Your browser does not support JavaScript! Redukcja LZO – redukcja emisji lotnych związków organicznych
Redukcja LZO – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (Dopalacz)

Redukcja LZO – urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych (Dopalacz)

 

Stosowany od lat w liniach do produkcji aluminiowych wymienników ciepła system dopalania, znalazł swoje zastosowanie w piecach do wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej, technologii Mass flow i Vortex®.

Dopalacze termiczne są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i aluminiowym do niszczenia zanieczyszczeń przemysłowych, takich jak lotne związki organiczne (LZO), w szczególności węglowodory aromatyczne.

Dopalacz jest standardowym produktem w naszym firmowym portfolio, dostarczanym razem z odtłuszczaczem (urządzenie do termicznego usuwania oleju z powierzchni aluminiowych wymienników ciepła) jako składowy element linii CAB. Projekt ten zaczęto stosować podczas wyżarzania zwojów taśmy aluminiowej w piecach typu Vortex® i Mass flow. Podczas procesu walcowania i ryflowania często używane są duże ilości oleju, który odparowuje podczas procesu obróbki cieplnej, wydzielając niebezpieczne związki organiczne. W trosce o zdrowie i środowisko firma SECO/WARWICK dostarcza rozwiązanie, które zapewnia spełnienie norm emisji.

Lotne związki organiczne (LZO) z angielskiego Volatile Organic Compounds (VOC), należą do grupy związków organicznych, które w obecności światła słonecznego z łatwością przechodzą w postać gazu lub pary – uwalniając przy tym do środowiska szkodliwe substancje. LZO  zawierają w swoim składzie różne substancje chemiczne. Niektóre z nich mogą mieć krótkotrwały jak i długotrwały niekorzystny wpływ dla zdrowia. Krótkotrwałe efekty zdrowotne obejmują: podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, utratę koordynacji oraz nudności. Długotrwałe efekty mogą powodować poważniejsze uszkodzenia wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. Dłuższe narażenia na wysokie stężenie LZO może wywołać choroby nowotworowe. W dopalaczu termicznym, zanieczyszczenia przemysłowe takie jak LZO, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, działają jako źródło paliwa, zapewniając całkowite spalanie. W trakcie procesu spalania zanieczyszczenia są chemicznie przekształcane w nieszkodliwe produkty uboczne spalania, takie jak woda i dwutlenek węgla, które mogą być już bezpiecznie odprowadzane jako spaliny. Z uwagi na wysoką temperaturę procesu, dopalacze termiczne są zazwyczaj wyposażone w system odzysku energii. Dzięki systemom odzysku ciepła, możliwe jest zmniejszenie konsumpcji energii aż o 70%.

Użycie energooszczędnych dopalaczy jest zalecanym rozwiązaniem w celu ochrony środowiska.

/ spalanie lotnych związków organicznych,
/ redukcja emisji LZO,
/ spalanie lotnych związków organicznych, redukcja emisji LZO, możliwość zainstalowania wymiennika ciepła w celu zmniejszenia energochłonności procesu spalania,
/ gazowy system grzejny składający się z jednego kompaktowego palnika z linią gazową,
/ wysoko wydajna izolacja komory spalania,
/ niezależny system sterowania, wyposażony w system bezpieczeństwa na wypadek zaniku płomienia.

/ spalanie lotnych związków organicznych już w temperaturze 650°C,
/ wysoka redukcja lotnych związków organicznych (LZO) do 50mg/Nm3 TOC, zgodnie z europejskimi normami, a w szczególnych przypadkach nawet do 30mg/Nm3 TOC,
/ możliwość zainstalowania dopalacza do już posiadanego pieca.

/ lutowanie aluminium,
/ obróbka cieplna metali.

 

LOTNICZY SAMOCHODOWY

/  w przypadku zaolejonych wsadów redukcja emisji TOC do poziomu wymaganego normami,

/ ekologiczna, biosoluble izolacja o odpowiednio dobranej grubości w celu optymalizacji strat przez ściany.

FAQ

Czym są lotne związki organiczne (LZO, ang. VOC) i jak je usunąć z pieca do wyżarzania zwojów aluminium?

Lotne związki organiczne to grupa związków organicznych, które łatwo ulatniają się lub odparowują pod wpływem światła słonecznego. Jednocześnie uwalniają niebezpieczne substancje do środowiska. LZO zawierają różne chemikalia. Niektóre z nich mogą mieć krótko- i długoterminowe negatywne skutki dla zdrowia. Krótkoterminowe skutki dla zdrowia obejmują podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, zaburzenia koordynacji i nudności. Długotrwałe skutki mogą powodować poważną niewydolność wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. Podczas produkcji walcowanych na płasko wyrobów aluminiowych oraz w procesie falowania często zużywane są duże ilości oleju. Olej odparowuje w procesie obróbki cieplnej, wydzielając niebezpieczne związki organiczne. Proces spalania LZO odbywa się w Utleniaczu Termicznym co gwarantuje niską emisję Całkowitego Węgla Organicznego, zgodną z obowiązującymi normami. Zanieczyszczenia przemysłowe po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury stanowią dodatkowe źródło paliwa. To samo zapewnia wysoka efektywność spalania LZO. Podczas spalania, zanieczyszczenia są chemicznie przekształcane w nieszkodliwe produkty uboczne, takie jak woda i dwutlenek węgla. Następnie może być on bezpiecznie odprowadzany jako spaliny. Z tego powodu Utleniacz Termiczny VOC (LZO) jest używany w takich branżach jak walcownie aluminium, produkcja opakowań do żywności, puszek, produkcja papieru, motoryzacja itp. w celu ochrony zdrowia i środowiska.

Które urządzenie do usuwania lotnych związków organicznych jest najbardziej ekonomiczne i wydajne?

Utleniacz Termiczny VOC jest stosunkowo małym i niedrogim urządzeniem, ale bardzo skutecznie chroni środowisko poprzez spalanie Lotnych Związków Organicznych. Nasze urządzenia mogą być nagrzewane gazowo lub elektrycznie i są dedykowane do instalacji, w których we wsadzie występuje duża ilość oleju. Może być wyposażony w wymiennik ciepła montowany wokół komory spalania. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% w porównaniu z układami bez odzysku ciepła (dla wybranych zastosowań).

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ