Your browser does not support JavaScript! PreNitLPC® piece do ekonomicznego nawęglania gazowego - SECO/WARWICK

PreNitLPC®

PreNitLPC® – szybkie i ekonomiczne nawęglanie próżniowe

 

wykrTechnologia wstępnego azotowania przed niskociśnieniowym nawęglaniem PreNitLPC, pozwala na rozszerzenie zastosowań technologii nawęglania próżniowego z rodziny FineCarb, w kierunku wyższych temperatur nawęglania oraz szerszego zakresu obrabianych gatunków stali. PreNitLPC jest nowoczesną, szybką i ekonomiczną alternatywą nawęglania niskociśnieniowego pozwalającą na istotną intensyfikację tego procesu.

Poprzez dozowanie nośnika azotu podczas fazy kontrolowanego nagrzewu proces nawęglania może być prowadzony na wyższych temperaturach (1000°C i powyżej), jednocześnie utrzymując drobnoziarnistą strukturę warstwy obrabianej. Właściwości wytrzymałościowe są podobne do tych uzyskiwanych dla wsadów nawęglanych konwencjonalnie w niższych temperaturach.

Technologia ta pozwala zaoszczędzić na kosztach procesu poprzez skrócenie cyklu nawęglania oraz zmniejszenie zużycia gazów technologicznych (C2H2, C2H4, H2, NH3) mierzonych w litrach na minutę, a nie jak w przypadku technologii konwencjonalnych, w metrach sześciennych na godzinę. PreNitLPC jest unikatowym procesem dającym pełną wartość zarówno w zakresie kosztów obróbki jak i jej wydajności.

Patent No.: EP 1558780 & EP 1558781, Patent No.: US 7,513,958 & US 7,550,049

Kluczowe Właściwości Techniczne

Technologia PreNitLPC® z rodziny FineCarb – zwiększa jakość i wydajność nawęglania dzięki:

 •   procesowi wysokotemperaturowemu, do 1050°C, utrzymującemu strukturę drobnoziarnistą

 

f001

Rys. 1 Porównanie średnicy ziarna po nawęglaniu próżniowym stali 18CrNiMo7-6, skorelowanym dla temperatury 920°C, 1000°C i z zastosowaniem technologii LPC, PreNitLPC®

 • zwiększona szybkość przyrostu warstwy utwardzonej
 • skrócenie czasu cyklu nawęglania i w konsekwencji znaczna redukcja kosztów

fig2

 

Rys. 2 Przybliżone czasy nawęglania niskociśnieniowego LPC dla stali 16MnCr5 w zależności od wymaganej temperatury oraz umownej grubości warstwy utwardzonej.

oraz dalsze korzyści:

 • niższa zawartość austenitu szczątkowego i obniżona zdolność tworzenia węglików przy zachowaniu niepogorszonych użytecznych właściwości mechanicznych

 

f002

Rys. 3 Porównanie zawartości austenitu szczątkowego po nawęglaniu próżniowym stali 18CrNiMo7-6, skorelowanym dla temperatury 920°C, 1000°C i z zastosowaniem technologii LPC, PreNitLPC®

 

f003

Rys. 4 Porównanie niższej zdolności tworzenia węglików po nawęglaniu próżniowym stali 18CrNiMo7-6, skorelowanym dla temperatury 920°C, 1050°C i z zastosowaniem technologii LPC, PreNitLPC®

 • przeznaczenie dla typowych stali do nawęglania

 

Kluczowe Właściwości Ekonomiczne

 • Im większa głębokość warstwy nawęglanej tym większa redukcja czasu

foto-11121

Rys. 5 Całkowity czas obróbki (od załadunku do rozładunku wsadu z pieca) dla nawęglania i hartowania olejowego części ze stali 16MnCr5 w zestawieniu z zastosowaną technologią, temperaturą i grubością warstwy. Technologią odniesienia (100%) jest konwencjonalne nawęglanie w atmosferze ENDO chłodzeniem olejowym przy 920°C. Zakres redukcji zależy od temperatury zastosowanej zgodnie z technologią PreNitLPC®.

 

 • Im większa głębokość warstwy nawęglanej tym większa redukcja kosztów

 

foto-1123321

Rys. 6 Porównanie kosztów mediów (energia elektryczna, gazy nawęglające) całego procesu (od załadunku do rozładunku wsadu z pieca) dla nawęglania i hartowania olejowego części ze stali 16MnCr5 pod kątem zastosowanej technologii, temperatury i grubości warstwy. Technologią odniesienia jest konwencjonalne nawęglanie w atmosferze endotermicznej z hartowaniem w oleju przy 920°C (1650°F). Zakres redukcji zależy od temperatury zastosowanej zgodnie z technologią PreNitLPC®.

 

 • Im większa głębokość warstwy nawęglanej tym większe zyski

foto-44

Rys. 7 Prawdopodobny wzrost zysków szacowany dla skrócenia czasu obróbki i redukcji kosztów mediów dla nawęglania zgodnie z technologią PreNitLPC® w odniesieniu do nawęglania w atmosferze kontrolowanej.

 

Nawęglanie Niskociśnieniowe wg FineCarb® oznacza:

4

 • czystość procesu ze względu na wieloskładnikową mieszankę gazów nawęglających (CH4- C2H2 – H2)
 • doskonałą penetrację węgla przy nawęglaniu gęsto upakowanych wsadów oraz elementów o skomplikowanych kształtach lub z zaślepionymi otworami (dysze silników Diesla)
 • powtarzalna i szybka obróbka
 • bardzo niskie zużycie gazów nawęglających
 • lepsza jakość dzięki brakowi utleniania międzykrystalicznego (brak IGO) oraz precyzyjnej jednorodności warstwy nawęglonej
 • łatwość nawęglania stali lotniczych oraz stopowych, tj.: Pyrowear® Alloy 57, M-50 NIL, SAE 9310, Ferrium® C61 alloy etc.
 • technologia zgodna z NADCAP

PreNitLPC

A pre-nitriding option for low pressure carburizing, PreNitLPC broadens the applications for LPC Vacuum Carburizing by utilizing higher carburizing temperatures. PreNitLPC is a modern, fast and economical addition to our standard low pressure carburizing system that enhances the process by significantly reducing cycle times.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ