Your browser does not support JavaScript! Piece do topienia i wytrzymywania aluminium - SECO/WARWICK
melting furnace

Piece do topienia i wytrzymywania aluminium

Konstrukcja gwarantująca doskonałą wydajność

 

Naszym klientom w Ameryce Północnej i Południowej oferujemy urządzenia do topienia i wytrzymywania. Marka SECO/WARWICK to synonim jakości i wydajności, na których polegać może globalna branża aluminium. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu elementy konstrukcyjne i wyjątkowe cechy linii pieców SECO/WARWICK do topienia i wytrzymywania są sprawdzone i potwierdzone w praktyce.  Wybór SECO/WARWICK jako dostawcy pieca do obróbki aluminium gwarantuje zaprojektowanie systemu zgodnie z potrzebami i wymaganiami.

Nasi konstruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań do topienia i wytrzymania aluminium. Niezależnie od tego, czy wymagania klienta obejmują podgrzewanie wsadu, topienie gąsek, sztabek, wlewków, złomu czystego i zanieczyszczonego lub wytrzymanie metalu na potrzeby czyszczenia i stopowania, SECO/WARWICK oferuje piece pozwalające topić, wytrzymać i dostarczać w tempie wymaganym przez proces odlewniczy klienta.

SECO/WARWICK oferuje wiele typów pieców o różnych kształtach i wymiarach, których szybkość topienia i wydajność są dopasowane do konkretnych potrzeb klientów i gwarantują wiele lat niezawodnej i wydajnej eksploatacji. Nasi konstruktorzy przez cały czas ściśle współpracują z działami inżynierii, produkcji i obsługi technicznej klienta, aby zapewnić optymalną wydajność systemu pieca oraz integrację z sąsiadującymi instalacjami.

/ Konstrukcja pieca
SECO/WARWICK dostarcza kompleksowe rozwiązania. Oferujemy doskonałą konstrukcję, zaawansowane układy sterowania, opcjonalne systemy spalania, okładziny ogniotrwałe o wysokich właściwościach użytkowych i usługi montażu „pod klucz”, aby pomóc klientom w osiągnięciu najlepszych efektów procesu odlewania.

/ Konstrukcja stalowa
Piece SECO/WARWICK wykorzystują cięższe stalowe konstrukcje, wzmocnione elementami konstrukcyjnymi w miejscach największych naprężeń na obwodzie pieca. Obszary narażone na podwyższone naprężenia, takie jak otwory drzwiowe, zaczepy i korki spustowe oraz otwory do komór zewnętrznych, podlegają dodatkowym analizom, a następnie są wzmacniane.

/ Sterowanie
SECO/WARWICK stosuje najnowocześniejszy sprzęt sterujący oparty na PLC oraz oprogramowanie, dostarczając optymalny układ sterowania piecem.  Współczynniki paliwa do powietrza oraz dane dotyczące spalania są optymalizowane w celu uzyskania docelowych nastaw dla metalu przy zapewnieniu wysokiej efektywności.  Możliwość komunikacji z systemami SCADA oraz po interfejsie Ethernet umożliwiają komunikację ze stacjami odlewniczymi oraz pozostałymi procesami sąsiadującymi. Możliwość komunikacji zdalnej pozwala wyświetlać alarmy systemu pieca, nastawy i zużycie paliwa z poziomu komputera zdalnego lub smartfona. Funkcje te dostarczają informacji niezbędnych do śledzenia procesu.

/ Systemy spalania
SECO/WARWICK współpracuje ze wszystkimi producentami palników, aby określić i dobrać palniki najlepiej dopasowane do danego zastosowania, równoważąc wymaganą wydajność z oczekiwaniami budżetowymi.

Analizuje się rozmieszczenie i moc wejściową palnika, aby zapewnić maksymalne pokrycie obiektu topionego, dbając o szybkie i wydajne topienie. Uwzględniane są parametry palnika takie jak długość, kształt i prędkość płomienia, w celu zmaksymalizowania wydajności topienia bez uszczerbku dla jakości metalu.

Kosztem niewłaściwej oceny i ustawienia palnika może być bezpośrednie uderzanie płomienia i nadmierne mieszanie powierzchni wsadu, prowadzące do wysokich strat metalu. Zbyt duży nagrzew komory pieca może drastyczne skracać żywotność kosztownej okładziny pieca.

/ Okładziny ogniotrwałe
SECO/WARWICK rozumie, że proces i parametry robocze wymagają specjalnie zaprojektowanych okładzin ogniotrwałych i materiałów pieca, odpowiednich do danego zastosowania. Rozważane czynniki obejmują skład stopu, powierzchnię krzepnięcia aluminium, wytrzymałość na odpryski, wytrzymałość na działanie metalu i wytrzymałość ścierną w intensywnie eksploatowanych obszarach, a także sposób załadunku, topnienia i czyszczenia.

Nowe energooszczędne materiały ogniotrwałe, np. płyty krzemianowo-wapniowe, które są płytami niezwilżalnymi o doskonałych właściwościach izolacyjnych, poddajemy ciągłej ocenie i wykorzystujemy w skutecznych i ekonomicznych konstrukcjach okładzin pieca. Tego rodzaju materiały stają się efektywnym kosztowo materiałem zastępczym przy kalkulacji wartości.

/ Stosunek kosztów do wydajności
SECO/WARWICK oferuje szeroką gamę opcji pozwalających zmaksymalizować wydajność w ramach dostępnego budżetu. Podgrzewane systemy spalania powietrza, komory podgrzewania materiałów stałych, pompy do recyrkulacji metalu czy mieszadła, to tylko niektóre z usprawnień wydajnościowych dla osiągnięcia równowagi pomiędzy budżetem a potrzebami z zakresu wydajności.

Niektóre z naszych ostatnich instalacji w USA obejmują:

/ Jednokomorowy piec do topienia o mocy 142 000# z palnikami emitującymi niski poziom tlenków azotu (Lo Nox) zaprojektowany do topienia odpadów z wyciskania ze średnią prędkością 12 000 funtów (ok. 5450 kg) na godzinę. Piec wyposażono we właz ZZ na potrzeby zamontowania w przyszłości bocznego mieszadła elektromagnetycznego. Studzienka pompy odprowadzającej do pompy przesyłu stopionego metalu w celu automatyzacji transportu metalu do urządzenia klienta służącego do odlewania kęsów.

/ Jednokomorowy piec do topienia o mocy 260 000# z jedną parą palników regeneracyjnych z głowicą Bloom Twin zaprojektowany do topienia rozdrobnionych odpadów w komorze, ze średnią prędkością 24 000 funtów (ok. 10 900 kg) na godzinę.
Piec dysponuje również wysuniętym progiem umożliwiającym wytapianie 6000 funtów (ok. 2720 kg) gąsek na godzinę przy założeniu przeciętnej szybkości topienia wynoszącej 30 000 funtów (ok. 13 600 kg) na godzinę przy wydajności wytopu od 1150 do 1100 btu/#.
Piec przekroczył oczekiwania dotyczące topienia i wydajności, przy równomiernym i spójnym załadunku.
Do pozostałych cech tego pieca do topienia o mocy 260 000# należą: układ chłodzenia pod trzonem oraz gorąca ściana chłodzona powietrzem.
Komora pieca podzielona jest na sekcję wsadową ze ścianą dzielącą, gdzie pompa J50 firmy Metaullics zapewnia doskonałą cyrkulację gorącego metalu, odciągając gorący metal z głównej komory grzejnej i tłocząc go przez rozdrobnione odpady załadowane do strefy odpadów komory.

/ Piec nieprzelotowy do topienia o mocy 45 000# z jedną parą palników regeneracyjnych Bloom, przeznaczony do topienia wewnętrznych odpadów umieszczonych na trzonie. Piec topi w tempie 10 000 funtów (ok. 4535 kg) na godzinę przy wydajności wytopu 1100 btu/# lub mniej.
Piec został zakupiony jako projekt rozbudowy litowo-aluminiowej.
Piec spełnił, a nawet przekroczył, wszystkie gwarantowane parametry szybkości i wydajności topienia.

/ Topienie metali nieżelaznych
/ Topienie odpadów z wyciskania
/ Topienie odpadów rozdrobnionych
/ Topienie odpadów wtórnych
/ Wytrzymanie

/ Aluminium
/ Aluminium pierwotne i wtórne

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ