Your browser does not support JavaScript! Piece do technologii opracowanej przez GreenIron - SECO/WARWICK

Szwedzki recykling metali w piecach SECO/WARWICK – szansa na redukcję śladu węglowego


18.10.2023

SECO/WARWICK podpisał finalną umowę z GreenIron H2 AB na dostawę serii pieców do przetwarzania metali z odpadów poprodukcyjnych bez użycia paliw kopalnych. Najbardziej unikatowy projekt w zakresie zielonych technologii związanych z recyklingiem metali wchodzi w decydującą fazę testów funkcjonalnych. Urządzenia SECO/WARWICK mogą w przyszłości zmienić oblicze branży przetwórstwa metali.

Zielone technologie dla postprodukcji

Ekologiczna rewolucja w poprodukcyjnej gospodarce metalami

Piece do technologii opracowanej przez GreenIron wyprodukowane w ramach umowy przez SECO/WARWICK będą służyć do bezemisyjnego recyklingu utlenionych metali. Bezpośrednio przyczynią się zatem do ograniczenia emisji CO₂ na niespotykaną dotychczas skalę – według danych pozyskanych w wyniku przeprowadzonych testów, każdy piec ma zdolność redukcji emisji o 56.000 ton/rok, co odpowiada liczbie ponad 80 000 lotów dla jednej osoby w obie strony na trasie Londyn-Nowy Jork. Dla porównania roczny ślad węglowy statystycznej osoby mieszkającej w Europie to około 8 ton CO₂ . 

Dążenie do zeroemisyjności to jeden z głównych filarów obecnej polityki państw europejskich. Unia Europejska od kilku lat wspiera programy, które motywują firmy do ograniczenia śladu węglowego. Od ubiegłego roku również Stany Zjednoczone położyły duży nacisk na wspieranie ochrony środowiska naturalnego. Mowa o programie antyinflacyjnym IRA (Inflation Reduction Act), którego wartość szacowana jest na kilkaset miliardów dolarów i który zakłada wspieranie wielu gałęzi przemysłu w celu istotnego ograniczenia emisji CO₂ i wspierania zrównoważonego rozwoju.  

Technologia, której pomysłodawcą i właścicielem praw patentowych jest GreenIron, to rozwiązanie unikatowe, mogące pomóc wielu przedsiębiorstwom we wdrożeniu „zielonych” rozwiązań i funkcjonowaniu w zgodzie z naturalnym środowiskiem.  

Filozofia związana z ograniczeniem emisyjności jest nam bliska. Staramy się by nasze urządzenia były jak najbardziej ekologiczne, by wspierały naszych klientów w zmianie, jaka dokonuje się w przemyśle ciężkim. Stawiamy na zielony kolor, na mądre, ekologiczne innowacje, które nie tylko chronią planetę, ale także pozwalają osiągać lepszą wydajność. Współpraca z GreenIron jest dla nas naturalną drogą rozwoju tej idei. Nie wykluczamy, że nowa linia pieców w przyszłości mogłaby nawet stać się nowym, samodzielnym segmentem naszego biznesu. Potencjał wykorzystania tych urządzeń jest ogromny: piece redukcyjne będą dostępne dla branż, które wykorzystują w procesach produkcji żelazo i inne metale – w tym dla górnictwa, metalurgii, odlewni, przemysłu przetwórstwa metali oraz dla spalarni, gdzie w procesach produkcyjnych występują trudne odpady, wymagające obecnie magazynowania ze względu na brak możliwości ich odpowiedzialnego przetworzenia. Dzięki współpracy GreenIron i SECO/WARWICK odpady te będą mogły być poddane recyklingowi bez wykorzystania paliw kopalnych, aby powrócić do obiegu w gospodarce jako zielona stal czy żelazopowiedział Sławomir Woźniak, Prezes Zarządu Grupy SECO/WARWICK. 

Cenne zasoby nie powinny kończyć na wysypisku śmieci

Obecnie znaczna część podstawowych zasobów metali nie jest w pełni poddawana recyklingowi. Konwencjonalne procesy redukcji w obecnej technologii zazwyczaj wymagają stałej zawartości tlenu w pojedynczym materiale zwrotnym, w związku z czym odpady i pozostałości często trafiają na składowiska. Co więcej, konwencjonalne procesy wytwarzania żelaza i stali wykorzystują węgiel, stąd przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla. W rezultacie przemysł żelaza i stali odpowiada za około 7% globalnej emisji dwutlenku węgla. Dlatego ekologiczna transformacja, która dokonuje się na świecie, wymaga pilnej zmiany technologii na taką, która wykorzystuje odnawialne źródła energii.  

GreenIron opracował także piece do redukcji kopalnych tlenków żelaza tzn. transformacji różnych tlenków metali w czysty metal. Każda tona stali czy żelaza wyprodukowana przez piec GreenIron bez użycia procesu wielkopiecowego może skutkować redukcją emisji CO₂ o 2 tony. 

„Nasza wizja to system obiegu zamkniętego, w którym metale nigdy nie osiągają punktu „końca życia”. Świat, w którym metale są poddawane recyklingowi w nieskończoność bez emisji gazów cieplarnianych. Sprawdzona technologia GreenIron umożliwia produkcję metali z rud oraz przemysłowych produktów ubocznych takich jak żużle, pyły filtracyjne, zgorzelina tlenkowa i inne. Sama technologia opiera się na procesie redukcji opartym na wodorze, a nie na węglu. Technologia sprawia, że proces jest modułowy i skalowalny. Instalacja redukcyjna może być zlokalizowana w pobliżu zakładów przetwórstwa żelaza lub stali. Zmniejsza się zatem konieczność transportu, co umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na energię w całym łańcuchu produkcyjnym” – tłumaczy Edward Murray, CEO i współzałożyciel GreenIron. 

SECO/WARWICK wspiera rozwiązania ekologiczne, które sprawiają, że przemysł ciężki jest przyjazny środowisku. Urządzenia, które powstaną we współpracy z GreenIron, dotychczas nie były dostępne na rynku i potencjalnie mogą stanowić nową linię pieców. Ich ogromną wartością jest fakt przyczyniania się do redukcji dwutlenku węgla, a także znacznego ograniczania kosztów recyklingu pozostałości i odpadów poprodukcyjnych. 

Podpisanie umowy z SECO/WARWICK zbiegło się z objęciem przez Szwecję przewodnictwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji wykonano z zielonej stali pamiątkowe monety brandowane logo SECO/WARWICK i GreenIron. Szwecja w trakcie swojej prezydencji chce w dużym stopniu skoncentrować się na ograniczeniu emisji i wspieraniu europejskich przedsiębiorstw we wdrażaniu zielonych, ekologicznych technologii, stąd ten symbol. Projekt jest wyjątkowy pod względem gotowości komercyjnej i szerokiego spektrum minerałów, które można w nim przetworzyć. Jest to zapowiedź rewolucji w świecie przetwórstwa metali, rewolucji, która ochroni nasze środowisko naturalne. 

O GreenIron:

GreenIron H2 AB to szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca opatentowaną i sprawdzoną, energooszczędną technologię redukcji tlenków metali w czysty metal. Proces nadaje się do ekstrakcji metali z rudy, produktów resztkowych i odpadów. Technologia ta opiera się na wodorze, dlatego jedynym produktem ubocznym jest woda. W połączeniu z hutami, proces GreenIron pozwala na wolne od paliw kopalnych przekształcenie produktów resztkowych w nadające się do użytku surowce żelaza i metali. W przemyśle wydobywczym występują również produkty resztkowe i produkty uboczne, które w ten sam sposób można przekształcić bez paliw kopalnych w surowce do wytapiania bezpośrednio w hutach. GreenIron kładzie duży nacisk na minimalizację emisji CO₂ i stara się kształtować biznesowe systemy obiegu zamkniętego oraz zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. 

BACK TO NEWS

Tags: | | | | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ