Your browser does not support JavaScript! Redukcja LZO – redukcja emisji lotnych związków organicznych
Zaznacz stronę
Redukcja LZO – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (Dopalacz)

Redukcja LZO – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (Dopalacz)

 

Stosowany od lat w liniach do produkcji aluminiowych wymienników ciepła, znalazł swoje miejsce w piecach do wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej, typu Mass flow i Vortex®.

Dopalacz jest standardowym produktem w firmowym portfolio, dostarczanym razem z odtłuszczaczem (urządzenie do termicznego usuwania oleju z powierzchni aluminiowych wymienników ciepła) wchodzącymi w skład linii CAB.  Znalazł on również zastosowanie przy procesach wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej w piecach typu Vortex® i Mass flow. Podczas walcowania i ryflowania bardzo często używana jest duża ilość oleju, który odparowuje podczas procesów obróbki termicznej  emitując szkodliwe związki organiczne. W trosce o zdrowie i środowisko, SECO/WARWICK dostarcza rozwiązanie, które gwarantuje spełnienie norm emisji.

Lotne związki organiczne (LZO) z angielskiego Volatile Organic Compounds (VOC), należą do grupy związków organicznych, które w obecności światła słonecznego z łatwością przechodzą w postać gazu lub pary – uwalniając przy tym do środowiska szkodliwe substancje. LZO  zawierają w swoim składzie różne substancje chemiczne. Niektóre z nich mogą mieć krótkotrwały jak i długotrwały niekorzystny wpływ dla zdrowia. Krótkotrwałe efekty zdrowotne obejmują: podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, utratę koordynacji oraz nudności. Długotrwałe efekty mogą powodować poważniejsze uszkodzenia wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. W dłuższym okresie narażenia na wysokie stężenie LZO może wywołać choroby nowotworowe. W dopalaczu termicznym, zanieczyszczenia przemysłowe takie jak LZO, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, działają jako źródło paliwa, zapewniając całkowite spalanie. W trakcie procesu spalania zanieczyszczenia są chemicznie przekształcane w nieszkodliwe produkty uboczne spalania, takie jak woda i dwutlenek węgla, które mogą być już bezpiecznie odprowadzane jako spaliny. Z uwagi na wysoką temperaturę procesu dopalacze termiczne są zazwyczaj wyposażone w system odzysku energii. Jest to standardowe rozwiązanie w przemyśle samochodowym na liniach do lutowania aluminiowych wymienników ciepła w kontrolowanej atmosferze. Dzięki systemom odzysku ciepła możliwe jest zmniejszenie konsumpcji energii aż o 70%.

Użycie energooszczędnych dopalaczy jest zalecanym rozwiązaniem  w celu ochrony środowiska.

/ spalanie lotnych związków organicznych,
/ redukcja emisji LZO,
/ opcja zainstalowanego wymiennika ciepła w celu mniejszego zużycia energii w procesie spalania,
/ gazowy system grzejny składający się z jednego kompaktowego palnika ze ścieżką gazu,
/ wysoko sprawna izolacja komory spalania,
/ niezależny system sterowania wyposażony w system bezpieczeństwa na wypadek zaniku płomienia.
/ spalanie lotnych związków organicznych już w temperaturze 650°C,
/ wysoka redukcja lotnych związków organicznych (LZO) do 50mg/Nm3 TOC, zgodnie z europejskimi normami, a w szczególnych przypadkach nawet do 30mg/Nm3 TOC,
/ możliwość zainstalowania dopalacza do już posiadanego pieca.
/ lutowanie aluminium,
/ obróbka cieplna metali w tym aluminium.
 

LOTNICZY SAMOCHODOWY
Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ