Your browser does not support JavaScript! Łukasz Piechowicz - SECO/WARWICK

PRELEGENT

ŁUKASZ PIECHOWICZ
SECO/WARWICK, DYREKTOR DZIAŁU DS. BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI

Doświadczenie zawodowe
Dr inż. Łukasz Piechowicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. W 2009 roku uzyskał na Politechnice Częstochowskiej stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina: metalurgia, specjalności: nagrzewanie wsadu, technika cieplna). Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, oraz jednego patentu. Od 2009 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w Grupie SECO/WARWICK. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. Techniki Cieplnej oraz Koordynatora ds. Badawczo-Rozwojowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu R&D i jest odpowiedzialny m.in. za realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz za współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi. Kieruje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, symulacji komputerowych oraz automatyki przemysłowej. Obecnie rozwija swoje zainteresowania naukowe w zakresie zastosowania algorytmów fenomenologicznych do modelowania i sterowania procesami cieplnymi w obróbce cieplnej matali.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ