Select Page

 

 

 

 

 

 

Piece próżniowe (VAC)

 

Zakład Pieców Próżniowych oferuje nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia do obróbki cieplnej w próżni wraz z gwarancją technologii.

Piece próżniowe są stosowane do wyżarzania, lutowania, spiekania, hartowania w gazie (HPGQ) i oleju, nawęglania i azotowania próżniowego (LPC & LPN), oraz innych specjalnych procesach technologicznych.

Piece próżniowe SECO/WARWICK pracuja na całym w świecie w przemyśle lotniczym, energetycznym, narzędziowym, medycznym, maszynowym, motoryzacyjnym i w hartowniach usługowych przy produkcji jednostkowej i masowej.

 

Nowa technologia! UniCase Master® - precyzyjne hartowanie powierzchniowe dla produkcji wielkoseryjnej

czytaj więcej

Piece próżniowe do obróbki cieplnej metali produkcji SECO/WARWICK dostępne są w szeregu konfiguracji, masy wsadu i wielkości, wyposażone w opcje i urządzenia pomocnicze by sprostać parametrom technicznym klienta. Oferujemy urządzenia standardowe, ale dysponujemy też potencjałem projektowym do stworzenia systemów pod specjalne wymagania klientów.

Portfolio produktów w skrócie:

Vector vacuum furnace line – wysokociśnieniowe piece próżniowe HPGQ

 • Piece z załadunkiem poziomym (VP/VPT) i pionowym (VVPEH)
 • Wsad od 200 do 2,500 kg
 • Izolacja grafitowa i ekranowa z max. próżnią 10-2 – 10-5/10-6 mbar
 • Ciśnienie chłodzenia 2 – 6 – 10 – 12 – 16 i 25 bar
 • Gazy chłodzące N2 – Ar – He – H2
 • Ponad 400 wykonań
 • Najlepsze walory użytkowe w tym równomierność grzania i chłodzenia oraz możliwość hartowania szerokiej gamy materiałów i ich przekrojów
 • System ConFlapTM wspomagający nagrzew konwekcyjny
 • Wyposażenie opcyjne do technologii nawęglania próżniowego FineCarb® / PreNitLPC® i azotowania próżniowego LPN
 • Komputerowy system sterowania SecoVac przyjazny dla obsługi, ułatwiający procedury NADCAP
 • Zgodny z CE i NFPA

 

Nawęglanie próżniowe FineCarb®

 • SECO/WARWICK ROTARY MODULAR SYSTEM z 2 – 4 – 6 lub LINEARY MODULAR SYSTEM z 2 do 8 komór procesowych
 • Piece dwukomorowe z olejową wanną hartowniczą lub HPGQ z chłodzeniem 20 bar
 • Wyposażenie do technologii nawęglania próżnowego FineCarb® i przedazotowania PreNit LPC® dla ograniczenia rozrostu ziarna w wysokich temperaturach
 • Wsady do 1200 kg
 • Specjalizowane do produkcji masowej systemów napędowych
 • Dyszowe systemy chłodzenia , chłodzenie strefowe
 • Minimalizacja odkształceń hartowniczych także z systemem stopniowego chłodzenia
 • Komputerowe systemy sterowania + symulatory pomocowe SimVac (SimCarbTM + SimHard PlusTM)
 • Zgodny z CE i NFPA

 

Piece retortowe do odpuszczania – azotowanie gazowe ZeroFlow®

 • Wsady od 200 do 2500 kg
 • Grzanie elektryczne lub gazowe (E/G)
 • Temperatura od 150 do 750oC
 • 20 letnie doświadczenie SECO/WARWICK / Camlaw w budowie pieców retortowych – ponad 250 wykonań
 • Układ chłodzenia z wewnętrznym chłodzeniem retorty i/lub z zewnętrznym chłodzeniem
 • Profilowana- cienkościenna retorta obniżająca koszty grzania i chłodzenia
 • Opcja – azotowania gazowego ZeroFlow®
 • Komputerowy System Sterowania + symulator azotowania do pieców wyposażonych w opcję ZeroFlow®
 • Zgodny z CE lub NFPA

 

Piece próżniowe do spiekania

 • Wsady od 100 do 2500kg
 • Z ciśnieniem gazu chłodzącego lub procesowego 2, 20, 60, 100 bar
 • Temperatura max do 1350, 1600 lub 2200oC
 • Piece wyposażone w nowoczesny system sterowania ułatwiający procedury norm technologicznych
 • Piece zadaniowe wg specyfikacji klienta

Z przeznaczeniem do:

 • Spiekania węglików wolframu (z ciśnieniem dogęszczania do 60 lub 100 bar)
 • Wytwarzania narzędzi technologią metalurgii proszkowej
 • Wytwarzania detali z proszków stali nierdzewnych, łącznie z technologią MIM (Metal Injektion Moulding)
 • Wytwarzanie stopów alnico i produkcji materiałów magnetycznych , produkcja magnesów i wysokostopowych materiałów dla przemysłu lotniczego
 • Wytwarzanie elementów ceramicznych
 • Oraz wyżarzania i odgazowania proszków metali

 

Pokrycia żaroodporne elementów turbin gazowych

Pack-Slurry Coating | VaporPhase Aluminizing (VPA) | Vapor Phase Chromizing (VPC) | Chemical Vapor Deposition (CVD) | FIC Furnace System

System pieca do nakładania powłok:

 • Piece elektryczne
 • Komora reakcyjna – retorta
 • System próżniowy – system dostarczania wodoru i argonu
 • Gaz halogenowy do procesu CVD
 • Układ dostawy gazowego fluorowodoru do procesu FIC
 • System neutralizacji oparów (płuczka lub płuczka bełkotkowa)
 • Oprzyrządowanie lub skrzynki do nakładania powłok
 • Szafy gazowe i układy zasilania

Piece i technologie specjalne

 • Max 10-7 mbar | 2300oC
 • Wsad od 50 do 10000 kg
 • Piece specjalne z wanną olejową i piece specjalne HPGQ
 • Piece jednokomorowe, typu ciągłego i piece modułowe
 • Różnorodne aplikacje min do obróbki cieplnej, lutowania i spiekania, itp.

PreNitLPC

A pre-nitriding option for low pressure carburizing, PreNitLPC broadens the applications for LPC Vacuum Carburizing by utilizing higher carburizing temperatures. PreNitLPC is a modern, fast and economical addition to our standard low pressure carburizing system that enhances the process by significantly reducing cycle times.

CaseMaster EvolutionVacuum Oil and Gas Quench Furnace

Unique technology uses high temperature and low pressure carburizing to replace conventional sealed quench furnaces by achieving shorter cycle times and higher production rates

 

 

Materiały o produkcie

 CaseMaster Evolution

Zaawansowana technologia wykorzystująca nawęglanie wysokotemperaturowe i niskociśnieniowe zastępująca konwencjonalne piece z wbudowaną wanną hartowniczą dla osiągnięcia krótszych czasów obróbki i wyższej produktywności

 Compact Vacuum Furnace

High pressure gas quench 15 bar with controled and isothermal cooling (interrupted quench, austempering, martempering). Made in SECO/WARWICK Retech in China.

 GraphMaster

CVD reactors for large format graphene production

 Piece próżniowe HPGQ z wysokociśnieniowym chłodzeniem gazem

Piece próżniowe 2-10-15-25 bar, chłodzenie gazowe w azocie, argonie lub helu

 Piece wysokopróżniowe HV

Systemy z krótkimi czasami cyklu, zwiększoną wydajnością i precyzyjnym monitorowaniem procesu

 Technologia PreNitLPC®

Szybkie nawęglanie próżniowe

 UniCase Master®

Wywaid z Maciejem Koreckim

 Nawęglanie próżniowe FineCarb®

Unikatowa mieszanka gazu nawęglającego, wyjątkowa jakość obróbki, jednorodność warstwy nawęglonej oraz powtarzalność rezultatów

 Piece próżniowe

Pełna gama pieców próżniowych do obróbki cieplnej

 Piece do odpuszczania VTR

Krótsze cykle, zwiększona wydajność produkcji i precyzyjna kontrola obróbki

 Piece próżniowe do spiekania

Szeroki zakres zastosowań, krótsze cykle, niskie koszty operacyjne, przyjazne dla środowiska

 VECTOR Vacuum Furnace Line

Standardowy piec próżniowy o modularnej budowie, gwarantowana jakość i powtarzalność rezultatów obróbki