Your browser does not support JavaScript! Innowacyjne rozwiązania informatyczne – SECO/WARWICK z nagrodą

Innowacyjne rozwiązania informatyczne – SECO/WARWICK z nagrodą


03.11.2015

W Bielsku-Białej, Fundacja Centrum Rozwoju Nowych Technologii rozdała nagrody w konkursie „Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem”. SECO/WARWICK zdobyło I miejsce w konkursie.

Innowacyjne rozwiązania informatyczne – SECO/WARWICK z nagrodą

Założeniem konkursu organizowanego dla użytkowników pakietu Rekord.ERP była promocja najciekawszych pomysłów i rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie. SECO/WARWICK zgłosiło projekt pt. „Współpraca CAD-ERP w SECO/WARWICK”. „Zaprezentowane rozwiązania, to wdrożone rozwiązania informatyczne bazującego na pomysłach z dwóch kampanii przeprowadzonych weuropejskiej części spółki SECO/WARWICK: kampanii dobrych praktyk, kampanii  innowacji,” mówi Ryszard Bedynek, kierownik działu IT SECO/WARWICK Europe. „Funkcjonujące w firmie rozwiązania zostały docenione przez kapitułę konkursową  przede wszystkim za wysoki poziom integracji dwóch odmiennych środowisk, unikalność rynkową oraz znaczne korzyści biznesowe skutkujące wdrożeniem takiego rozwiązania”, dodaje R.Bedynek.

SECO/WARWICK startowało w tym konkursie po raz pierwszy.

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ