Your browser does not support JavaScript! Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A.


29.04.2022

Wszyscy akcjonariusze są zaproszeni 25 maja 2022 o 12:00 do siedziby SECO/WARWICK SA (66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 8)

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 25 maja 2022 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

 

Pobierz dokumenty:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 25 maja 2022 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 05.2022

oświadczenie o liczbie akcji i głosów 05.2022

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 05.2022

pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 05.2022

pełnomocnictwo dla osoby prawnej 05.2022

Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 Maja 2022

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2021

Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2021

Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2021

 

 

 

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ