Your browser does not support JavaScript! Rada Nadzorcza - SECO/WARWICK

/RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

 

Andrzej Zawistowski przewodniczący rady nadzorczej secowarwick

Andrzej Zawistowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 1 marca 2007 został zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Strategii. Od lutego 2007 r. do 25.05.2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Maciej Karnicki wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Karnicki

ZASTĘPCA/ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Uzyskał także dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Georgia State University. Przez 2 lata związany był z SECO/WARWICK, jako przedstawiciel handlowy. W latach 1994-2021 związany był z Swiss Krono Group, gdzie w latach 2000 - 2006 był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Swiss Krono Polska. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Swiss Krono Polska (2004-2021) oraz był Prezesem Zarządu Swiss Krono Polska (2006-2021) będąc jednocześnie Członkiem Zarządu Koncernu Krono Group (2006-2016) oraz Prezesem Swiss Krono Group (2009-2016).

Jeffrey Boswell członek rady nadzorczej secowarwick

Jeffrey Boswell

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Gannon University. W latach 1978 - 1983 zatrudniony był na stanowisku inżyniera projektu w Sunbeam Equipment Corp. po 1984 r. przekształconym w SECO/WARWICK Corp. W latach 1984 - 1986 pracował na stanowisku inżyniera projektu, potem w latach 1987 - 1989 jako menadżer produktu a następnie jako Wiceprezes SECO/WARWICK Corp. ds. sprzedaży. Od 12 lat pełni funkcję najpierw Prezesa później Członka Zarządu w Industrial Heating Equipment Association, a od lat 8 jest Członkiem Zarządu w Cupro Braze Alliance. Od 2005 r. był Prezesem Zarządu w SECO/WARWICK Corp. Od 1 lutego 2007 do 1 marca 2009 r. pełnił rolę Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A., jest także Vice-Prezesem Retech Systems, LLC. Od 29 kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 18 czerwca 2009 r. pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A..

Marcin Murawski członek rady nadzorczej secowarwick

Marcin Murawski

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku jest członkiem ACCA. Pan Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz uprawnienia CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2005 zatrudniony był w PricewaterhouseCoopers jako Menedżer w Departamencie Audytu. Od listopada 2005 do listopada 2012 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA oraz Sekretarzem Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. i TUNŻ WARTA S.A.
Pan Marcin Murawski pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, spełnia Ustawowe kryterium niezależności, a także posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Robert Jasiński Członek Rady Nadzorczej

Robert Jasiński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Jest absolwentem renomowanych, ekonomicznych uczelni europejskich Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zrzeszenia Księgowych ACCA oraz Brytyjski Certyfikat Instytutu Rachunkowości Zarządczej CGMA. Od 2018 roku członek Brytyjskiego Instytutu Rachunkowości Zarządczej FCMA.
W latach 1996-2001 związany był z firmą UNI-Net, jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu. Następnie pełnił funkcję Dyrektora finansowego firmy Netia, Dyrektora Generalnego w UNI-Net, a także Dyrektora ds. Integracji Nabytych Aktywów EI-Net (2001-2005).
W latach 2006-2008 piastował stanowisko Dyrektora Controllingu i Techniki Grupy oraz doradcy CTO w Telekomunikacji Polskiej. Kolejne lata swojej kariery 2008-2018 poświęcił współpracy z PKN Orlen; gdzie był Dyrektorem Wykonawczym Kontrolingu Biznesowego Koncernu, Członkiem Zarządu ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA, Członkiem Zarządu Orlen Finance i Orlen Capital, Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen UPSTREAM, Członkiem Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu UNIPETROL. W latach 2019-2020 był Członkiem Zarządu TRACK TEC S.A.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK