gwarancją sukcesu. Jeśli to samo Ci „w duszy gra” i HR „masz we krwi” to – zapraszamy serdecznie.

  

NASZ ZESPÓŁ

Liczba osób: 5

Stanowiska członków zespołu: Specjalista HR, Global HR Business Partner, HR Dyrektor
Współpracujemy: z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji lokalnie i globalnie oraz ekspertami zewnętrznymi

 

TAK ORGANIUJEMY SOBIE PRACĘ

Podział czasu: (pracy % udział): 40% spotkania, 30% praca koncepcyjna, analiza i raporty 10%, praca zespołowa 20%
Rodzaje projektów: wewnątrz organizacji, globalne

 

MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

/ Prowadzisz kilka projektów jednocześnie
/ Możesz zmienić projekt
/ Masz wypływ na wybór narzędzi, technologii, zespołu do realizacji
/ Tworzysz projekt od zera
/ Koncentrujesz się na rozwoju projektu
/ Koncentrujesz się na utrzymaniu projektu

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Branżowe platformy e-learningowe
Budżet rozwoju
Czas na rozwój Twoich pomysłów
Konferencje w Polsce
Konferencje zagraniczne
Mentoring
Przestrzeń do eksperymentowania
Szkolenie wewnątrzfirmowe
Szkolenia zewnętrzne
Trening umiejętności miękkich
Wsparcie merytoryczne od liderów

 

ŻYCIE W SECO/WARWICK

W SECO/WARWICK naszą wartością są nasi ludzie. Dlatego benefity w firmie wspierają rozwój naszych pracowników oraz poprawiają sytuację ich i ich rodziny. Odkryjesz wiele innych korzyści wynikających z pracy w SECO/WARWICK tutaj.

   

TY W SECO/WARWICK

Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie tworzysz a nie odtwarzasz,  szybko się rozwijasz i masz pewne jutro, to…

Witamy w świecie SECO/WARWICK

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA TALENTÓW K/M oferta pracy

FAKTY W PIGUŁCE

Miejsce: Polska
Miasto: Świebodzin
Stanowisko: SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA TALENTÓW / TALENT ACQUISITION SPECIALIST
Wykształcenie: wyższe
Język: angielski
Poziom: Specjalista
Typ zatrudnienie: pełen etat
Forma: umowa o pracę
Delegacje: sporadycznie

Zaloguj się,
i aplikuj przez LinkedIn

ZALOGUJ SIĘ

NASZE MOCNE STRONY

Stabilne warunki zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

SECO/BUS dowozy do firmy: 2 trasy

Home office

Przyjazne środowisko i dobra atmosfera

Współprowadzący chętnie dzielący się wiedzą

Najnowsze technologie na wyciągnięcie ręki

Międzynarodowe środowisko pracy

Kursy językowe

Szkolenia wew. i zew.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka, do której Pan/Pani aplikuje („Administrator”), tj. SECO/WARWICK S.A., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500 lub SECO/WARWICK Services sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zachodnia 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590289, NIP 927-193-81-25, e-mail: rekrutacja@secowarwick.com, telefon: +48 68 38 20 500. Każdorazowo dane Administratora są wskazane w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby właściwego Administratora lub pod wskazanym adresem mailowym właściwego Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a) w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawami przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • w pozostałym zakresie Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności).

Prawo Administratora żądania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

b) w celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe nie będą w nich uwzględniane.

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach).

Podstawami przetwarzania danych są:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO, czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności w związku z tym, że znajdują się tam spółki grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zastosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu:

 • przez okres lat trzech od zakończonej rekrutacji jeżeli zostanie Pan/Pani zatrudniony/a
 • przez okres roku od zakończonej rekrutacji jeżeli znajdzie się Pana/Pani wśród tzw. kandydatur rekomendowanych
 • zostaną niezwłocznie usunięte w pozostałych przypadkach, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu powyższych okresów.

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania przez Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku, gdy okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym rekrutacja@secowarwick.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@secowarwick.com.

WYŚLIJ CV

  Akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności SECO/WARWICK S.A. *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z załączoną informacją. *

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę