Turcja uważana jest za łącznik między Europą a Azją, MISAD zaś za łącznik świata obróbki cieplnej. Ta dziewiętnasta gospodarka świata i siódma  Europy, o PKB 851,1 mld USD (2018), posiada znaczne zasoby minerałów, zwłaszcza rud metali. Z tego powodu obecność…