Your browser does not support JavaScript! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - SECO/WARWICK
Seco/Warwick Group

Seco/Warwick Group?

The SECO/WARWICK Group › Read more

Expanite

Czym jest proces EXPANITE ®?

EXPANITE® jak również SUPEREXPANITE® to opatentowane procesy hartowania powierzchniowego stali nierdzewnej wykorzystywane do uzyskiwania lepszych właściwości powierzchniowych i materiałowych, takich jak wysoka twardość oraz wyjątkowe właściwości antykorozyjne i zmęczeniowe. › Więcej o EXPANITE®

Vacuum

Czym jest wiązka elektronowa?

W próżni wolne elektrony można przyspieszać, a ich orbity można kontrolować za pomocą pola zarówno elektrycznego jak i magnetycznego. W ten sposób możemy tworzyć wąskie wiązki elektronów o dużej energii kinetycznej, które podczas zderzeń z atomami w ciałach stałych przekształcają ich energię kinetyczną w ciepło. Dzięki pewnym określonym warunkom, ten sposób ogrzewania stwarza nam wyjątkowe możliwości.

Czym jest HPGQ?

Najpowszechniejszą definicją hartowania w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem jest przyspieszanie tempa (szybkości) hartowania poprzez zagęszczenie i chłodzenie gazu. Jedna z przyczyn dużego zainteresowania taką techniką hartowania związana jest z poprawą odkształcenia całkowicie utwardzonych elementów. Krytycznym czynnikiem jest zapobieganie pogarszaniu właściwości metalurgicznych, mechanicznych lub fizycznych. Oznacza to zachowanie zdolności do przekształcania materiału w mikrostrukturę, która jest zbliżona, taka sama a nawet lepsza od struktury charakterystycznej dla znanego ośrodka hartowniczego (np. olej lub sól). Powszechnymi gazami hartującymi są azot, argon i hel. Wodór, chociaż doskonały do przenoszenia ciepła, jest rzadko wykorzystywany jako gaz do hartowania ze względów bezpieczeństwa.

Czym jest piec próżniowy?

Piece próżniowe są wykorzystywane do wielu zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu.  Zastosowanie próżni jest jedną z metod ochrony ogrzewanych stalowych i metalowych elementów przed negatywnym wpływem powietrza. Piec próżniowy jest zazwyczaj piecem ogrzewanym elektrycznie, w którym podczas całego procesu utrzymywana jest próżnia. Większość pieców próżniowych ogrzewana jest elektrycznymi elementami oporowymi wykonanymi z grafitu, tworzyw ceramicznych lub metali.

Atmosphere

Czym jest rura radiacyjna?

Rura radiacyjna jest rodzajem elementu grzewczego. Rura radiacyjna może być zintegrowana z palnikiem lub elektrycznym elementem grzewczym: › Więcej

Jakie są zalety pieca z trzonem samotokowym SECO/WARWICK?

Systemy pieców z trzonem samotokowym › Więcej

Jakie jest zastosowanie dla pieca z trzonem samotokowym?

SECO/WARWICK konstruuje i produkuje piece z trzonem samotokowym do wyżarzania zarówno prefabrykatów jak i ukończonych rur z materiałów takich jak materiały żelazne, nieżelazne i stal nierdzewna.  › Więcej

Co generuje wysoki punkt rosy w moim generatorze atmosfery?

Jednym z najpowszechniejszych problemów napotykanych w generatorach jest wysoki punkt rosy. Przyczyną może być wyciek w chłodnicy gazu, która jest typu rurowej chłodnicy wody. Jeżeli przyczyną jest nieszczelna chłodnica gazu, wtedy rozwiązanie jest oczywiste – należy ją naprawić. Jeżeli chłodnica wody nie ma wycieków a nadal występuje wysoki punkt rosy, możliwe jest, że generator otrzymuje więcej powietrza, niż wynikałoby to ze wskazań przepływomierza. Źródłami przenikania powietrza do generatora są wał pompy, uszkodzony regulator obejściowy lub poluzowana instalacja rurowa. › Więcej

Jak stwierdzić, w którym miejscu powietrze przenika do pieca atmosferycznego?

Problemem napotykanym podczas pracy pieca, a zwłaszcza „pieców atmosferycznych”, jest przenikanie powietrza do komory pieca lub komory chłodzenia. › Więcej

Nitriding

Czym jest potencjał azotowania?

Z punktu widzenia termodynamiki potencjał azotowania można zdefiniować w następujący sposób: › Więcej

CAB

Czym jest fluxer?

Fluxery (urządzenia do nanoszenia): Oczyszczony wymiennik ciepła jest pokrywany odpowiednią warstwą lutów twardych i mieszaniny topnika przed rozpoczęciem procesu lutowania.

General

Czym jest zgorzelina?

Zgorzelina – gruba warstwa tlenków metali na powierzchni ogrzewanych elementów, która powstaje w wysokiej temperaturze w atmosferze utleniającej. › Więcej

Czym jest punkt rosy?

Punkt rosy to temperatura, poniżej której para wodna w objętości wilgotnego powietrza przy stałym ciśnieniu atmosferycznym ulegnie skropleniu w ciekłą wodę. Skroplona woda nazywana jest rosą, gdy występuje na stałej powierzchni.

Czym jest łańcuch piecowy i para łańcuchów piecowych?

Łańcuchy piecowe są łańcuchami odpornymi na wysokie temperatury służącymi do transportowania ładunku, sprzętu, kosza lub elementu wewnątrz pieca. Często te łańcuchy piecowe są wykorzystywane w piecach do pracy okresowej (BT), piecach przelotowych (IO), zintegrowanych piecach hartowniczych do pracy okresowej (BIQ), przelotowych piecach hartowniczych (TQ), zwrotnych przelotowych piecach hartowniczych (RTQ), piecach typu casemaster (CM), uszczelnionych piecach hartowniczych do pracy okresowej (SQ B i SQ), gdzie para okrężnych łańcuchów piecowych (prawy i lewy) wraz z zaczepami pobiera ładunek z punktu A do punktu B w piecu. Często istotna jest mieszanka materiałowa łańcucha, ponieważ część łańcucha pozostaje w gorącym obszarze pieca, podczas gdy pozostała część pozostaje w części chłodnej. Naturalnie chłodna część powinna podołać zadaniu i przeciągnąć ładunek z jednego miejsca w drugie.  › Więcej

Dlaczego stosujemy sondy piecowe?

Sondy tlenowe wykorzystujemy ze względu na to, że pozwalają one na szybką regulację składu chemicznego atmosfery pieca. Przy użyciu sondy tlenowej można zmierzyć poziom tlenu, co pozwala na obliczenie online potencjału węglowego atmosfery pieca. › Więcej

Jakie są problemy związane z obróbką cieplną?

Proces obróbki cieplnej jest często ostatnim lub jednym z ostatnich, lecz na pewno w większości przypadków jednym z najważniejszych etapów podczas wytwarzania i produkcji elementów metalowych, metalowych półwyrobów i metalowych prefabrykatów do produkcji wyżej wymienionych produktów. › Więcej

Fundamentals

What is Heat Treatment

Heat Treatment is the controlled heating and cooling of metals to alter their physical and mechanical properties without changing the product shape. Heat treatment is sometimes done inadvertently due to manufacturing processes that either heat or cool the metal such as welding or forming.