Your browser does not support JavaScript! Systemy sterowania i automatyka - SECO/WARWICK

Automatyka

Kontroluj swoją produkcję oraz technologię w prosty i wydajny sposób

Czym byłaby maszyna
bez systemu sterowania
i automatyki?

Tym czym ciało bez mózgu i układu nerwowego. Tylko całość stanowi pełen możliwości mechanizm, korzystający z potencjału Przemysłu 4.0.
Więc steruj, kontroluj go i zwiększaj wydajność na własnych warunkach, dzięki: zwiększonej automatyzacji, konserwacji predykcyjnej czy optymalizacji i usprawnieniom procesów.
Koncepcje i technologie Industry 4.0 znajdziesz w systemach automatyki urządzeń z logo SECO/WARWICK.

Data Backup

DATA BACKUP

Narzędzie do wykonywania kopii zapasowych baz danych z alarmami, trendami, recepturami czy danymi procesowymi

Recipe manager SECO/WARWICK

RECIPE MANAGER

Oprogramowanie do tworzenia, synchronizacji i porównywania receptur na wielu urządzeniach

SECO/VPN SECO/WARWICK

SECO/VPN

Bezpieczne zdalne połączenie z urządzeniem

AMS SECO/WARWICK

SECO/CONNECTOR: AMS

Narzędzie wymiany danych z systemem AMS

Recipe manager SECO/WARWICK

SECO/CONNECTOR: DATA EXCHANGE TABLE

Tablica wymiany danych z zewnętrznymi systemami sterowania

Trend Analyzer SECO/WARWICK

TREND ANALYZER

Aplikacja podglądu trendów

SIMVAC SECO/WARWICK

SIMVAC

Zaawansowany symulator procesów nawęglania i utwardzania stali

G -Quench automation

G-QUENCH

Zaawansowany symulator procesów hartowania stali

TORCH PROFILER SECO/WARWICK

TORCH PROFILER

Oprogramowanie do generowania trajektorii ruchu palników plazmowych

VIM profiler SECO/WARWICK

VIM PROFILER

Zestaw narzędzi do tworzenia i edycji profili odlewniczych

Furnace plus automation system

 

Portal klienta to platforma online z dodatkowymi usługami dla Ciebie.
Tu, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi, znajdziesz informacje o swoim urządzeniu.

 

SECO/PREDICTIVE

SECO/PREDICTIVE

Wykryj nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie pieca w przyszłości, przed ich wystąpieniem.

 

WIĘCEJ
SECO/PREVENTIVE

SECO/PREVENTIVE

Planuj i organizuj przeglądy urządzenia i jego poszczególnych komponentów w ramach prewencyjnego utrzymania w ruchu danego urządzenia.

 

WIĘCEJ
OEE

OEE

Wyliczaj i prezentuj wartości określające stopnień wykorzystania mocy produkcyjnych urządzenia.

 

WIĘCEJ
ALARMY

ALARMY

Trzymaj rękę na pulsie sprawdzając statystyki alarmów oraz historyczne i bieżące alarmy oraz ostrzeżenia.

 

WIĘCEJ
Trends

TRENDY

Miej wgląd w najważniejsze sygnały rejestrowane na urządzeniu Historia zmian tych sygnałów czeka na poznanie i jej przeanalizowanie.

 

WIĘCEJ
Moje wsparcie

MOJE WSPARCIE

Twój dostęp do serwisu pomocy technicznej, gdzie samodzielnie szukasz rozwiązania podobnego problemu.

 

WIĘCEJ
Trends

SENERGY

Monitorowanie oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

 

WIĘCEJ
 module which allows users to import recipes created locally on the furnace, and then managing them.

RECEPTURY

Moduł, umożliwiający import receptur utworzonych lokalnie na urządzeniu, a następnie zarządzanie nimi. 

 

WIĘCEJ
RAPORTY PROCESÓW

RAPORTY PROCESÓW

Raportowanie produkcji wprost z portalu klienta.

 

WIĘCEJ
Portal FURNACE/PLUS

Support

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
FURNACE/PLUS
kontakt