Your browser does not support JavaScript! Jarosław Bielawski - SECO/WARWICK

PRELEGENT

Jarosław Bielawski
SECO/WARWICK, TECHNOLOG W ZAKŁADZIE PIECÓW ATMOSFEROWYCH

Dr inż. Jarosław Bielawski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej – kierunek Inżyniera Materiałowa (2003). Doktorat, uzyskał w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (2013) w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. W latach 2004 – 2007 jest członkiem zespołu pracującym nad „Niskotemperaturowym azotowaniem stali austenitycznych”.
W okresie 2006 – 2009 bierze udział w grancie badawczym dotyczącym „Warstw odpornych na korozję i zużycie na stalach wysokochromowych”. Jest również uczestnikiem grantu celowego (2007 – 2008) dotyczącego „Wdrożenia technologii obróbki powierzchniowej elementów nowoczesnej hydrauliki siłowej pracującej w warunkach wysokich obciążeń w przemyśle wydobywczym i budownictwie”.
W roku 2009 – 2011 realizuje grant promotorski (Formowanie warstwy azotowanej na stali ferrytyczno-austenitycznej X2 CrNiMo 2253). Jest on autorem i współautorem 17 publikacji
w czasopismach krajowych i zagranicznych. W latach 2013-2015 obejmuje stanowisko Technologa-Metalurga w firmie Caparo Forging (Bomet). Od 2016 jest pracownikiem SecoWarwick w Zakładzie Pieców Atmosferowych pełniąc funkcję Technologa.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK