Select Page

/PRODUCTS

PRODUKTY

 

Obróbka Cieplna Aluminium

Piece do wyżarzania, homogenizacji, podgrzewania przed walcowaniem, topienia i podtrzymywania ciekłych stopów, starzenia, piece do pracy ciągłej i półciągłej oraz uniwersalne instalacje komorowe do procesów CAB i CuproBraze

Obróbka Cieplna w Atmosferze

Piece komorowe, dzwonowe, wgłębne, typu Sealed Quench, z obrotowym trzonem, rolkowe, przepychowe, taśmowe typu Cast Link

Technologie i Urządzenia do Próżniowej Obróbki Cieplnej

Piece wysokociśnieniowe (HPGQ), piece wysokopróżniowe (HV), nawęglanie próżniowe, spiekanie próżniowe, specjalne piece próżniowe

Metalurgia Próżniowa

Vacuum Metallurgy (VIM, VAR, PAM, EB, PACT) for refractory metals, super-alloys and rare earth metals – melting, refining, atomizing

Profesjonalne Usługi Techniczne

Modernizacje, remonty, konserwacje, relokacje, ulepszenia techniczne, umowy serwisowe

Najnowsze Technologie

SECO/WARWICK to lider obróbki cieplnej metali. By nim być, trzeba tworzyć i wdrażać technologie łamiące zasady.