Your browser does not support JavaScript! Stock Exchange Information - SECO/WARWICK

INFORMACJE GIEŁDOWE

Spółka: SECO/WARWICK S.A.
Kod ISIN: PLWRWCK00013
Nazwa skrócona: SECOGROUP (SWG)
Rynek notowań: Main Market 5 PLUS
System notowań: Continual trading
Sektor; Electroengineering

 

 

OFERTA/PUBLICZNA

Informacje o ofercie

Oferta Publiczna została podzielona na:

  • Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której Emitent oferował 570.000 Akcji Serii B,
  • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której Emitent i Akcjonariusze Sprzedający oferowali odpowiednio 585.803 Akcje Serii B oraz nie więcej niż 1.661.426 Akcji Sprzedawanych,
  • Transzę Zamkniętą, w której Akcjonariusze Sprzedający oferowali pracownikom Grupy Emitenta nie więcej niż 25.000 Akcji Sprzedawanych.

Podsumowanie oferty publicznej akcji SECO/WARWICK S.A.

Przydział akcji w ramach oferty publicznej SECO/WARWICK S.A. miał miejsce 26 listopada 2007 roku. Inwestorom zostało przydzielone 1.155.803 akcji serii B, (wszystkie nowoemitowane akcje spółki), oraz 1.528.868 akcji serii A, zbywanych przez akcjonariuszy sprzedających.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy łącznie na 272.442 Akcji Serii B spośród 570.000 Akcji Serii B oferowanych w tej transzy. Akcje Serii B zostały przydzielone inwestorom zgodnie ze złożonymi zapisami, a niesubskrybowane Akcje Serii B przesunięto do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W Transzy Zamkniętej inwestorzy subskrybowali 17.598 Akcji Serii A spośród 25.000 Akcji Serii A oferowanych w tej transzy. Niesubskrybowane Akcje Serii A zostały, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, przesunięte do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorzy subskrybowali wszystkie z 2.247.229 Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia w tej transzy. Dodatkowo spośród łącznie 304.960 Akcji Oferowanych przesuniętych do tej transzy z Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz z Transzy Zamkniętej inwestorzy subskrybowali 147.402 Akcji Oferowanych. Podsumowując w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych zostało w dniu 26 listopada 2007 roku łącznie 2.394.631 Akcji Oferowanych, w tym 883.361 Akcji Serii B oraz 1.511.270 Akcji Serii A..

Cena emisyjna akcji spółki SECO/WARWICK S.A. została ustalona na 37 zł wobec przedziału cenowego wynoszącego 35-45 zł.

Istniejące akcje oferowały spółki SW Poland Holding, podmiot kontrolowany przez 5 menedżerów spółki, oraz Spruce Holding LLC, podmiot kontrolowany przez jej prezesa, posiadający obecnie odpowiednio 61,74% i 25,89% akcji. Po ofercie ich udziały spadły do 43,04% i 18,03%, a nowi akcjonariusze objęli 38,93% akcji.

Debiut giełdowy akcji i PDA SECO/WARWICK S.A. miał miejsce 5 grudnia 2007

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ