Your browser does not support JavaScript! INFORMACJA - SECO/WARWICK

INFORMACJA


07.07.2016

W wyniku działań firmy Gildia sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, które SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. uważa za bezprawne, SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu wytoczyła powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko Gildia Sp. z o.o.

Logo-SW

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 r. udzielił SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie dalszych naruszeń dóbr osobistych SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. i zobowiązał Gildię sp. z o.o. do zaniechania rozpowszechniania:

 

–     informacji w jakiejkolwiek formie o stanie niewydolności finansowej SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o., tj. że SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. znajduje się w złej kondycji finansowej lub mogących wywołać u odbiorcy takiej informacji błędny wniosek o rzeczywistym stanie finansowym SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o., w tym w szczególności brak możliwości lub istnienia przeszkód w realizacji przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. jej zobowiązań;

 

–     informacji na temat sytuacji finansowej grupy kapitałowej SECO/WARWICK S.A.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu na podstawie art. 7562 § 1 k.p.c. postanowił zagrozić Gildii sp. z o.o. nakazaniem zapłaty kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz  SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. na wypadek każdorazowego naruszenia obowiązków określonych powyżej.

W związku z powyżej w sytuacji otrzymania informacji o w/w treści, uprzejmie prosimy o kontakt.

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę