Your browser does not support JavaScript! Ochrona danych, prawa autorskie, polityka prywatności i cookies

Ochrona Danych

 

Prawa autorskie

Treści zawarte na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Każde zastosowanie treści zawartych na stronie niezgodne z postanowieniami prawa autorskiego – zwłaszcza dalsze wykorzystanie, takie jak publikacja, powielanie i każda postać użytku reklamowego oraz przekazanie osobom trzecim, również w częściach i przetworzonej formie – bez otrzymania wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analitics – internetowego narzędzia Google Inc. („Google”) do analizy statystyk serwisów www. Google Analytics używa tzw. plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanej przez Ciebie strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje na temat korzystania z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) pozyskane przez plik cookie przesyłane będą do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google używa tych informacji do analizy oraz sporządzania raportów dotyczących korzystania z witryny internetowej przeznaczonych dla jej administratora oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu, takich jak dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. W razie potrzeby Google może udostępnić te dane osobom trzecim, o ile jest to zgodnie z prawem lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi serwisu. Możesz zablokować instalację pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany wcześniej i dla celów określonych powyżej.

Ponadto używamy oprogramowania Live Chat z SnapEngage. Ich skrypty java również instalują kilka ciasteczek na komputerze użytkownika. Z danych osobowych użytkownika SnapEngage przechowuje w pliku cookie tylko adres e-mail, który jest podawany. Te informacje są kodowane (nie czytelne w postaci zwykłego tekstu).

Korzystając z tej witryny zgadzasz się na umieszczenie na Twoim komputerze następujących plików cookie:

Dostawca Nazwa Cel Typ Czas trwania
SECO/WARWICK CookieHintDismiss Zapisuje informację, że użytkownik kliknął w ikonę usuwającą informację o ciasteczkach. Informacja ta nie będzie widoczna dla użytkownika przez kolejnych 30 dni. Ciasteczko stałe pochodzace z serwera SECO/WARWICK 30 dni
google analytics __utma Ciasteczko wykorzystywane do rozróżniania użytkowników i sesji. Tworzone podczas działania biblioteki javascript i gdy żadne ciasteczka utma nie istnieją. Ciasteczko aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 2 lata
google analytics __utmb Ciasteczko wykorzystywane do określenia nowych sesji/wizyt. Tworzone podczas działania biblioteki javascript i gdy żadne ciasteczka utmb nie istnieją. Aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 30 minut
google analytics __utmc Ciasteczko nie używane w plikach ga.js. Ustawiane w celu współpracy z urchin.js.. Wcześniej wykorzystywane w połączeniu z ciasteczkiem utmb do określenia, czy sesja/wizyta użytkownika była nowa. Ciasteczko sesyjne pochodzące od „osób trzecich” do końca sesji (do momentu zamknięcia przeglądarki)
google analytics __utmz Ciasteczko przechowuje informacje o źródłe ruchu oraz kampanii. Informuje skąd trafił do nas użytkownik. Tworzone podczas działania biblioteki. Aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 6 miesięcy
google analytics __utmv Ciasteczko używane do gromadzenia niestandardowych zmiennych na poziomie gościa. Tworzone, gdy producent korzysta z metody setCustomVar . Wcześniej było wykorzystywane przy przestarzałej metodzie setVar. Aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics.

To ciasteczko będzie tworzone przez Google Analytics ale jego czas trwania wynosi 0 sekund. Jeśli używasz zdefiniowanych raportów użytkownika w Google Analytics, czas trwania ciasteczka wynosi 2 lata.

Ciasteczko pochodzące od osób trzecich 0 sekund
snap engage SnapABugRef śledzenie pochodzenia i wejścia na stronę Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 120 minut
snap engage SnapABugChatSession śledzenie rozmowy w toku Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 16 minut
snap engage SnapABugNoProactiveChat Zaznacz, aby uniknąć proaktywnego monitowania gości ponownie Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 30 minut
snap engage SnapABugChatPoll śledzenie na czacie postępu w pozycji transkryptu Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 16 minut
snap engage SnapABugChatMessage informacje wpisywane przez odwiedzających są przechowywane na stronach Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 16 minut
snap engage  SnapABugChatView sprawdzenie obsługi logic Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 16 minut
snap engage SnapABugHistory śledzenie wizyt gości i ostatnich czatów aby móc przedstawić historię agentowi Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 1 rok
snap engage SnapABugVisit wykrycie nowej sesji Ciasteczko sesyjne pochodzące od „osób trzecich” do końca sesji (do momentu zamknięcia przeglądarki)
snap engage SnapABugUserEmail adres email odwiedzającego, wykorzystywany jest do wstępnego wypełnienia okna czatu Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 1 rok
snap engage SnapABugBanned śledzenie użytkownika zakazane w czasie czatowania (zakazane przez komendy ban agenta) Ciasteczko stałe pochodzące od „osób trzecich” 30 dni

 

Ochrona Danych

Jeżeli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), następuje to w oparciu o własną wolę użytkowników. Korzystanie z ofert i usług jest w pełnym wymiarze możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Niniejszym zabrania się użycia przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych w metryczce do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych w razie niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

 

 

Więcej informacji o tym, jak SECO/WRWICK przewarza dane osobowe znajdziesz tutaj:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony

SECO/WARWICK kieruje się 6 zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w RODO:

 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – dane osobowe przetwarzana są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych będziesz informowany ustalonymi drogami komunikacji, prostym językiem, abyś był świadomy o zbieraniu przechowaniu lub też w innym sposobie przetwarzania określonych danych osobowych.
 • Zasada celowości i minimalizacji danych –  przetwarzane są tylko dane niezbędne do realizacji celu.
 • Zasada prawidłowości –  przetwarzane dane muszą być zgodne z prawdą i aktualne. Dane posiadane w bazie danych są regularnie weryfikowanie. Prosi się osoby, których dane dotyczą, o weryfikację i aktualizację swoich danych.
 • Zasada ograniczenia celu – dane osobowe przetwarzane są tylko w konkretnym celu, wyraźnie określonym i prawnie uzasadnionym. Okres przetwarzania jest adekwatny do realizowanego celu. Jednak dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to niezbędne. W niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 • Zasada poufności i integralności danych –  stosowane przez SECO/WARWICK S.A. rozwiązania informatyczne i organizacje, zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, że szczególną dbałością o to by nie były narażone na przetwarzanie niedozwolone lub niezgodne z prawem. Zapewniana ochrona ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem danych osobowych.
 • Zasada rozliczalności – wykorzystywane są tylko takie dane, na które zezwala prawo i do których istnieje podstawa prawna przetwarzania. Uwzględniana jest przy tym ochrona danych już w fazie pozyskiwania ich od osób, których dane dotyczą.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2Przetwarzane dane

Dane przetwarzane celem identyfikacji osoby, której dane dotyczą, to:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL, numer oraz seria dowodu osobistego (tylko w uzasadnionych przypadkach),
 • data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu, email,
 • Inne dane, niezbędne do oferowania usług i/lub produktów.

3. Dane przetwarzane są tylko wtedy, gdy:

 • Jest w posiadaniu spółki zgoda osoby, której dane dotyczą, w szczególności, gdy istnieje chęć wykorzystania jej wizerunku do celów marketingowych lub w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Celem jest przygotowanie oferty produktów i/lub usług bądź celem realizacji umów czy rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 • Realizowany jest w ten sposób obowiązek prawny, czyli tylko wtedy, gdy taki obowiązek nakładany jest przez przepisy prawa.
 • Wymaga tego prawnie uzasadniony interes, np.: gdy prowadzone jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi lub archiwizacja danych.

4. Komu mogą zostać przekazane dane?

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w sprawach dotyczących działalności firmy można powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom, które wykonują działania w imieniu i na naszą rzecz spółki. W takich przypadkach zawierana jest stosowna umowy, aby zabezpieczyć dane.

5. Skąd pochodzą dane?

Przetwarzane są tylko dane otrzymane na formularzach, np. przy zapisie do newslettera lub otrzymane wraz ze zgodą celem rekrutacji. Wykorzystywane są również dane pozyskane z ogólnie dostępnych baz danych (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub na podstawie danych, które zostały bezpośrednio przekazane w celu przedstawienia oferty.

6. Informowanie o przetwarzaniu

W momencie pozyskiwania danych osoba, której dane dotyczą, jest o tym fakcie informowana. W przypadku, gdy dane pochodzą z innego źródła, informacje przekazywane są:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca od pozyskanych danych,
 • Przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,

*Chyba, że przekazanie takiej informacji okaże się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

7. Sposób informowania

Informacje przekazywane są:

 • W klauzulach informacyjnych, zamieszonych w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą,
 • Elektronicznie, poprzez umieszczanie takiej informacji na naszej stronie internetowej lub stópce wiadomości email.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SWSA.

Prawo dostępu do danych i ich sprostowania – masz prawo żądać informacji o tym czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, jakie typy danych są przetwarzane, jak długo będą przetwarzane oraz jakim podmiotom zostały one udostępnione lub powierzone. Możesz skorzystać z prawa sprostowania danych, jeśli wymagają one aktualizacji, są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – to prawo umożliwiające, osobie, której dane są przetwarzane, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Możesz z tego prawa skorzystać m.in: gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym z wykorzystaniem metod profilowania danych). Prawo to można wykonać za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do bycia zapomnianym – to prawo do usunięcia danych.  Realizacja tego prawa będzie możliwa, gdy przetwarzane dane stały się zbędne w realizacji celu, do którego były niezbędne lub gdy sposób przetwarzania jest niezgodny z RODO lub innymi przepisami prawa. Na wniosek przeprowadzona zostanie analiza uwzględniająca żądanie oraz ocena czy nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy, by nadal kontynuować przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania danych, które dostarczyłeś lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi. Forma przekazania tych danych musi być w ustrukturyzowanym formacie (np. plik pdf), tak aby możliwy był jej odczyt komputerowy. Uprawnienie to można realizować, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, zawarłeś umowę lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na wniosek, można ograniczyć przetwarzanie danych. Prawo to przysługuje w następujących sytuacjach:

 • Wskazane zostaną dane nieprawidłowo przetwarzane Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i chcesz, aby ograniczone zostało wykorzystywanie twoich danych
 • Niepotrzebne są już danych, by osiągnąć cel i mogą zostać usunięte, lecz wyrażasz sprzeciw usunięciu, by bronić lub dochodzić swoich roszczeń
 •  Składasz sprzeciw z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją (gdy przetwarzane twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu)

 

9. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych osobowych następuje wtedy, gdy przypadkowo lub niezgodnie z prawem, nastąpi: utrata, modyfikacja, udostepnienie lub   ujawnienie Twoich danych osobowych.

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji:

 • Osoba, której danej dotyczą, zostanie niezwłocznie poinformowana, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowane zostanie jako wysokie.
 •  Bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w ciągu 72 godzin – powiadomiony zostanie Organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem twoich danych i realizacją przysługujących Ci praw we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez SECO/WARWICK S.A. należy kontaktować się mailowo pod adresem: RODO@secowarwick.com

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę