Your browser does not support JavaScript! Zarząd Spółki - producent pieców przemysłowych SECO/WARWICK

/ZARZĄD SPÓŁKI

/ZARZĄD SPÓŁKI

 

SECO/WARWICK GROUP

 

Sławomir WOŹNIAK

Sławomir Woźniak

PREZES ZARZĄDU GRUPY SECO/WARWICK

Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK w 1994 roku początkowo jako Serwisant, a następnie Zastępca Kierownika Zakładu CAB. W 2005 roku objął stanowisko Kierownika Zakładu CAB, a 5 lat później został oddelegowany do spółki zależnej SECO/WARWICK Retech w Chinach, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego. Następnie w latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech. Na kolejne dwa lata został mianowany Dyrektorem Zarządzającym SECO/WARWICK Allied w Indiach oraz Dyrektorem Operacyjnym Grupy SECO/WARWICK. Od 2014 roku do 2016 ponownie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech Chiny i jednocześnie od 2016 roku funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Allied (Indie). Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Azja) oraz Członka Zarządu, SECO/WARWICK S.A, a w 2018 został Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. i Dyrektorem Operacyjnym Grupy SECO/WARWICK. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy SECO/WARWICK.

Earl Good

Earl Good

WICEPREZES, SEGMENT PIECÓW TOPIALNYCH & DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, CZŁONEK ZARZĄDU

Jest absolwentem Penn State University, gdzie uzyskał stopień naukowy w dziedzinie elektrotechniki. Osiem lat później uzyskał tytuł MBA w Lebanon Valley College. Earl spędził większość swojej kariery zawodowej w trzech firmach: General Electric Environmental Services, Marsulex Environmental Technologies i Metso Minerals. W swojej karierze pełnił różne role zwiększając zakres odpowiedzialności, w tym zajmując różne stanowiska kierownicze. 2 stycznia 2019 roku Earl Good został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. Aktualnie Wiceprezes, Segment Pieców Topialnych & Dyrektor Zarządzający Retech Systems LLC.

Bartosz Klinowski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (EUROPA), CZŁONEK ZARZĄDU

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 2018 ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie systemów baz danych. W roku 2011 ukończył Akademię Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Harvard Business ICAN Institute (Program Management). Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK S.A. w 2003 roku jako inżynier, a po 5 latach objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Elektrycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK Thermal. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w rosyjskiej spółce zależnej SECO/WARWICK Rus . W latach 2013 -2016 był Prezesem Zarządu SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Europa), i Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Piotr Walasek

Piotr Walasek

Dyrektor Finansowy Grupy, Członek Zarządu

Piotr Walasek ukończył Freie Universitaet w Berlinie w zakresie Business & Administration w roku 2003. Ponadto, w roku 2013 uzyskał dyplom MBA z Oxford Brooks University. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2003 jako Kontroler Finansowy w DaimlerChrysler Financial Services w Salzburgu i Berlinie, gdzie był odpowiedzialny za księgowe raporty zarządcze spółek DaimlerChrysler z Europy Środkowej. Przyłączył się do SECO/WARWICK jako Dyrektor ds. Finansowych w grudniu 2006 i odpowiada w Grupie SECO/WARWICK za finanse, konsolidację i sprawozdawczość, fuzje i nabycia firm, komunikację z inwestorami, sprawy skarbowe, prawne i podatkowe. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Aktualnie Dyrektor Finansowy Grupy, Członek Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK