Your browser does not support JavaScript! Oddana do eksploatacji linia technologiczna na Ukrainie - SECO/WARWICK

Oddana do eksploatacji linia technologiczna na Ukrainie


23.03.2013

W drugiej połowie lutego br. SECO/WARWICK Europe S.A. przekazała do eksploatacji linię technologiczną dla obróbki cieplnej pierścieni łożyskowych typu ARLHE-Т-700 dla ukraińskiej firmy PAO Charkowskie Zakłady Łożyskowe, wchodzącej w skład Grupy Przemysłowej UPEC będącej jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw Ukrainy z branży maszynowej, produkującej podzespoły i mechanizmy dla przemysłu samochodowego, maszyn rolniczych, kolejnictwa oraz metalurgii. […]

HARP

W drugiej połowie lutego br. SECO/WARWICK Europe S.A. przekazała do eksploatacji linię technologiczną dla obróbki cieplnej pierścieni łożyskowych typu ARLHE-Т-700 dla ukraińskiej firmy PAO Charkowskie Zakłady Łożyskowe, wchodzącej w skład Grupy Przemysłowej UPEC będącej jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw Ukrainy z branży maszynowej, produkującej podzespoły i mechanizmy dla przemysłu samochodowego, maszyn rolniczych, kolejnictwa oraz metalurgii. Jest to pierwsza z trzech linii obecnie produkowanych przez SECO/WARWICK Europe S.A. dla danego Klienta. Równolegle w siedzibie producenta odbywają się testy odbioru wstępnego drugiej linii typu ARLHE-Т.

W ramach programu odbiorowego przeprowadzono cykl prób oraz ekspertyz odbiorowych. Linia spełniła wszystkie postawione Kontraktem wymagania technologiczne, w tym bardzo rygorystyczne progi dopuszczalnych odkształceń (owalizacja, stożek) oraz wydajnościowe.

Przedmiotowa inwestycja zapoczątkowała kompleksową modernizację urządzeń do obróbki cieplnej (hartowanie z odpuszczaniem) pierścieni łożysk kolejowych naszego wieloletniego Partnera. W latach 2006-2010 dostarczyliśmy dla Wydziału kuźniczego PAO  CHARP  trzy agregaty rolkowe do wyżarzania sferoidyzującego odkuwek ze stali łożyskowej typu A/SP.

POWRÓT DO NEWSÓW

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę