Your browser does not support JavaScript! Zarząd Spółki - producent pieców przemysłowych SECO/WARWICK

/ZARZĄD SPÓŁKI

/ZARZĄD SPÓŁKI

 

SECO/WARWICK GROUP

 

Paweł Wyrzykowski

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1992-1998 Paweł Wyrzykowski pracował w Grupie Banku Creditanstalt w Wiedniu i Warszawie. Od 1998 roku kontynuował karierę zawodową w Grupie Pfleiderer AG będącej wiodącym producentem materiałów dla przemysłu meblarskiego. W latach 1998-2001 P. Wyrzykowski piastował stanowisko Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A., by w 2003 roku objąć posadę Prezesa Zarządu tej spółki. W kolejnych latach (2009-2011) Paweł Wyrzykowski sprawował funkcję Członka Zarządu Pfleiderer AG w Neumarkt w Niemczech. Od 2012 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy SECO/WARWICK

Sławomir Woźniak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy SECO/WARWICK

Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK w 1994 roku początkowo jako Serwisant, a następnie Zastępca Kierownika Zakładu CAB. W 2005 roku objął stanowisko Kierownika Zakładu CAB a 5 lat później został oddelegowany do spółki zależnej SECO/WARWICK Retech w Chinach, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego. Następnie w latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech. Na kolejne dwa lata został mianowany Dyrektorem Zarządzającym SECO/WARWICK Allied w Indiach oraz Dyrektorem Operacyjnym Grupy SECO/WARWICK. Od 2014 roku do 2016 ponownie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech Chiny oraz jednocześnie od 2016 roku funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Allied (Indie). Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Azja) oraz Członka Zarządu, SECO/WARWICK S.A, a w 2018 został Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. i Dyrektorem Operacyjnym Grupy SECO/WARWICK.

SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

Bartosz Klinowski

Dyrektor Zarządzający (Europa), Członek Zarządu

Bartosz Klinowski - Dyrektor Zarządzający (Europa), Członek Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie systemów baz danych. W roku 2011 ukończył Akademię Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Harvard Business ICAN Institute (Program Management). Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK S.A. w 2003 roku jako inżynier, a w 2008 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Elektrycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki SECO/WARWICK Thermal. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w rosyjskiej spółce zależnej SECO/WARWICK Rus oraz Prezesem Zarządu spółki SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Europa), i Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Earl Good

WICEPREZES, SEGMENT PIECÓW TOPIALNYCH & DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, RETECH SYSTEMS LLC

Earl spędził większość swojej kariery zawodowej w trzech różnych firmach: General Electric Environmental Services, Marsulex Environmental Technologies i Metso Minerals. W swojej karierze pełnił różne rolę zwiększając zakres odpowiedzialności, w tym zajmując różne stanowiska kierownicze. W Metso Minerals od 2003 r. Earl zajmował stanowisko Kierownika ds. Produktów FDG, Kierownika ds. Prognozowania, Wiceprezesa Global ETO i Wiceprezesa Global Engineered Spares. Podczas pełnienia swojej ostatniej roli w MetsoMinerals, Earl był odpowiedzialny za przyspieszenie wzrostu jednostki biznesowej oraz opracowywanie i wdrażanie różnych inicjatyw globalnych. Earl posiada wyjątkowe umiejętności komunikacyjne ze zdolnością pracy z różnymi grupami kulturowymi. Zdobył praktyczne doświadczenie przywódcze podczas pracy z wieloma liniami produktów i multidyscyplinarnymi zespołami, w tym w zarządzaniu wieloma lokalizacjami. Earl ukończył studia na Penn State University, gdzie uzyskał stopień naukowy w dziedzinie elektrotechniki. Osiem lat później uzyskał tytuł MBA w Lebanon Valley College.
Earl Good został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. z dniem 2 stycznia 2019 roku.