Your browser does not support JavaScript! Piece Przelotowe do Homogenizacji Aluminium - SECO/WARWICK

PIECE PRZELOTOWE

 

Do Homogenizacji Aluminium

 

SECO/WARWICK oferuje piece przemysłowe wyposażone w zaawansowane technologie skracające czas cyklu, oszczędzające energię i poprawiające tempo chłodzenia. Nasze podstawowe pięć grup produktów objemuje piece do wyżarzania zwojów/folii, piece do przesycania i starzenia, piece do homegenizacji wlewków/wlewków długich oraz piece do topienia/podgrzewania. Każdy system obejmuje pakiety sterowania i transportu materiału zaprojektowane dla optymalnych osiągów w każdym środowisku produkcyjnym.

Mając 50 lat doświadczenia we współpracy z przemysłem aluminiowym dostrzegamy twoje potrzeby produkcyjne i oferujemy urządzenia o wyjątkowej jakości i wartości.

 

/ Elastyczność produkcji

Dzięki swemu wielostrefowemu rozwiązaniu technologia pieców z pionowym przepływem powietrza jest z natury elastyczna. Taki piec może obrabiać partie wsadów z różnych stopów oraz o różnych średnicach niepozostawiając pustych podpór wsadu.

/ Praca automatyczna

Praca pieca jest w pełni zautomatyzowana przez system sterowania. W trakcie normalnego działania, gdy dojdzie do zatrzymania pracy lub gdy piec wymaga restartu po zatrzymaniu,  nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika. Zatrzymania i restarty zazwyczaj stanowią znaczne ryzyko uszkodzenia produktu. Ponieważ proces jest całkowicie zautomatyzowany, wszelkie wariacje naturalne dla sterowania takim procesem przez człowieka są wyeliminowane a konsekwencja operacja ulega wzmocnieniu.

/ Identyfikacja produktu

Programator PLC gromadzi dane historyczne (pozycja, temperatura, stopień transformacji, czas obróbki) dla każdego wlewka. Ponadto, system wykonuje raporty dotyczące pojedyńczych wlewków bądź ich partii w oparciu o zebrane dane. Te dane i raporty mogą być wykorzystane do udoskonalenia technologii oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania klienta.

/ Modularna konstrukcja – jedna instalacja

Konstruując przelotową instalację do homogenizacji nasz zespół konstrukcyjny projektuje ją w sekcjach. Oznacza to, że instalacja jest dostarczana do klienta w sekcjach i tam ponownie montowana. Ten sposób postępowania zapewnia funkcjonowanie instalacji a czas montażu jest zminimalizowny by wspierać produkcję.

/ Sprawność energetyczna

Układ sterowania ciągle optymalizuje piec w kierunku najwyższej wydajności bez niewykorzystanych przestrzeni niezależnie od konfiguracji produktów wsadu. Ciągły i zoptymalizowany przpływ materiału prowadzi do bardziej wydajnego wykorzystania energii.

Dwururowa przeciwbieżna chłodnica odzyskuje znaczną ilość energii wydechowej. Wysokiej jakości uszczelnienia oraz dobra izolacja utrzymują starty cieplne ścian na minimalnym poziomie.

/ Kontrola przepływu powietrza

W ramach konstrukcji mechnicznej technolodzy optymalizują wnętrze pieca celem uaktywnienia najlepszych możliwych osiągów by spełnić zróżnicowane wymagania naszych klientów.

/ Wzmożona Wymiana Ciepła – pionowy przepływ powietrza

Strumień powietrza wysokiej prędkości jest kierowany na wierzch każdego wlewka, co skutkuje wyższym współczynnikiem wymiany ciepła. Ponieważ piec składa się z kilku stref możliwe jest zastosowanie wyższych temperatur w każdej strefie bez ryzyka uszkodzenia produktu.

Te wyższe temperatury w połączeniu z wyższym współczynnikiem wymiany ciepła pozwalają na uzyskanie znacznie wyższego wskaźnika transferu ciepła konwekcyjnego do wlewków. Jako że możliwe jest działanie poszczególnych stref przy wyższej temperaturze bez szkody dla bezpieczeństwa, radiacyjny transfer ciepła również ulega wzmocnieniu. Udoskonalona wymiana ciepła skutkuje skróceniem czasu nagrzewu dla wlewków o małych i dużych przekrojach.

/ Jednorodna jakość

Temperaturę procesu obróbki cieplnej można zoptymalizować gdyż piec przelotowy do homogenizacji ma jednowarstwowy przebieg wsadu. Kontrola jakości jest umożliwia by każdy wlewek miał te same warunki. Proces chłodzenia również można kontrolować i optymalizować.

 

 

 

ZAPYTAJ /O OFERTĘ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę