Your browser does not support JavaScript! Uniwersalny piec komorowy do hartowania i nawęglania stali - Super IQ
Uniwersalny piec komorowy do hartowania stali i nawęglania - Super IQ SECO/WARWICK

Uniwersalny piec komorowy do hartowania stali i nawęglania – Super IQ

 

Uniwersalny piec komorowy ze zintegrowanym zbiornikiem hartowniczym, przeznaczony do nawęglania i hartowania stali

 

Urządzenie zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający dodanie go do istniejących linii technologicznych pieców komorowych do nawęglania, bez potrzeby wykonania znaczących modyfikacji istniejącej infrastruktury.

Dotyczy to także sytuacji, kiedy występuje potrzeba wymiany starego, wyeksploatowanego pieca komorowego typu Integral Quench (IQ) na nowe urządzenie. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bezproblemową instalację pieca bez względu na markę oryginalnego sprzętu jaki jest zastępowany. Oznacza to pełną integrację z istniejącymi elementami transportu wsadu (ładowarka, stoły odkładcze, oprzyrządowanie technologiczne) na poziomie mechaniki oraz automatyki.

Z uwagi na przystosowanie do pracy z konwencjonalnymi olejami hartowniczymi, obrobione detale myte są dostępnych w linii, tradycyjnych urządzeniach myjących. Technologia mycia, rodzaj zastosowanych środków oraz dobre praktyki operatorów nie wymagają zmian, użytkownik może w pełni czerpać z nabytych przez siebie doświadczeń.

Super IQ dla prowadzenia procesów nawęglania nie wymaga doprowadzenia atmosfery endotermicznej. W efekcie, generator zostaje wyeliminowany, a na oszczędności składa się brak potrzeby jego zakupu, utrzymania w ruchu oraz typowych dla tego urządzenia strat nadwyżki gazu procesowego

Zasadniczą jednak przewagę nad tradycyjnymi piecami typu IQ, Super IQ buduje na potencjale redukcji czasu obróbki. Wynika to z możliwości prowadzenia procesów nawęglania z wyższymi temperaturami, w praktyce nawet do 1050*C. W takiej sytuacji możliwe jest istotne zwiększenie wydajności oraz obniżka kosztów produkcji.

Rozszerzony do 1100*C zakres temperatur roboczych, pozwala także na wykonanie innych, wymagających tego procesów, co znacznie rozszerza możliwości jednostki.

Praca pieca odbywa się w sposób w pełni automatyczny. Wewnętrzna ładowarka przemieszcza wsad w sposób płynny, a zastosowane rozwiązanie eliminuje ryzyka związane z przepychaniem znaczących mas, tu nawet do 1560 kg brutto.

Receptury technologiczne tworzone są z wykorzystaniem symulatora, stanowiącego integralną część urządzenia. Prócz szerokiej bazy danych materiałów, symulator wspomaga pracę operatora wyliczając i proponując wybór alternatywnych wersji receptur, informując bezpośrednio o spodziewanych kosztach procesów.

Super IQ cechuje się bezkonkurencyjną elastycznością, wynikającą z braku potrzeby jego sezonowania i nasycania, co ma miejsce w tradycyjnych piecach IQ. W przypadku przerw weekendowych czy innych przerw w produkcji, wyłączenie pieca odbywa się w sposób natychmiastowy. Ponowne wprowadzenie pieca na parametry robocze liczy się w minutach.

Nie pracuje, nie kosztuje.

Także w obszarze ekologii urządzenie prezentuje istotne zalety. Wykorzystywana technologia nawęglania do absolutnego minimum ogranicza emisję do atmosfery. Precyzyjnie dobrane dawki mediów technologicznych liczone są w litrach.

W konsekwencji wyeliminowane zostaje typowe dla tradycyjnych rozwiązań zadymienie oraz otwarte płomienie.

Poprawieniu przez to ulega bezpieczeństwo oraz komfort pracy obsługi.

Prostota konstrukcji, ergonomia oraz systemy wspomagające obsługę okresową nie tylko praktycznie eliminują nieplanowane przestoje, ale także istotnie redukują koszty związane z utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry i ich nakładami pracy.

 

/ Brak dodatkowych kosztów produkcji dzięki wyższej jakości i wydajności w porównaniu z nawęglaniem w piecach hartowniczych z wbudowaną wanną
/ Pasuje do linii pieców hartowniczych z wbudowaną wanną dowolnego producenta i ich zagłębień
/ Brak konieczności stosowania generatora ENDO, brak płomienia
/ Łączy czystą obróbkę z wyjątkowymi parametrami hartowania w oleju
/ Włącz, wyłącz – brak trybu jałowego ani kondycjonowania
Potencjał redukcji czasu obróbki z uwagi na możliwość obróbki z wyższymi temperaturami (>>925*c), a co za tym idzie zwiększenie wydajności i obniżka kosztów produkcji;
/ Automatyczne tworzenie receptur, w pełni automatyczna praca;
/ Elastyczność – nie pracuje, nie kosztuje;
/ Łatwa integracja z urządzeniami tradycyjnymi;
/ „Uniwersalność technologiczna +” (także obróbka narzędzi, wyższe temp. Proc.);
/ Prostota obsługi i atrakcyjne koszty utrzymania w ruchu;
/ Brak otwartego płomienia, zadymienia, emisji;
/ Eliminacja dodatkowego urządzenia – generator endo.
Nawęglanie

Przemysł motoryzacyjny,
Przemysł maszynowy,
/ Hartownie usługowe

dodanie go do istniejących linii technologicznych pieców komorowych do nawęglania, bez potrzeby wykonania znaczących modyfikacji istniejącej infrastruktury – to nie tylko ogromne oszczędności dla przedsiębiorstw, ale także ukłon w stronę ekologii.  

zastosowana w tym urządzeniu technologia nawęglania niskociśnieniowego (LPC) znacząco ogranicza zużycie gazów procesowych, co pozwala zmniejszyć emisję CO₂ do atmosfery do absolutnego minimum.  

znaczna poprawa bezpieczeństwa pracy urządzenia, gdyż wyeliminowana zostaje typowa dla tradycyjnych rozwiązań konieczność emisji atmosfery procesowej i wymóg jej dopalania przy pomocy otwartego płomienia. 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ