Your browser does not support JavaScript! Raporty procesów produkcji wprost z portalu klienta - SECO/WARWICK

Raporty Procesów

Raporty procesów
Raportowanie produkcji wprost z Portalu Klienta

 

Moduł RAPORTY służy do przeglądania i analizy raportów z procesów.

Wykonane procesy na urządzeniu są rejestrowane i prezentowane na liście. Moduł posiada opcję jej filtrowania t oraz porównania wyszczególnionych procesów. Jest możliwość prezentacji na wykresie czasu trwania procesów oraz porównanie kosztowe pod różnym kątem.

Moduł daje możliwość podglądu raportu szczegółowego ze wskazanego procesu.

Raport taki składa się z następujących elementów:

/ informacje statystyczne,
/ dane procesu,
/ wykres sygnałów analogowych oraz ich statystyka,
/ parametry receptury wraz z analizą czasu trwania segmentów i podsegmentów,
/ alarmy, które wystąpiły w trakcie trwania procesu,
/ informacje o wsadzie.

Raportowanie produkcji
Raportowanie produkcji FURNACE/PLUS

Raport można pobrać do jednego pliku w formacie PDF,a wyświetlane trendy sygnałów analogowych wyeksportować do pliku CSV. To wszystko dostępne jest z poziomu Portalu Klienta, czyli z każdego miejsca z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby podchodzenia do szafy sterowniczej pieca i zgrywania raportów.

Główne funkcje modułu:

/ analiza i porównanie procesów
/ statystyka procesów,
/ możliwość pobrania raportu do pliku PDF oraz trendów do pliku CSV,
/ możliwość oznaczenia procesów statusem (poprawny/niepoprawny) oraz zapisania komentarza,
/ optymalizacja produkcji.

RAPORTY PROCESÓW – KORZYŚCI

/ Rejestrowanie i prezentacja wykonanych procesów na liście -> to kompletna dokumentacja działania urządzenia i śledzenie historii produkcji.
/ Moduł umożliwia filtrowanie i porównywanie procesów, co pozwala na szybką analizę danych i identyfikację trendów zmian.
/ Dostęp do raportów szczegółowych z informacjami statystycznymi, danymi procesu i wykresy sygnałów analogowych, co ułatwia kompleksową analizę działania urządzenia.
/ Dostępność i eksport danych – > raporty w formacie PDF, a trendy sygnałów analogowych w plikach CSV, czyli wygodny dostęp i możliwość dalszej analizy.
/ Portal Klienta umożliwia zdalny dostęp do raportów z każdego miejsca.
/ Analiza i porównanie procesów oraz statystyki pomagają w optymalizacji produkcji i zwiększeniu efektywności procesów.

korzyści
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
FURNACE/PLUS
kontakt