Your browser does not support JavaScript! Supervisory Board in Brief - SECO/WARWICK

/RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

 

Andrzej Zawistowski przewodniczący rady nadzorczej secowarwick

Andrzej Zawistowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 1 marca 2007 został zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Strategii. Od lutego 2007 r. do 25.05.2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Henryk Pilarski wiceprzewodniczący rady nadzorczej secowarwick

Henryk Pilarski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem “Programme Essential Principles of Fund Management” w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 – 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 – 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim. W latach 1981 – 1984 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był dyrektorem ZUO „Hydroster” Gdańsk. Od 1991 r. jest partnerem i współwłaścicielem spółki RES Consulting Gdańsk s.c.
Od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A., a od 2009 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Pan Henryk Pilarski pełni funkcję Sekretarza Komitetu Audytu, oraz posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka.

Jeffrey Boswell członek rady nadzorczej secowarwick

Jeffrey Boswell

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Gannon University. W latach 1978 - 1983 zatrudniony był na stanowisku inżyniera projektu w Sunbeam Equipment Corp. po 1984 r. przekształconym w SECO/WARWICK Corp. W latach 1984 - 1986 pracował na stanowisku inżyniera projektu, potem w latach 1987 - 1989 jako menadżer produktu a następnie jako Wiceprezes SECO/WARWICK Corp. ds. sprzedaży. Od 12 lat pełni funkcję najpierw Prezesa później Członka Zarządu w Industrial Heating Equipment Association, a od lat 8 jest Członkiem Zarządu w Cupro Braze Alliance. Od 2005 r. był Prezesem Zarządu w SECO/WARWICK Corp. Od 1 lutego 2007 do 1 marca 2009 r. pełnił rolę Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A., jest także Vice-Prezesem Retech Systems, LLC. Od 29 kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 18 czerwca 2009 r. pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A..

Marcin Murawski członek rady nadzorczej secowarwick

Marcin Murawski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku jest członkiem ACCA. Pan Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz uprawnienia CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2005 zatrudniony był w PricewaterhouseCoopers jako Menedżer w Departamencie Audytu. Od listopada 2005 do listopada 2012 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA oraz Sekretarzem Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. i TUNŻ WARTA S.A.
Pan Marcin Murawski pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, spełnia Ustawowe kryterium niezależności, a także posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Jacek Tucharz członek rady nadzorczej secowarwick

Jacek Tucharz

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1993-1996 specjalista a później makler w Biurze Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A.
W latach 1996 – 2002 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. o.o. (Program NFI). W kolejnych 3 latach (2002 – 2005) był Dyrektorem Departamentu Spółek Wiodących w PZU NFI Management Sp. z o.o. Od listopada 2007 roku do grudnia 2012 roku był Prezesem Auto – Centrum Puławska Sp. z o.o. W latach 2013 - 2014 Wiceprezes Zarządu Energosynergia Technologie Sp. z o.o.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1047.
Pan Jacek Tucharz pełni funkcję Członka Komitetu Audytu oraz spełnia Ustawowe kryterium niezależności.

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę