Your browser does not support JavaScript! PIEC DO PRÓB OGNIOWYCH - SECO/WARWICK

/Piec laboratoryjny do testowania ognioodporności

Piece do testowania ognioodporności

 

Piece do testowania ognioodporności w różnych konfiguracjach (poziomej, pionowej lub łączonej), przeznaczone do testów ognioodporności dla sufitów podwieszanych, wizjerów, ścian, kolumn itp., są projektowane zgodnie z określonymi krzywymi ogrzewania.

Stojaki do laboratoryjnych pieców komorowych to optymalne rozwiązanie do przeprowadzania testów ognioodporności konstrukcji budowlanych i okrętowych, komponentów poziomych i pionowych, a także sejfów. Praca pieca jest w pełni zautomatyzowana, kontrolowana przez PLC (programowalny kontroler logiczny), który symuluje przebieg pożaru i zapewnia dużą elastyczność pod względem adaptacji do szybkich i skutecznych zmian w parametrach danego badania.

Warta podkreślenia jest elastyczność komory do testowania ognioodporności (tj. zdolność do szybkiej i skutecznej adaptacji do typu badania). Urządzenie jest wyposażone w wizjery do obserwowania zachowania elementu testowego wewnątrz komory testowej, jak również w system wizualizacji, archiwizacji i raportowania danych, umożliwiający symulację statycznych i dynamicznych obciążeń w trakcie testów ogniowych.

Rozwiązania techniczne pieców SECO/WARWICK umożliwiają realizację konkretnych testów ognioodporności wszystkich konstrukcji. Urządzenia mogą także zostać dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań naszych klientów. Różnorodność wymagań klientów wymusza konieczność stosowania konstrukcji sprzętu, która zapewni przeprowadzanie procesu w sposób gwarantujący maksymalną elastyczność.

Cechy:

/ Elastyczność, umiejętność szybkiego i skutecznego dostosowywania się do rodzaju parametrów danego badania,
/ Wizjer obserwujący zachowanie elementu testowego wewnątrz komory testowej, wizualizację, archiwizację danych i system raportowania, umożliwiający symulację obciążenia statycznego i dynamicznego podczas prób ogniowych,
/ W pełni zautomatyzowany (kontrolowany przez PLC programowalny kontroler logiczny) symulujący przebieg pożaru,
/ Wyposażony w system oczyszczania gazów odlotowych,
/ Symulacja kontrolowanego źródła ognia służąca do badania odporności ogniowej pionowych i poziomych elementów konstrukcji budowlanych w temperaturze do 1250 ° C.

Opcje Pieca:

/ Odporność ogniowa elementów nienośnych
/ Odporność ogniowa elementów nośnych
/ Odporność ogniowa elementów instalacji
/ Odporność ogniowa drzwi i okiennic
/ Odporność ogniowa stropów, pokładów i grodzi statków
/ Odporność ogniowa szaf wykorzystywanych do przechowywania dokumentów, nośników danych innych cennych rzeczy i cieczy łatwopalnych

Zalety:

/ Automatyczne i ręczne sterowanie
/ Maksymalne wykorzystanie stanowisk badawczych
/ Zdolność do szybkiego i skutecznego dostosowywania się do różnych rodzajów badań
/ Stanowiska badawcze z dużym czytelnym wyświetlaczem pokazującym aktualny czas, stoper, numer danych testów
/ Sygnalizacja alarmu
/ Daszki obserwujące zachowanie badanego przedmiotu w komorze testowej
/ Wizualizacja, archiwizacja i raportowanie systemu danych
/ System bezpieczeństwa wyłączający system ogrzewania

 

Procesy:
/ Ogrzewanie gazowe

 Branże:
/ Motoryzacja
/ Przemysł morski
/ Przemysł budowlany