Your browser does not support JavaScript! Seminarium 2024 - SECO/WARWICK
Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK 2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

SECO/ECO

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Grupa SECO/WARWICK, jako dostawca rozwiązań pierwszego wyboru dla obróbki cieplnej i metalurgii, wyznacza nowe standardy i trendy w tej dziedzinie.
Nie tylko wdraża je w swoich rozwiązaniach, ale i wiedzą o nich się dzieli.

Dlatego od lat organizuje Seminarium Szkoleniowe. W tym roku będzie to jego XXIV edycja.
Seminarium to czas pełen wiedzy i interesujących gości oraz miejsce, gdzie 25 – 26 września w Zielonej Górze spotkają się praktycy obróbki cieplnej i metalurgii, naukowcy i branżowi eksperci.

Dlaczego warto?

Bo to dwudniowa sesja wiedzy łącząca naukę z biznesem podana w formie wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych.

ZIELONA GÓRA

25-26.09.2024r.

Co więcej?

Wieczorem nieformalne spotkanie w partnerskim gronie w The Droshkoov Theatre, w miejscu wykraczającym poza ramy tradycyjnej instytucji kultury.

Zatem łączymy w Zielonej Górze wiedzę, biznes i relacje. Tak jak i łączymy BRANŻĘ, BADANIA I ROZWÓJ, NAUKĘ ORAZ ZWINNOŚĆ BIZNESOWĄ, które są kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności w dzisiejszym świecie.

To będzie motywem przewodnim XXIV Seminarium SECO/WARWICK.

SPRAWDŹ POPRZEDNIE EDYCJE

Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK 2023 w Zielonej Górze

Zielona Góra

Zobacz ostatnią edycję w Karpaczu

Karpacz

Zobacz przedostatnią edycję w Poznaniu

Poznań

CO ZYSKUJESZ 

 • Zdobywasz wiedzę z obszarów rozwiązań do obróbki cieplnej
 • e- materiały konferencyjne  i tym samym nielimitowany dostęp do materiałów premium
 • Kontakty z branżą, czyli ważny biznesowo networking
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Wyśmienite jedzenie zapewnione przez organizatora
 • Wieczór w partnerskim gronie ekspertów
 • Kolację oraz wieczorny networking
 • Wyjątkowe spotkania

POZNAJ NASZE TEMATY

VORTEX® 2.0 – Wysokowydajne piece nowej generacji wspomagane symulatorem nagrzewania SeCoil® przeznaczone do obróbki cieplnej blach aluminiowych w kręgach.

Nowoczesna i wysokowydajna obróbka cieplna aluminium

Przemysł aluminiowy ma kluczowe znaczenie dla wielu branż, np. samochodowej, lotniczej budowalnej, czy spożywczej.
Jednym z kluczowych etapów w procesie wytwarzania wyrobów aluminiowych jest obróbka cieplna, tj. wyżarzanie odprężające i rekrystalizujące blach aluminiowych.
W prezentacji przedstawiona zostanie geneza oraz wyniki prób przemysłowych wysokowydajnego systemu do obróbki cieplnej blach aluminiowych w kręgach – VORTEX® 2.0. Zaprezentowane zostanie również nowe podejście do kontroli i regulacji temperatury nagrzewanego wsadu przy użyciu symulatora SeCoil®.

Prelegent:
 • Mariusz Raszewski, SECO/WARWICK
System sterowania feedback control kluczem do wysokiej precyzji wytwarzanych warstw azotowanych przy minimalnym zużyciu amoniaku, energii elektrycznej i emisji gazów poprocesowych do otoczenia

System sterowania Feedback Control kluczem do wysokiej precyzji wytwarzanych warstw azotowanych przy minimalnym zużyciu amoniaku, energii elektrycznej i emisji gazów poprocesowych do otoczenia

W systemie sterowania Feedback Control regulacja i kontrola kinetyki wzrostu warstwy azotowanej odbywa się na podstawie mierzonych w czasie rzeczywistym parametrów procesu (temperatury i potencjału azotowego Np) i na bieżąco wykonywanych obliczeń z użyciem opracowanych specjalnie do tego celu modeli matematycznych. System Feedback Control dokonuje w określonych odstępach czasowych (np. co 1 min) weryfikacji wyznaczanej matematycznie warstwy i uaktualnia parametry procesu w taki sposób, aby wytwarzana warstwa spełniała pod względem budowy strukturalnej i grubości wymagania użytkownika. W prezentacji przedstawione zostaną geneza i rezultaty projektu badawczo-rozwojowego dofinasowanego z Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój  2014-2020.

Prelegenci:
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński, Politechnika Poznańska
 • Karolina Ostrowska, Politechnika Poznańska
 • Marika Tylkowska, Politechnika Poznańska
Stan aktualny i rozwój linii do półprzemysłowej symulacji procesu wytapiania, odlewania i krzepnięcia stali i stopów w Górnośląskim Instytucie Technologicznym

Stan aktualny i rozwój linii do półprzemysłowej symulacji procesu wytapiania, odlewania i krzepnięcia stali i stopów w Górnośląskim Instytucie Technologicznym

W referacie przedstawiona zostanie ogólna struktura organizacyjno-badawcza Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Szczegółowo zaprezentowana będzie aktualna linia technologiczna do prowadzenie wytopów badawczych i półprzemysłowych oraz planowane inwestycje poszerzające możliwości badawcze naszego instytutu. Przedstawiony zostanie asortyment odlewanych wlewków, gatunków stali i stopów oraz usługi badawcze oferowane przez Centrum Technologii Metalurgicznych i Centrum Badań Materiałowych.

Prelegenci:
 • dr inż. Harald Kania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
Węgloazotowanie niskociśnieniowe jako wszechstronna i wydajna technologia utwardzania warstwy wierzchniej, piec próżniowy

Węgloazotowanie niskociśnieniowe jako wszechstronna i wydajna technologia utwardzania warstwy wierzchniej, piec próżniowy

Węgloazotowania niskociśnieniowe przeważnie stosuje się do części wykonanych z niskowęglowych oraz niskostopowych gatunków stali, od których w końcowym efekcie, wymaga się wysokiej twardości powierzchniowej i dobrych własności tribologicznych, w szczególności odporności na zużycie ścierne.
Węgloazotowanie niskociśnieniowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem przemysłu motoryzacyjnego, a w literaturze przedmiotu można znaleźć przykłady zastosowania tej technologii również do stali stopowych.
W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań nad technologią węgloazotowania niskociśnieniowego oraz przykłady stosowania tej technologii w działalności usługowej hartowni Hart-Tech.

Prelegenci:
 • Dr inż. Agnieszka Brewka-Stanulewicz, SECO/WARWICK
 • Robert Pietrasik, Hart-Tech
 • Michał Bazel, SECO/WARWICK
Ewolucja Pieców Próżniowych: Najnowsze Technologie i Innowacje SECO/WARWICK

Ewolucja Pieców Próżniowych: Najnowsze Technologie i Innowacje SECO/WARWICK

Prezentacja „Ewolucja Pieców Próżniowych: Najnowsze Technologie i Innowacje SECO/WARWICK” przedstawi najnowsze osiągnięcia i rozwiązania konstrukcyjne w dziedzinie pieców próżniowych, opracowane przez SECO/WARWICK.
W trakcie wystąpienia omówione zostaną kluczowe innowacje, które zmieniają oblicze obróbki cieplnej metali, w tym zaawansowane systemy sterowania, efektywność energetyczna oraz zrównoważony rozwój technologiczny.
Uczestnicy dowiedzą się, jak te nowoczesne technologie wpływają na poprawę jakości produktów, redukcję kosztów operacyjnych oraz minimalizację wpływu na środowisko. Prezentacja będzie również obejmować przykłady zastosowań tych technologii w różnych sektorach przemysłu, ilustrując realne korzyści wynikające z wdrożenia najnowszych rozwiązań SECO/WARWICK.

Prelegent:
 • Piotr Rokitnicki, SECO/WARWICK
Wytwarzanie przyrostowe (3D printing) w motoryzacji, lotnictwie i medycynie – najnowsze trendy oraz przyszłość 3D Printing w obróbce cieplnej

Przyszłość technologii wytwarzania przyrostowego w motoryzacji, lotnictwie i medycynie

Wytwarzanie przyrostowe (AM), znane jako druk 3D, jawi się jako przełomowa technologia mogąca w przyszłości zastąpić tradycyjne metody produkcji części metalowych, zwłaszcza w produkcji skomplikowanych i niestandardowych elementów, które są trudne do wytworzenia za pomocą tradycyjnych metod.
Podczas panelu, eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie; jakie metody druku 3D mogą znaleźć zastosowanie w kluczowych gałęziach przemysłu(takich jak przemysł samochodowy, lotniczy, czy medyczny). Podjęta zostanie również dyskusja nad zastosowaniem i przyszłością obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w odniesieniu do znanych technologii wytwarzania przyrostowego.

Prelegenci:
 • Prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Sawicki, Politechnika Łódzka
Badania i rozwój

Badania i rozwój (B+R) – na czym obecnie polega działalność badawczo rozwojowa w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej i procesów metalurgicznych

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku zwykle wymaga prowadzenia działalności B+R, która polega na ciągłym doskonaleniu produktów i rozwijaniu nowych technologii i procesów. Działalność badawczo-rozwojowa jest szczególnie istotna w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej i procesów metalurgicznych z uwagi na wysokie wymagania w zakresie końcowych własności obrabianych części, wydajności i efektywności energetycznej procesów, a także automatyzacji i robotyzacji urządzeń.
W prezentacji przedstawione zostaną przykłady działań badawczo-rozwojowych SECO/WARWICK i ich odniesienia do realnych zastosowań w przemyśle.

Prelegent:
 • Dr inż. Łukasz Piechowicz, SECO/WARWICK
"EVolucja" w obróbce cieplnej elementów układu przeniesienia napędu odpowiedzią na pytanie: jak rozwój elektromobilności wpłynie na branże obróbki cieplnej

"EVolucja" w obróbce cieplnej elementów układu przeniesienia napędu odpowiedzią na pytanie: jak rozwój elektromobilności wpłynie na branże obróbki cieplnej

Elektromobilność to technologia przyszłości i odpowiedź na największe kłopoty komunikacyjne współczesnych społeczeństw:
– redukcja hałasu,
– łatwość przemieszczania się,
-rozwiązanie problemu zatłoczonych aglomeracji, smogu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze.

Elektromobilność to również szereg wyzwań legislacyjnych i technologicznych:
– dostępność stacji,
– czas ładowania/tankowania,
– czas życia baterii,
– koszt inwestycji (zakup i utrzymanie pojazdu),

Na przykładzie układów napędowych Jaguara i Mercedesa AMG zostanie przedstawiona odpowiedź branży obróbki cieplnej na stawiane przez rozwój elektromobilności wyzwania.

Prelegenci:
 • Mgr Tomasz Kuciapa- AAM Driveline Świdnica

 • Dr Andrzej Malasiński- Hart- Tech Łódź

  Streszczenie:

CENA 890 zł netto*

* kwota będzie powiększona o wysokość  aktualnej stawki podatku VAT

SEMINARIUM SZKOLNIOWE
POTRZEBUJESZ NOCLEGU? SKORZYSTAJ Z OFERTY PARTNERSKIEGO HOTELU CENY SPECJALNE NA HASŁO: SECO/WARWICK

Grape Town Hotel****

33% zniżki*

* Zniżka obowiązuje przy rezerwacji noclegu na hasło SECO/WARWICK
Cena noclegu nie uwzględnia parkingu
Rezerwacja hotelu w zakresie uczestnika

MIEJSCE/SEMINARIUM

Grape Town Hotel****
Al.
Wojska Polskiego 79
65- 762 Zielona Góra

TEATR MUZYCZNY
THE DROSHKOOV THEATRE
Kręta 11
65-570 Zielona Góra

SKONTAKTUJ/SIĘ Z NAMI

Emilia Maliszewska – Jakubów
Specjalista ds. eventów

telefon: +48 502 288 347
e-mail: events@secowarwick.com 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
REJESTRACJA