Select Page

 

 

 

 

Piece do obróbki cieplnej metali w atmosferach (ATM)

 

Firma SECO/WARWICK oferuje piece pracujące w specjalnej atmosferze, wyposażone w opcjonalne oprzyrządowanie do przenoszenia obrabianego materiału, układy sterowania atmosferą, hartowaniem i chłodzeniem, które połączone tworzą kompletne gniazda produkcyjne pracujące w trybie okresowym (wsadowym) lub ciągłym.

Projektujemy i wytwarzamy urządzenia umożliwiające prowadzenie różnego rodzaju procesów obróbki cieplnej w atmosferze, w tym wyżarzanie, nawęglanie, azotowanie, węgloazotowanie, hartowanie, odpuszczanie, kucie, odprężanie, podgrzewanie wstępne i ponowne nagrzewanie.

Grupa SECO/WARWICK posiada bogate doświadczenie w produkcji systemów pieców komorowych, dzwonowych, z układem wózkowym, wgłębnych, szczelnych lub ze zintegrowanym hartowaniem, z obrotowym trzonem, pieców  rolkowych, przesuwnych, taśmowych, z taśmą siatkową oraz pieców z trzonem pokrocznym.

Piece do obróbki cieplnej metali w atmosferach firmy SECO/WARWICK zaprojektowano do pracy w różnych warunkach:

 • w atmosferze powietrza
 • atmosferze obojętnej takich gazów, jak azot, argon, wodór i azot, obojętnych atmosferach nie wywołujących redukcję zawartości węgla
 • atmosferach czynnych, służących nawęglaniu, azotowaniu oraz innych czynnych atmosferach dyfuzyjnych
 • temperaturach kriogenicznych do -150°C (-238°F)
 • układach wysokich temperatur do 1300°C (2300°F)
 • niskiej próżni w piecach retortowych do 10-2 mbar

 Rodzaje produktów w skrócie

 • piece jedno- i wielokomorowe, piece wielofunkcyjne, z lub bez hartowania, układy zapewniające odpowiednią atmosferę pracy oraz urządzenia przenoszące obrabiany materiał
 • piece wgłębne
 • piece komorowe oraz z układem przenoszenia produktów
 • piece z obrotowym trzonem
 • taśmowe z taśmą typu Mesh Belt, z łączeniami odlewanymi, muflowym lub typu hump back
 • piece przepychowe
 • piece rolkowe
 • piece z obrotową retortą
 • endotermiczne (Endogas™) i egzotermiczne (Exogas™) generatory atmosfer
 • dysocjatory amoniaku (amoniak dysocjowany – Ammogas™)
 • urządzenia kontrolujące i regulujące atmosferę
 • dodatkowe wyposażenie, takie jak myjki i suszarki
 • linie i piece do hartowania w oleju, wodzie i powietrzu
 • urządzenia do przenoszenia obrabianego materiału
 • zautomatyzowane układy sterujące
Materiały o produkcie

 CaseMaster – uniwersalne piece komorowe typu Sealed Quench

Uniwersalne piece komorowe typu Sealed Quench oraz kompletne linie technologiczne na ich bazie

 Generatory atmosfery endotermicznej

Ochorna powierzchni podczas realizowanych procesów hartowania, lutowania, spiekania, nawęglania gaozwego

 Generatory Atmosfery Endotermicznej – insert

 Piece laboratoryjne do badań odpornosci ogniowej

Piece komorowe laboratoryjne są optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym przy realizacji badań odporności ogniowej budowlanych i okrętowych, poziomych i pionowych elementów konstrukcyjnych oraz kas pancernych.

 Piece ZeroFlow_broszura techniczna

Pionowe i poziome piece retortowe do azotowania.Broszura techniczna.

 Piece wgłębne do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną

Urządzenia znajdujące zastosowanie technologiczne w przemysłach: motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, wydobywczy, łożyskowy, energii wiatrowej, morski.

 Piece z obrotowym trzonem

Typowe zastosowania: podgrzewanie przed kuciem oraz podgrzewanie przed hartowaniem

 Piece do odpuszczania VTR

Krótsze cykle, zwiększona wydajność produkcji i precyzyjna kontrola obróbki

 White Paper – Exothermic Generators

Atmosphere for annealing, brazing normalizing, drawing & tempering

 White Paper – Gas Nitriding Furnaces

Gas Nitriding, Ferritic NitroCarburizing & ZeroFlow® Process Control System

 White Paper – Mesh Belt Conveyor

Heat treatment equipment for copper & silver brazing

 White Paper – Roller Hearth Furnace Systems

SECO/WARWICK roller hearth furnaces are designed to continuously heat treat a wide variety of products economically with uniform, repeatable results.

 White Paper – Rotary Retort Furnace Systems

Heat treatment equipment for small parts-screws, nuts, bolts, nails, washers and coins

 Azotowanie metodą ZeroFlow®