Your browser does not support JavaScript! Piec wielokomorowy VAB - SECO/WARWICK

Próżniowy piec wielokomorowy VAB

Wielokomorowy, modułowy piec VAB

 

Wielokomorowy piec VAB to modułowe urządzenie, które można dostosować do specjalnych potrzeb klienta, zwłaszcza przy produkcji dużych wolumenów o wysokiej wydajności. Idea procesu, nie wymagającego stosowania topnika (technologia no flux) i zapewniającego znaczne zwiększenie bezpieczeństwa dla środowiska, jest taka sama jak w piecu komorowym. Jednak dzięki multiplikacji komór możliwe jest znaczne zwiększenie wydajności, np. poprzez zastosowanie dodatkowych komór grzewczych czy dochładzających, co przekłada się na oszczędność czasu.

Wielokomorowy piec próżniowy typu VAB to piec ciągły do lutowania aluminium elementów w ilościach wieloseryjnych, posiadający obudowę prostopadłościenną. Składa się z wielu komór, których celem jest skrócenie czasu trwania procesu. W wersji podstawowej takiego pieca znajduje się komora załadowcza, która pełni rolę komory wstępnego grzania oraz może być równocześnie komorą do odolejania. Następnie mamy komorę procesową, komorę wyładowczą oraz komorę chłodzenia. Wszystkie komory, z wyjątkiem komory chłodzenia, są ze sobą ściśle połączone, co umożliwia transport części pomiędzy komorami pod próżnią. Komory załadowcza, procesowa i wyładowcza wyposażone są w wielostrefowy system grzewczy, co umożliwia precyzyjną kontrolę oraz regulację temperatury w poszczególnych komorach. Każda komora ma niezależny mechanizm napędowy. Komora grzejna składa się z metalowych paneli, które można łatwo demontować z pieca. Na tych panelach umieszczone są elementy grzejne z taśm grzewczych. W celu ułatwienia dostępu do pieca, poszczególne komory posiadają drzwi rewizyjne, które umożliwiają szybki dostęp do wnętrza pieca bez konieczności rozprzęgania komór. Lutowane części umieszczane są na oprzyrządowaniu w postaci zawieszek, które są podwieszane do szyn. Konstrukcja pieca jest na tyle modułowa, że umożliwia rozbudowę o kolejne komory wstępnego grzania w celu dalszej redukcji czasu procesu oraz prostą integrację z automatycznym systemem transportowym, który może poruszać się w układzie zamkniętym.

Wielokomorowy piec VAB to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów oczekujących najwyższej wydajności i wysokich wolumenów produkcji. Możliwość zastosowania zmiennej ilości komór pozwala dopasować urządzenie do wymagań klienta.

/ Powtarzalność wyników,
/ Dobre i wytrzymałe połączenie lutowane,
/ Modułowość konstrukcji,
/ Czystość części/brak utlenienia,
/ Wysoka wydajność,
/ Elastyczność prowadzenia procesu,
/ Automatyzacja,
/ Rozwiązania umożliwiające szybki maintenence,
/ Szybkie cykle z wysoką próżnią,
/ Wysoka jakość i idealna ochrona powierzchni części,
/ Niskie zużycie energii, gazów procesowych i innych mediów,
/ Przyjazny dla środowiska z niską emisją gazów procesowych,
/ Prosta, modułowa konstrukcja, dopasowana i dostosowana do zadań i warunków zakładu,
/ Gwarantowana jakość i powtarzalne wyniki procesu,
/ Wsparcie w zakresie konserwacji zapobiegawczej,
/ Zdalne sterowanie i monitoring,
/ Szybka dostawa i prosty montaż,
/ Możliwość dostosowania do wymagań klienta.

 / Standardowa pojemność pozioma od 1400 kg i więcej
 / Temperatura robocza – 650°C
 / Jednorodność temperatury +/-3°C
 / Jednolity i wydajny nagrzew radiacyjny
 / Kontrola ciśnienia cząstkowego
 / Obróbka w wysokiej próżni do 10-5 mbar
 / Gazy chłodzące: N2, powietrze
 / Komputerowy system sterowania (PLC+IPC), przyjazny dla operatora
 / Zgodność z globalnymi standardami przemysłowymi
 / Orientacja pozioma
 / Metalowa, prostopadłościenna strefa grzejna

Lutowanie próżniowe bez topnika (fluxless brazing) oferuje zalety polegające na możliwości wyeliminowania wtrąceń topnika oraz projektowania ślepych wnęk, krętych ścieżek i małych przejść w częściach lutowanych, bez względu na szkodliwe efekty związane z usuwaniem topnika i jego uwięzienia po lutowaniu. Precyzyjna kontrola temperatury pozwala wykorzystać wąski zakres temperatury lutowania dostępny dla tego typu materiałów i uzyskiwanie doskonałych połączeń lutowanych. Piec wielkokomorowy to dodatkowo urządzenie kompleksowe, mogące korzystać z wielu rozwiązań (odolejacz, preheating, lutowanie, podchłodzenie, chłodzenie, dochładzanie).

System Automatycznego Sterowania Piecem SecoVac


Funkcje konserwacji i Kontroli

/ Funkcjonalny, prosty w obsłudze, intuicyjny system
/ Zasilanie Bezprzerwowe (UPS)
/ Pełna wizualizacja i kompleksowe zarządzanie sytuacjami awaryjnymi
/ Automatyczne generowanie predefiniowanych raportów (graficznych lub numerycznych) oraz z eksportem do plików zewnętrznych
/ Hierarchia poziomów dostępu użytkowników
/ Zdalne sterowanie i monitoring
/ Indywidualna konfiguracja wszystkich wykresów analizy danych i wydruków
/ Pełna integracja z oprogramowaniem SCADA – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania

Funkcje Produkcyjne

/ Przyjazne programowanie procesów systemowych pieca
/ Zaawansowane zarządzanie procesami z nieograniczoną liczbą receptur
/ System zabezpiecza przed błędnym doborem programów technologicznych

Funkcje Operacyjne

/ Liczniki czasu pracy, możliwość planowania przeglądów okresowych
/ Wiele języków
/ Monitorowanie żywotności termopar
/ Przechowywana historia pracy urządzenia}
/ Monitorowanie zużycia mediów, z opcjonalnymi ostrzeżeniami o uzupełnianiu
/ Dwustopniowy alarm ostrzegawczy – kodowanie kolorami pozwala na natychmiastową identyfikację alarmów
/ Łatwe tworzenie kopii zapasowych systemu

Funkcje Zarządzania

/ Integracja z systemami zarządzania wyższego poziomu
/ Bezpieczeństwo danych dzięki różnym poziomom dostępu użytkownika
/ Optymalizacja produkcji na podstawie zgromadzonych informacji
/ Zmniejszone obciążenie operatora dzięki automatyzacji produkcji
/ Programowalne opóźnienie czasu/daty rozpoczęcia procesu z opcją powiadomienia GSM (Globalny System Komunikacji Mobilnej)
/ Długoterminowa rejestracja danych i zdalny dostęp do zarchiwizowanych informacji
/ Przeglądarka aplikacji zapewnia dostęp do danych „tylko do odczytu”

Modele

450x1800x2400 WxHxL

DEDYKOWANE URZĄDZENIA POMOCNICZE

/ System transportowy
/ Most przeładunkowy
/ Stacja załadowcza
/ Oprzyrządowanie ze stali nierdzewnej
/ Zamknięty Układ Wody Chłodzącej (ZOWOCH)
/ Zbiornik buforowy gazu
/ Helowy system recyklingu
/ Ochrona przed hałasem układu pompowego
/ System pomiaru punktu rosy na wlocie gazu
/ Oddzielny chiller do chłodzenia pompy dyfuzyjnej
/ Datapaq
/ Oszczędzający czas zestaw części zamiennych

Opcje Pieca

/ Wysoka próżnia dzięki pompie dyfuzyjnej, kriogenicznej lub turbomolekularnej
/ Praca w wyższej temperaturze
/ Pułapka niskotemperaturowa i kriogeniczna
/ Wybór koloru

Opcje Systemu Sterowania

/ Wybór systemu sterowania – PLC, IPC
/ System sterowania zarządzana mocą
/ Niezależny rejestrator danych
/ Zdalne sterowanie i monitoring
/ Klimatyzowana szafa sterownicza

 

Different types of loadin in multi chambers vab Different types of loadin in multi chambers vab

Different types of loadin in multi chambers vab

 

 

/ Wszystkie stopy aluminium, które można lutować za pomocą topnika, można lutować próżniowo, Ponadto, niektóre stopy aluminium zawierające magnez (np. seria 5xxx), które nie są łatwo lutowane w procesie topnikowym, mogą być lutowane w próżni

/ Stosując prawidłowe techniki, stopy serii lxxx, 3xxx, 5xxx i 7xxx mogą być próżniowo lutowane

/ Lutowanie

/ Motoryzacyjny,
/ Generatory prądotwórcze i elektrownie,
/ Lotnictwo,
/ Kolej,
/ Elektronika,
/ Urządzenia domowe,

/ próżnia jako atmosfera ochronna i technologiczna eliminuje konieczność stosowania szkodliwych gazów procesowych i ich emisji do otoczenia,

/ brak emisji CO₂, brak użycia paliw kopalnianych,

/ zastosowanie gazu do chłodzenia (azot, argon), pozyskiwanego i zwracanego do powietrza, neutralnego dla środowiska,

/ wzmocniona izolacja termiczna oszczędza energię elektryczną (ok. 20 %),

/ wysoka sprawność energetyczna użytych komponentów elektrycznych (silniki klasy IE3, sterowanie falownikowe, itp.),

/ zastosowanie systemów i algorytmów ograniczających zużycie czynników energetycznych i technologicznych (system pompowy, grzania i chłodzenia),

/ brak emisji szkodliwych substancji,

/ zmniejszenie deformacji hartowniczych i kosztów obróbki twardej (hard machining),

/ eliminacja mycia części po obróbce cieplnej.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ