Your browser does not support JavaScript! Tomasz Przygoński, Dyrektor Rozwoju Urządzeń segmentu Thermal

PRELEGENT

Tomasz Przygoński

TOMASZ PRZYGOŃSKI
SECO/WARWICK, DYREKTOR ROZWOJU URZĄDZEŃ SEGMENTU THERMAL

Tomasz Przygoński uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W początkowym etapie swojej kariery w latach 1994-99, był członkiem zespołów realizujących pierwsze wdrożenia rozwiązań atmosferowych SECO/WARWICK Corp. USA w Polsce. Następnie, w okresie 5 lat pracy poza S/W, na wyższym stanowisku menadżerskim kierował rozbudową sieci serwisowej firmy, związanej ze znanym producentem pojazdów ciężarowych. Od 2004 r. ponownie w grupie S/W (LZT Elterma), zaangażowany był we wdrażanie zaawansowanych rozwiązań pieców rolkowych, taśmowych, sealed-quench i wgłębnych do nawęglania. W latach 2011-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Pieców do Azotowania i Nawęglania, będąc zaangażowanym m.in. w rozwój rozwiązań do azotowania gazowego ZeroFlow®, generatorów atmosfer, linii technologicznych do nawęglania. Obecnie jest Dyrektorem Rozwoju Urządzeń segmentu Thermal wspierającym zespoły spółek grupy S/W na świecie w zakresie rozwiązań technicznych i ich rozwoju.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ