Select Page

PRELEGENT

TOMASZ PRZYGOŃSKI
SECO/WARWICK,THERMAL PROCESS EQUIPMENT DEVELOPMENT DIRECTOR

Tomasz Przygoński uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W początkowym etapie swojej kariery w latach 1994-99, był członkiem zespołów realizujących pierwsze wdrożenia rozwiązań atmosferowych SECO/WARWICK Corp. USA w Polsce. Następnie, w okresie 5 lat pracy poza S/W, na wyższym stanowisku menadżerskim kierował rozbudową sieci serwisowej firmy, związanej ze znanym producentem pojazdów ciężarowych. Od 2004 r. ponownie w grupie S/W (LZT Elterma), zaangażowany był we wdrażanie zaawansowanych rozwiązań pieców rolkowych, taśmowych, sealed-quench i wgłębnych do nawęglania. W latach 2011-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Pieców do Azotowania i Nawęglania, będąc zaangażowanym m.in. w rozwój rozwiązań do azotowania gazowego ZeroFlow®, generatorów atmosfer, linii technologicznych do nawęglania. Obecnie jest Dyrektorem Rozwoju Urządzeń segmentu Thermal wspierającym zespoły spółek grup S/W SA na świecie, w zakresie rozwiązań technicznych i ich rozwoju.