Your browser does not support JavaScript! Dopalacz - SECO/WARWICK
Dopalacz – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (LZO).

Dopalacz – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (LZO).

 

Stosowany od lat w liniach do produkcji aluminiowych wymienników ciepła, znalazł swoje miejsce w piecach do wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej, typu Mass flow i Vortex®.

Dopalacz jest standardowym produktem w firmowym portfolio, dostarczanym razem z odtłuszczaczem (urządzenie do termicznego usuwania oleju z powierzchni aluminiowych wymienników ciepła) wchodzącymi w skład linii CAB.  Znalazł on również zastosowanie przy procesach wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej w piecach typu Vortex® i Mass flow. Podczas walcowania i ryflowania bardzo często używana jest duża ilość oleju, który odparowuje podczas procesów obróbki termicznej  emitując szkodliwe związki organiczne. W trosce o zdrowie i środowisko, SECO/WARWICK dostarcza rozwiązanie, które gwarantuje spełnienie norm emisji.

Lotne związki organiczne (LZO) z angielskiego Volatile Organic Compounds (VOC), należą do grupy związków organicznych, które w obecności światła słonecznego z łatwością przechodzą w postać gazu lub pary – uwalniając przy tym do środowiska szkodliwe substancje. LZO  zawierają w swoim składzie różne substancje chemiczne. Niektóre z nich mogą mieć krótkotrwały jak i długotrwały niekorzystny wpływ dla zdrowia. Krótkotrwałe efekty zdrowotne obejmują: podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, utratę koordynacji oraz nudności. Długotrwałe efekty mogą powodować poważniejsze uszkodzenia wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. W dłuższym okresie narażenia na wysokie stężenie LZO może wywołać choroby nowotworowe. W dopalaczu termicznym, zanieczyszczenia przemysłowe takie jak LZO, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, działają jako źródło paliwa, zapewniając całkowite spalanie. W trakcie procesu spalania zanieczyszczenia są chemicznie przekształcane w nieszkodliwe produkty uboczne spalania, takie jak woda i dwutlenek węgla, które mogą być już bezpiecznie odprowadzane jako spaliny. Z uwagi na wysoką temperaturę procesu dopalacze termiczne są zazwyczaj wyposażone w system odzysku energii. Jest to standardowe rozwiązanie w przemyśle samochodowym na liniach do lutowania aluminiowych wymienników ciepła w kontrolowanej atmosferze. Dzięki systemom odzysku ciepła możliwe jest zmniejszenie konsumpcji energii aż o 70%.

Użycie energooszczędnych dopalaczy jest zalecanym rozwiązaniem  w celu ochrony środowiska.

/ spalanie lotnych związków organicznych,
/ redukcja emisji LZO,
/ opcja zainstalowanego wymiennika ciepła w celu mniejszego zużycia energii w procesie spalania,
/ gazowy system grzejny składający się z jednego kompaktowego palnika ze ścieżką gazu,
/ wysoko sprawna izolacja komory spalania,
/ niezależny system sterowania wyposażony w system bezpieczeństwa na wypadek zaniku płomienia.
/ spalanie lotnych związków organicznych już w temperaturze 650°C,
/ wysoka redukcja lotnych związków organicznych (LZO) do 50mg/Nm3 TOC, zgodnie z europejskimi normami, a w szczególnych przypadkach nawet do 30mg/Nm3 TOC,
/ możliwość zainstalowania dopalacza do już posiadanego pieca.
/ lutowanie aluminium,
/ obróbka cieplna metali w tym aluminium.
 

LOTNICZY SAMOCHODOWY

ZAPYTAJ /O OFERTĘ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę