Your browser does not support JavaScript! ZWOŁANIE ZWZ SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

ZWOŁANIE ZWZ SECO/WARWICK S.A.


11.05.2023

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 w […]

General-Meeting-of-Shareholders-SECOWARWICK

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Pobierz dokumenty:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 Czerwca 2023

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2023

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2023

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2023

oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2023

Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2022

Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022

 

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ