Your browser does not support JavaScript! RD - SECO/WARWICK
Slide
Badania i Rozwój wg
SECO/WARWICK

Badania i Rozwój budują przyszłość Grupy SECO/WARWICK oraz zwiększają odległość od konkurentów. Moc Grupy SECO/WARWICK, to moc jej innowacji mierzona tą odległością oraz liczbą patentów, wdrożonych projektów, przeprowadzonych badań oraz współpracujących uczelni i jednostek badawczych.

R&D SECO/WARWICK
Slide
SECO/LAB

Wykonujemy badania, obliczenia i kompleksowe analizy dla podmiotów zewnętrznych, instytucji, uczelni oraz klientów komercyjnych. Prowadzimy własne i unikalne badania, pełne testy metalograficzne, rozwijamy otrzymaną lub zakupioną technologię i wspólnie z działami produktowymi tworzymy unikatowe rozwiązania.

R&D SECO/WARWICK
Slide
LIDER INNOWACJI

Patentów nie sprowadzamy wyłącznie do statystyk. Są to przemyślane i silnie ukierunkowane na klienta rozwiązania, dzięki którym zdobywamy przewagę konkurencyjną. Opatentowane przez nas wynalazki i rozwiązania w zakresie m.in. pieców próżniowych, technologii nawęglania próżniowego, pieców do wyżarzania aluminium, są z powodzeniem stosowane i urzeczywistniane w codziennej pracy klientów na całym świecie.

R&D SECO/WARWICK
Slide
Badamy i rozwijamy, produkty, technologie, siebie i klientów.

Badanie i rozwój to rozwój i przyszłość który prowadzi Grupę SECO/WARWICK do realizacji wizji – bycia pierwszym wyborem w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii

R&D SECO/WARWICK
previous arrow
next arrow
R&D SECO/WARWICK

TWORZYMY ŚWIAT METALURGII I OBRÓBKI CIEPLNEJ

R&D SECO/WARWICK

centra R&D

wykonanych procesów

zrealizowanych projektów

oferowanych usług

patentów

partnerskich uniwersytetów

R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK

SECO/TECH

WIĘCEJ

SECO/LAB

WIĘCEJ

SECO/CAE

WIĘCEJ

CAB/R&D

WIĘCEJ

SECO/RETECH

WIĘCEJ

SECO/MELT

WIĘCEJ

R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK

BLISKA WSPÓŁPRACA
Z NAUKĄ

R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK

DEFINIOWANE ROZWIĄZANIA
NA TWOJE POTRZEBY

R&D SECO/WARWICK
R&D SECO/WARWICK

TWOJA ZDEFINIOWANA
TECHNOLOGIA

Jakie procesy można wykonać w R&D Grupy SECO/WARWICK?

 • CAB (Controlled Atmophere Brazing) – lutowanie aluminium w atmosferze ochronnej.
 • VAB (Vacuum Aluminum Brazing) – lutowanie aluminium w próżni.
 • Lutowanie próżniowe na poziomie próżni 1×10-5
 • LPC (Low Pressure Carburizing) – nawęglanie próżniowe w zakresie temperatur 860-1150°C z wykorzystaniem czterech mieszanek gazów technologicznych oraz ciśnień roboczych z zakresu 0,1 ÷ 10 mbar z możliwością wykonania operacji PreNit (400 ÷ 700°C) z opcją:
  • hartowania w gazie (15 bar abs N2),
  • hartowanie w dowolnym oleju hartowniczym (do 5 kg wsadów).
 • SPF (Single Piece Flow) – próżniowa obróbka cieplna i nawęglanie próżniowe LPC pojedynczych części w systemie potokowym wraz z hartowaniem w gazie 4D Quench® dla dedykowanych elementów okrągłych (koła zębate, bieżnie łożysk, itp.).
 • LPCN (Low Pressure Carbonitriding) – węgloazotowanie próżniowe.
 • LPN (Low Pressure Nitriding) – azotowanie próżniowe z przedziału temperatur azotowania gazowego.
 • HTSN (High Temperature Solution Nitriding) – azotowanie wysokotemperaturowe
 • Azotowanie gazowe metodą ZeroFlow.
 • Azotnawęglanie gazowe z regulacją potencjału atmosfery złożonej – atmosfera węglonośna na bazie dowolnego gazu tj. CH3OH, CO, CO2.
 • Pre- i postoksydacja.
 • Ulepszanie i utwardzanie cieplne w gazie (15 bar abs N2) z możliwością końcowego azotowania próżniowego – na stacji prób R&D.
 • Ulepszanie i utwardzanie cieplne w oleju hartowniczym lub ośrodku polimerowym (dowolnym) do 5 kg wsadów – na stacji prób R&D
 • Kompleksowe normalizowania tj.
  • z przemianą alotropową: ujednorodniające, zupełne, niezupełne, normalizujące, z przemianą izotermiczną, sferoidyzujace, perlityzujące, grafityzujące, jasne,
  • bez przemiany alotropowej: odprężające, rekrystalizujące, stabilizujące.
 • Przesycanie i starzenie.
 • VIM (Vacuum Induction Melting):
  • EC (Equiax Casting) – odlewanie równoosiowe,
  • DS (Directional Solidifcation) – odlewanie kierunkowe,
  • SC (Single Cristal Casting) – odlewanie monokryształów.

Jakie usługi badawcze wyrobów metalowych oferuje SECO/LAB?

W laboratorium SECO/LAB posiadamy niezbędny sprzęt do preparatyki metalograficznej metali żelaznych i nieżelaznych.

Oferujemy badania mikrostruktury na mikroskopie świetlnym wyposażonym w wysokorozdzielczą kamerę, o maksymalnym powiększeniu do 1000x.

Ponadto realizujemy badania twardości najbardziej rozpowszechnionymi metodami (Vickers, Rockwell, Brinell, Knoop), przy bardzo szerokim zakresie obciążenia, co sprawia, że posiadamy bogatą ofertę badawczą.

Jaka jest wiarygodność wyników badań przeprowadzanych?

W laboratorium R&D Grupy SECO/WARWICK badania przeprowadzane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel składający się; z inżynierów, technologów oraz specjalistów z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej.

Współpracujemy także z jednostkami naukowymi, z którymi konsultujemy rozwiązania, technologie i procesy.

Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z normami technicznymi, a urządzenia poddawane są regularnym kalibracjom oraz są wzorcowane przez podmioty posiadające akredytację w tym zakresie. Każde urządzenie posiada zespół wzorców sprawdzających oraz procedurę uruchamiania przed pomiarem.

Na czym polegają usługi przeprowadzania badań i testów?

 • Projektujemy procesy technologiczny z udziałem zawansowanych narzędzi komputerowych
 • Kompletujemy wyniki działań w zestawieniu z wcześniej poznanymi wymaganiami
 • Przeprowadzamy analizy, stawiamy wnioski, formułujemy sugestie
 • Wykonujemy testy i usługi na pełnoskalowych urządzeniach przemysłowych
 • Każdy proces obróbki cieplnej weryfikowany jest pod kątem metalograficznym
 • Kontrolujemy proces obróbki cieplnej na każdym jego etapie
 • Wykorzystujemy bogate doświadczenia oraz posiadane bazy danych
 • Przygotowujemy kompleksowy raport z badań uwzględniający wszelkie potrzeby zleceniodawcy
 • Adaptujemy (i dobieramy) proces technologiczny na podstawie wyników

Gwarantujemy sprawność operacyjną i pełną archiwizację danych |Zapewniamy transparentność badań| Obowiązuje klauzula poufności

Dla jakich branż / klientów Grupa SECO/WARWICK przeprowadza badania w SECO/LAB?

 • Lotnicza
 • Samochodowa
 • Medyczna
 • Usługowa
 • Energetyczna
 • Wydobywcza

* – Nie ma branży, w której nie ma OC choćby pośrednio.

Czy trzeba być klientem SECO/WARWICK by zlecić badania?

Jesteśmy otwarci na każdą osobę, instytucję i firmę.

Nasza działalność pokazała, że potrafiliśmy zakończyć z sukcesem zarówno projekty z dużymi firmami jak i z pojedynczymi osobami związanymi z branżą obróbki cieplnej.  Zakończyliśmy z sukcesem setki projektów, wykonując przy tym tysiące procesów technologicznych na dziesiątkach urządzeń.

Najkrótszy projekt trwał tydzień a najdłuższy 5 lat.
Najkrótszy proces trwał niespełna 1 godzinę a najdłuższy 5 dni.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK