Your browser does not support JavaScript! Generator atmosfery endotermicznej - SECO/WARWICK

GENERATOR ATMOSFERY ENDOTERMICZNEJ

typ G-60-ET

 

/ Producent: SECO/WARWICK,
/ rok produkcji: 2013,
/ lokalizacja: Polska – Świebodzin,
/ urządzenie nigdy nie używane – anulowane zamówienia Klienta,
/ stan: bardzo dobry,
/ wersja bez automatycznej regulacji przepływu gazu. Możliwość doposażania przez SECO/WARWICK,
/ oferujemy ocenę techniczną, relokację oraz montaż urządzenia w miejscu docelowym na trenie E.U.

Przeznaczenie:

Generator atmosfery endotermicznej typu G-60-ET przeznaczony jest do wytwarzania regulowanej atmosfery endotermicznej z gazu ziemnego lub propanu i powietrza. Punkt rosy uzyskiwanej atmosfery jest w zakresie 0OC ± 5OC.

ENDOTHERMIC ATMOSPHERE GENERATOR Type G-60-ET
ENDOTHERMIC ATMOSPHERE GENERATOR

Dane techniczne

Nazwa wyboru części Jednostka Wartość
Wymiary gabarytowe mm Wg. rys. zestawieniowego
Moc zainstalowana kW ~32
Masa brutto kg ~2600
Wydajność atmosfery ENDO (przy swobodnym wypływie atmosfery) m3/h 60
Rodzaj i ilość katalizatora dm3 5-8%Ni – 30dm3
Zapotrzebowanie gazu procesowego Nm3/h 5 – propan
13,6 – metan
Wartość opałowa gazu procesowego MJ/m3 35- metan
93 – propan
Temperatura znamionowa oC 1050
Typ czujnika temperatur   S
Stosunek powietrze-gaz
dla propanu
dla metanu
  7,5 do 1v
3,5 do 1

 

 

Wykaz czynników energetycznych niezbędnych do zasilania generatora

Czynnik techniczny Przyłącze Zakres ciśnień Zapotrzebowanie czynnika Uwagi
Doprowadzenie wody chłodzącej G1/2” 2-5 Bar 1,2 [m3/h] Temp.<25ºC Twardość wody: ≤10°n
Doprowadzenie gazu procesowego G 3/4” 150-400 [mbar] 13,6 [Nm3/h]
5 [Nm3/h]
Metan
Propan
Wylot atmosfery do spalenia Rura DN50 Wolny wylot max.60 [m3/h]  
Zasilanie elementów grzejnych     30 [kW] 3x400V 50Hz
(3x380V 50Hz)
Punkt poboru próbki   30-80 [mbar]   Podłączenie -końcówka na wąż ø wew. 6
Odprowadzenie atmosfery ENDO do pieca G2“ 30-80 [mbar] 60 [m3/h]  
Odciąg spalin     ~1700 [m3/h] Temp. = ok.400oC
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ