Your browser does not support JavaScript! ZWOŁANIE ZWZ SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

ZWOŁANIE ZWZ SECO/WARWICK S.A.


16.05.2024

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 w […]

General-Meeting-of-Shareholders-SECOWARWICK

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Pobierz dokumenty:

 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 Czerwca 2024

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2024

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2024

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2024

oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2024

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2024

Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2023

Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023

 

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ