Your browser does not support JavaScript! Próżniowe piece plazmowe i metalurgia próżniowa - SECO/WARWICK

 

 

 

 

 

Metalurgia próżniowa

Urządzenia do metalurgii próżniowej są produkowane w naszych zakładach w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w Chinach, czyli w regionach, w których jest największe zapotrzebowanie na wysoko zawansowane technologie topielne i odlewnicze. Od 2006 roku, w wyniku strategicznej akwizycji firmy Retech, oferujemy naszym klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania, w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im do obróbki cieplnej. Nasi klienci stali się beneficjentami synergii wynikających z połączenia się firm.

Technologie: odlewanie równoosiowe, krystalizacja jednokierunkowa, odlewanie monokryształów i elektrod, konsolidacja złomu tytanu, topienie i rafinacja metali, produkcja proszków metali, ciągłego odlewania taśm amorficznych, spawanie plazmowe czy utylizacja odpadów niebezpiecznych i promieniotwórczych.

Przemysły: lotniczy, energetyczny, zbrojeniowy, metalurgii proszków, medyczny, motoryzacyjny i nuklearny,

Unikalne cechy: wysoka wydajność, powtarzalność procesu, automatyzacja procesu, nowoczesny system sterowania z monitoringiem każdego parametru, precyzyjny system podawania wsadu.

Przetwarzane materiały: tytan i jego stopy, tantal, wolfram, niob, cyrkon, krzem, miedź, metale szlachetne, stopy niklu i kobaltu i inne.

Jeśli szukasz więcej informacji, przejdź do strony internetowej www.retechsystemsllc.com

Materiały o produkcie

 Electron Beam Melting Furnaces

EB cold hearth furnaces (EBCH) and Eb drip melt furnaces (EBDM)

 Vacuum ARC Remelting (VAR) Furnaces

Titanium, Zirconium, Stainless Steels, Tool Steels and Superalloys

 Vacuum Induction Melting (VIM) Furnaces

Equiax casting, DS/SC casting, coldwall induction casting, alloying VIM

 Powder Production

Powder Production