Rok 2020 był szczególny, pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na wiele branż, firm i rodzin. Trudna sytuacja sprawia, że wiele społecznych inicjatyw zostało zaniedbanych, zapomnianych, czy odstawionych na boczny tor. Tymczasem SECO/WARWICK, nie zapomniał o działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.…