Your browser does not support JavaScript! Piece przelotowe do homogenizacji aluminium - SECO/WARWICK
Piece przelotowe do homogenizacji aluminium SECO/WARWICK

Piece przelotowe do homogenizacji aluminium

Homogenizacja Aluminium

 

SECO/WARWICK oferuje piece przemysłowe wyposażone w zaawansowane technologie skracające czas cyklu, oszczędzające energię i poprawiające tempo chłodzenia. Nasze podstawowe pięć grup produktów obejmuje piece do wyżarzania zwojów/folii, piece do przesycania i starzenia, piece do homegenizacji wlewków/wlewków długich oraz piece do topienia/podgrzewania. Każdy system obejmuje pakiety sterowania i transportu materiału zaprojektowane dla optymalnych osiągów w każdym środowisku produkcyjnym.

Mając 50 lat doświadczenia we współpracy z przemysłem aluminiowym dostrzegamy twoje potrzeby produkcyjne i oferujemy urządzenia o wyjątkowej jakości i wartości.

 

/ Elastyczność produkcji

Dzięki swemu wielostrefowemu rozwiązaniu technologia pieców z pionowym przepływem powietrza jest z natury elastyczna. Taki piec może obrabiać partie wsadów z różnych stopów oraz o różnych średnicach niepozostawiając pustych podpór wsadu.

/ Praca automatyczna

Praca pieca jest w pełni zautomatyzowana przez system sterowania. W trakcie normalnego działania, gdy dojdzie do zatrzymania pracy lub gdy piec wymaga restartu po zatrzymaniu,  nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika. Zatrzymania i restarty zazwyczaj stanowią znaczne ryzyko uszkodzenia produktu. Ponieważ proces jest całkowicie zautomatyzowany, wszelkie wariacje naturalne dla sterowania takim procesem przez człowieka są wyeliminowane a konsekwencja operacja ulega wzmocnieniu.

/ Identyfikacja produktu

Programator PLC gromadzi dane historyczne (pozycja, temperatura, stopień transformacji, czas obróbki) dla każdego wlewka. Ponadto, system wykonuje raporty dotyczące pojedynczych wlewków bądź ich partii w oparciu o zebrane dane. Te dane i raporty mogą być wykorzystane do udoskonalenia technologii oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania klienta.

/ Modularna konstrukcja – jedna instalacja

Konstruując przelotową instalację do homogenizacji nasz zespół konstrukcyjny projektuje ją w sekcjach. Oznacza to, że instalacja jest dostarczana do klienta w sekcjach i tam ponownie montowana. Ten sposób postępowania zapewnia funkcjonowanie instalacji a czas montażu jest zminimalizowany by wspierać produkcję.

/ Sprawność energetyczna

Układ sterowania ciągle optymalizuje piec w kierunku najwyższej wydajności bez niewykorzystanych przestrzeni niezależnie od konfiguracji produktów wsadu. Ciągły i zoptymalizowany przepływ materiału prowadzi do bardziej wydajnego wykorzystania energii.

Dwururowa przeciwbieżna chłodnica odzyskuje znaczną ilość energii wydechowej. Wysokiej jakości uszczelnienia oraz dobra izolacja utrzymują starty cieplne ścian na minimalnym poziomie.

/ Kontrola przepływu powietrza

W ramach konstrukcji mechanicznej technolodzy optymalizują wnętrze pieca celem uaktywnienia najlepszych możliwych osiągów by spełnić zróżnicowane wymagania naszych klientów.

/ Wzmożona Wymiana Ciepła – pionowy przepływ powietrza

Strumień powietrza wysokiej prędkości jest kierowany na wierzch każdego wlewka, co skutkuje wyższym współczynnikiem wymiany ciepła. Ponieważ piec składa się z kilku stref możliwe jest zastosowanie wyższych temperatur w każdej strefie bez ryzyka uszkodzenia produktu.

Te wyższe temperatury w połączeniu z wyższym współczynnikiem wymiany ciepła pozwalają na uzyskanie znacznie wyższego wskaźnika transferu ciepła konwekcyjnego do wlewków. Jako że możliwe jest działanie poszczególnych stref przy wyższej temperaturze bez szkody dla bezpieczeństwa, radiacyjny transfer ciepła również ulega wzmocnieniu. Udoskonalona wymiana ciepła skutkuje skróceniem czasu nagrzewu dla wlewków o małych i dużych przekrojach.

/ Jednorodna jakość

Temperaturę procesu obróbki cieplnej można zoptymalizować gdyż piec przelotowy do homogenizacji ma jednowarstwowy przebieg wsadu. Kontrola jakości jest umożliwia by każdy wlewek miał te same warunki. Proces chłodzenia również można kontrolować i optymalizować.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ