Świat wytwarzania przyrostowego wymaga od producentów pieców do obróbki cieplnej innego podejścia - technologia drukowania 3D ewoluuje niezwykle szybko, a oferowane urządzenia do obróbki cieplnej muszą za nią nadążać.