Your browser does not support JavaScript! Piece do nawęglania olejowego i wyżarzania - SECO/WARWICK

CASEMASTER EVOLUTION

 

Universalny piec do nawęglania CaseMaster Evolution – współczesna generacja pieców z wbudowaną wanną hartowniczą (zintegrowanym systemem chłodzenia).

Najbardziej nowoczesna konstrukcja z komorą obróbki oraz przedsionkiem załadowczym z zabudowaną wanną hartowniczą. Dostępne są dwa rodzaje chłodzenia: w gazie obojętnym oraz w oleju hartowniczym. Trwała izolacja grafitowa oraz trwałe elementy grzejne zapewniają długą niezawodną pracę tego wysokowydajnego pieca stworzonego do zastosowań przemysłowych. Konwekcyjny system grzewczy zapewnia szybkie i jednorodne grzanie wsadu także w niższych temperaturach, co pozwala na skrócenie czasu nagrzewu. Wysokowydajny układ mieszania oleju zapewnia doskonałą jego penetrację w obrębie wsadu, co w efekcie daje jednorodne i szybkie jego chłodzenie. Systemy gazowy, pompowy, zasilania oraz chłodzenia są odpowiednio dobrane wielkościowo by umożliwić pracę w szerokim zakresie przemysłowych zastosowań obróbki cieplnej.

Piece typu CaseMaster Evolution wyposażone w PreNitLPC® by FineCarb® w porównaniu do pieców z atmosferą kontrolowaną typu Sealed Quench pozwalają na udoskonalenie procesu w takich aspektach jak:

/ Krótki czas transportu wsadu w piecu (szybkie otwieranie i zamykanie drzwi wewnętrznych)
/ Nowa konstrukcja układu obiegu oleju pozwalająca na maksymalną jednorodność i tempo chłodzenia
/ Bardzo niskie zużycie mediów technologicznych
/ Symulatory procesu (nawęglanie i hartowanie) oraz w pełni automatyczna obróbka
/ Temperatura nominalna do 1320°C
/ Grzanie konwekcyjne do 800°C
/ Rozkład temperatury ±5°C w komorze grzewczej pieca.

 

piece2

Typ Ddwukomorowy do obróbki wsadów typu (In & Out) z chłodzeniem w oleju lub podchładzaniem gazowym w nadciśnieniu 1.5 bar.

Typ Ttrójkomorowy do pracy ciągłej z odrębną komorą przeznaczoną dla:

/ Podgrzewania, utleniania wstępnego
/ Podgrzewania z wstępnym azotowaniem według technologii PreNitLPC®
/ Wysokociśnieniowego Chłodzenia Gazowego N2/Ar

Wydajność i Jakość

/ Większa sprawność spowodowana krótszym cyklem nawęglania w wyniku bardzo wysokiego stopnia nasycenia wsadu węglem wysokiego tempa dysocjacji w odpowiednim zakresie temperatur do 1050°C
/ Większa powtarzalność wyników w odniesieniu do wsadu
/ Brak utleniania międzykrystalicznego dzięki zastosowaniu atmosfery beztlenowej

Wpływ na środowisko naturalne

/ Brak emisji CO/CO2
/ Brak atmosfery do utylizacji
/ Brak dodatkowych urządzeń energochłonnych np. generatora endotermicznego
/ Brak konieczności wentylacji i klimatyzacji hali roboczej – mniejsze straty cieplne

Zdrowie i Bezpieczeństwo

/ Brak otwartego ognia – brak wyciągów spalin
/ Czyste, nietoksyczne środowisko pracy
/ Poprawa BHP miejsca pracy dzięki brakowi palnych gazów technologicznych
/ Łatwe i intuicyjne sterowanie procesem
/ Wizualizacja parametrów obróbki
/ Brak przestojów pieca, szybkie uruchomienie i wyłączanie pieca
/ Brak specjalnych procedur wyłączania pieca – Wyłącz i Gotowe
/ Elastyczność procesu obróbki

 

Material:16MnCr5; netto 400 kg charge; 30 days; 3 shifts; Total proces – carburizing & Materiał: 16MnCr5; wsad netto 400 kg ; 30 dni; 3 zmiany; Pełna obróbka – nawęglanie i hartowanie w oleju.
Umowna grubość warstwy utwardzonej [mm] 
0,6 0,9 1,2
Wsad: 600x600x900 [mm] Temperatura [°C] Całkowity czas obróbki  [min]
Nawęglanie w atmosferze kontrolowanej w piecu z wanną olejową (Sealed Quench) przy 935 359 455 600
Liczba procesów / miesiąc 120 95 72
CaseMaster Evolution D9 PreNitLPC nawęglanie przy 1030 260 299 353
Liczba procesów / miesiąc 166 144 122
CaseMaster Evolution T9 PreNitLPC nawęglanie przy 1030 143 179 233
Liczba procesów / miesiąc   306 240 185
Wzrost skuteczności w odniesieniu do CMe D9 84% 66% 51%
Wzrost skuteczności w odniesieniu do Sealed Quench 155% 153% 156%

Tab. 1 Wzrost efektywności zależnie od typu pieca (konwencjonalny z wbudowaną wanną, CaseMaster Evolution D – dwukomorowy, oraz T – trójkomorowy z komorą podgrzewania) oraz zastosowanej technologii nawęglania (w atmosferze kontrolowanej, PreNitLPC®) dla najbardziej typowych głębokości warstwy nawęglanej.

 

wykr-2

Rys. 1. Wzrost wydajności w porównaniu typów pieca: (Sealed Quench – dwukomorowy piec z wanną, dwukomorowy piec typu CMe D type oraz trójkomorowy piec typu CMe T; dla typowych procesów obróbki cipelnej stali 16MnCr5 przy nawęglaniu do głębokości warstwy 0,6 mm) oraz zastosowanej technologii (Atmosfera Kontrolowana oraz PreNitLPC).

Nawęglanie wysokotemperaturowe (do 1050°C) (PreNitLPC®) dla zwykłych stali hartowanych w oleju lub w gazie
Nawęglanie niskociśnieniowe (FineCarb®) z hartowaniem w oleju lub w gazie
/ Hartowanie z chłodzeniem w oleju
/ Azotonawęglanie z chłodzeniem w oleju
/ Wyżarzanie z podchładzaniem gazowym
/ Odpuszczanie

Stosowany dla obróbki cieplnej wymagającej:

/ szybkiej i ekonomicznej realizacji procesu technologicznego
/ wysokiej jakości części po obróbce cieplnej

 

Główne dane techniczne dla zastosowań standardowych

Typ Wielkość H [mm] W [mm] L [mm] Wsad [kg] Moc [kW]
D/T 6 400 400 600 200 70
D/T 9 600 600 900 600 150
D/T 12 900 800 1200 1200 240
D/T 15 1000 1000 1500 2000 340

 

WYŚLIJ /WIADOMOŚĆ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  DO POBRANIA

   CaseMaster Evolution

  Zaawansowana technologia wykorzystująca nawęglanie wysokotemperaturowe i niskociśnieniowe zastępująca konwencjonalne piece z wbudowaną wanną hartowniczą dla osiągnięcia krótszych czasów obróbki i wyższej produktywności

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę