Your browser does not support JavaScript! SECO/LAB - wykonujemy unikalne badania

SECO/LAB

SECO/LAB, to tu wykonujemy unikalne badania i pełne testy metalograficzne dla podmiotów zewnętrznych, instytucji, uczelni oraz klientów komercyjnych. Rozwijamy otrzymaną lub zakupioną technologię i wspólnie z działami produktowymi tworzymy unikatowe rozwiązania.

SECO/LAB
R&D SECO/WARWICK

PREPARATYKA PRÓBEK
ZGŁADY METALOGRAFICZNE

W laboratorium SECO/LAB posiadamy niezbędny sprzęt do preparatyki metalograficznej metali żelaznych i nieżelaznych.

R&D SECO/WARWICK

Precyzyjny sprzęt do pobierania próbek z wyrobów metalowych; przecinarka metalograficzna SERVOCUT 401-AA (realizuje cięcie zgrubne detali o dużych gabarytach) oraz przecinarka ATM BRILLANT 220 (umożliwiająca dokładne pobieranie próbek), pozwalają pozyskać materiał badawczy z każdego miejsca testowanego detalu.

Wykonujemy zgłady metalograficzne za pomocą metody inkludowania zarówno na gorąco jak i na zimno. Szlifierko – polerki metalograficzne ATM SAPHIR 550 i Tergamin – 30 Struers oraz szeroki asortyment papierów ściernych, tarcz szlifierskich, sukien polerskich oraz past polerskich gwarantują uzyskanie idealnej powierzchni zgładu metalograficznego.

Trawienie elementów mikrostruktury przeprowadzamy za pomocą odczynników chemicznych, które najczęściej sami przygotowujemy. Ponadto, w przypadku konieczności obserwacji warstw kruchych, lub o małej adhezji do podłoża, pokrywamy detal warstwą ochronną metodą galwaniczną. Sprzęt stosowany do preparatyki jest nowoczesny, dostarczany i serwisowany przez uznane marki produkujące sprzęt laboratoryjny. Dodatkowo duże doświadczenie naszego zespołu sprawia, że preparatyka próbek ma minimalny wpływ na wyniki badań realizowanych w laboratorium SECO/LAB.

PREPARATYKA PRÓBEK – ZGŁADY METALOGRAFICZNE
R&D SECO/WARWICK

BADANIA METALOGRAFICZNE

BADANIA METALOGRAFICZNE<br />

Wykonujemy badania mikrostruktury na mikroskopie świetlnym wyposażonym w 5 obiektywów o powiększeniach 2,5x/10x/20x/50x/100x, co umożliwia obserwacje mikrostruktury o maksymalnym powiększeniu do 1000x. Możemy obserwawać próbki w polu jasnym i w polu ciemnym, Mikroskop wyposażony jest r w analizator oraz polaryzator światła, zaś wysokorozdzielcza kamera Nikon DS.-Fi3 wraz z programem do analizy mikrostruktury NIS Elements pozwala między innymi na:

 • Wykonanie zdjęć w powiększeniu powyżej 1000x w dużej rozdzielczości,
 • Analizę efektów obróbki cieplnej wyrobów metalowych,
 • Wyznaczanie porowatości,
 • Przeprowadzenie ilościowej i jakościowej analizy składników mikrostruktury,
 • Pomiar grubości warstw i powłok oraz ocena ich równomierności,
 • Pomiar wielkości ziaren, także austenitu pierwotnego,
 • Ocenę segregacji węglików, azotków oraz innych wtrąceń,
 • Wady mikrostruktury takie jak mikropęknięcia, niejednorodności, niemartenzytyczne produkty przemiany i wiele innych…
R&D SECO/WARWICK

POMIARY TWARDOŚCI

POMIARY TWARDOŚCI

SECO/LAB wyposażony jest w 4 twardościomierze z imadłami, pryzmatami i uchwytami, dzięki którym wykonujemy dokładne pomiary twardości na wyrobach metalowych o zróżnicowanym kształcie i gabarytach.

 

Badania przeprowadzamy między innymi na:

 • Twardościomierzu INNOWATEST Nemesis 9101, o ruchomym stole pomiarowym, na którym można umieścić detal o dużej masie i gabarytach. Wyposażony jest on w obiektyw o powiększeniu 0,7x/2,5x/10x, kamerę full HD, laser oraz oświetlenie LED, a sterowany jest za pomocą oprogramowania IMPRESSIONS™. Przeprowadzane są na nim pomiary twardości w trybie manualnym i automatycznym metodami:
  • Vickers’a HV przy obciążeniach od 0,5 kg do 120 kg,
  • Rockwell’a w skalach: HRA, HRC, HR15N, HR30T, HR45N,
  • Brinella przy obciążeniach od 1 do 250 kg. Realizacja pomiaru za pomocą kulki o średnicy 2,5 lub 5mm.
 • Sterowany za pomocą oprogramowania ecos Workflow twardościomierz Struers DuraScan, wyposażony jest w ruchomy stolik pomiarowy, kamerę oraz obiektywy o powiększeniach 10x/20x/60x. Możliwie jest realizowanie na nim pomiarów w trybie automatycznym i manualnym oraz pomiarów metodami Knoop’a HK oraz Vickers’a HV, przy obciążeniach od 0,01 kg do 10kg… Urządzenie świetnie nadaje się do precyzyjnych pomiarów grubości efektywnej warstw nawęglonych i azotowanych. Możemy programować ścieżki pomiarowe, co sprawia, że praca na twardościomierzu charakteryzuje się wyjątkową wydajnością.

Laboratorium metalograficzne SECO/LAB działa jak najlepiej zorganizowane centra badawcze w przemyśle, w których stan urządzeń i regulacje postępowania z nimi w poszczególnych badaniach wyznaczają normy przemysłowe. Wszystkie urządzenia w laboratorium są poddawane regularnym kalibracjom oraz są wzorcowane przez podmioty posiadające akredytację w tym zakresie. Każde urządzenie posiada zespół wzorców sprawdzających oraz procedurę uruchamiania przed pomiarem. Co więcej, każde z nich posiada swojego „bliźniaka” na wypadek awarii lub innego losowego zdarzenia. Wyznajemy podejście „double-check possibility” dzięki czemu zapewniamy ciągłości badań laboratoryjnych.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK