Your browser does not support JavaScript! SUPER IQ – Nawęglanie i hartowanie stali piecem nowej generacji
uniwersalny piec komorowy

Super IQ – uniwersalny piec komorowy

 

Uniwersalny piec komorowy ze zintegrowanym zbiornikiem hartowniczym, przeznaczony do nawęglania i hartowania stali.

Urządzenie zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający dodanie go do istniejących linii technologicznych pieców komorowych do nawęglania, bez potrzeby wykonania znaczących modyfikacji istniejącej infrastruktury.

Dotyczy to także sytuacji, kiedy występuje potrzeba wymiany starego, wyeksploatowanego pieca komorowego typu Integral Quench (IQ) na nowe urządzenie. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bezproblemową instalację pieca bez względu na markę oryginalnego sprzętu jaki jest zastępowany. Oznacza to pełną integrację z istniejącymi elementami transportu wsadu (ładowarka, stoły odkładcze, oprzyrządowanie technologiczne) na poziomie mechaniki oraz automatyki.

Z uwagi na przystosowanie do pracy z konwencjonalnymi olejami hartowniczymi, obrobione detale myte są dostępnych w linii, tradycyjnych urządzeniach myjących. Technologia mycia, rodzaj zastosowanych środków oraz dobre praktyki operatorów nie wymagają zmian, użytkownik może w pełni czerpać z nabytych przez siebie doświadczeń.

Super IQ dla prowadzenia procesów nawęglania nie wymaga doprowadzenia atmosfery endotermicznej. W efekcie, generator zostaje wyeliminowany, a na oszczędności składa się brak potrzeby jego zakupu, utrzymania w ruchu oraz typowych dla tego urządzenia strat nadwyżki gazu procesowego

Zasadniczą jednak przewagę nad tradycyjnymi piecami typu IQ, Super IQ buduje na potencjale redukcji czasu obróbki. Wynika to z możliwości prowadzenia procesów nawęglania z wyższymi temperaturami, w praktyce nawet do 1050*C. W takiej sytuacji możliwe jest istotne zwiększenie wydajności oraz obniżka kosztów produkcji.

Rozszerzony do 1100*C zakres temperatur roboczych, pozwala także na wykonanie innych, wymagających tego procesów, co znacznie rozszerza możliwości jednostki.

Praca pieca odbywa się w sposób w pełni automatyczny. Wewnętrzna ładowarka przemieszcza wsad w sposób płynny, a zastosowane rozwiązanie eliminuje ryzyka związane z przepychaniem znaczących mas, tu nawet do 1560 kg brutto.

Receptury technologiczne tworzone są z wykorzystaniem symulatora, stanowiącego integralną część urządzenia. Prócz szerokiej bazy danych materiałów, symulator wspomaga pracę operatora wyliczając i proponując wybór alternatywnych wersji receptur, informując bezpośrednio o spodziewanych kosztach procesów.

Super IQ cechuje się bezkonkurencyjną elastycznością, wynikającą z braku potrzeby jego sezonowania i nasycania, co ma miejsce w tradycyjnych piecach IQ. W przypadku przerw weekendowych czy innych przerw w produkcji, wyłączenie pieca odbywa się w sposób natychmiastowy. Ponowne wprowadzenie pieca na parametry robocze liczy się w minutach.

Nie pracuje, nie kosztuje.

Także w obszarze ekologii urządzenie prezentuje istotne zalety. Wykorzystywana technologia nawęglania do absolutnego minimum ogranicza emisję do atmosfery. Precyzyjnie dobrane dawki mediów technologicznych liczone są w litrach.

W konsekwencji wyeliminowane zostaje typowe dla tradycyjnych rozwiązań zadymienie oraz otwarte płomienie.

Poprawieniu przez to ulega bezpieczeństwo oraz komfort pracy obsługi.

Prostota konstrukcji, ergonomia oraz systemy wspomagające obsługę okresową nie tylko praktycznie eliminują nieplanowane przestoje, ale także istotnie redukują koszty związane z utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry i ich nakładami pracy.

 

/ Brak dodatkowych kosztów produkcji dzięki wyższej jakości i wydajności w porównaniu z nawęglaniem w piecach hartowniczych z wbudowaną wanną
/ Pasuje do linii pieców hartowniczych z wbudowaną wanną dowolnego producenta i ich zagłębień
/ Brak konieczności stosowania generatora ENDO, brak płomienia
/ Łączy czystą obróbkę z wyjątkowymi parametrami hartowania w oleju
/ Włącz, wyłącz – brak trybu jałowego ani kondycjonowania

Potencjał redukcji czasu obróbki z uwagi na możliwość obróbki z wyższymi temperaturami (>>925*c), a co za tym idzie zwiększenie wydajności i obniżka kosztów produkcji;
/ Automatyczne tworzenie receptur, w pełni automatyczna praca;
/ Elastyczność – nie pracuje, nie kosztuje;
/ Łatwa integracja z urządzeniami tradycyjnymi;
/ „Uniwersalność technologiczna +” (także obróbka narzędzi, wyższe temp. Proc.);
/ Prostota obsługi i atrakcyjne koszty utrzymania w ruchu;
/ Brak otwartego płomienia, zadymienia, emisji;
/ Eliminacja dodatkowego urządzenia – generator endo.

Nawęglanie

Przemysł motoryzacyjny,
Przemysł maszynowy,
/ Hartownie usługowe

 

 

ZAPYTAJ /O OFERTĘ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę