Your browser does not support JavaScript! Piece do nawęglania olejowego i wyżarzania - SECO/WARWICK

CASEMASTER EVOLUTION

 

Universalny piec do nawęglania CaseMaster Evolution – współczesna generacja pieców z wbudowaną wanną hartowniczą (zintegrowanym systemem chłodzenia).

Najbardziej nowoczesna konstrukcja z komorą obróbki oraz przedsionkiem załadowczym z zabudowaną wanną hartowniczą. Dostępne są dwa rodzaje chłodzenia: w gazie obojętnym oraz w oleju hartowniczym. Trwała izolacja grafitowa oraz trwałe elementy grzejne zapewniają długą niezawodną pracę tego wysokowydajnego pieca stworzonego do zastosowań przemysłowych. Konwekcyjny system grzewczy zapewnia szybkie i jednorodne grzanie wsadu także w niższych temperaturach, co pozwala na skrócenie czasu nagrzewu. Wysokowydajny układ mieszania oleju zapewnia doskonałą jego penetrację w obrębie wsadu, co w efekcie daje jednorodne i szybkie jego chłodzenie. Systemy gazowy, pompowy, zasilania oraz chłodzenia są odpowiednio dobrane wielkościowo by umożliwić pracę w szerokim zakresie przemysłowych zastosowań obróbki cieplnej.

Piece typu CaseMaster Evolution wyposażone w PreNitLPC® by FineCarb® w porównaniu do pieców z atmosferą kontrolowaną typu Sealed Quench pozwalają na udoskonalenie procesu w takich aspektach jak:

/ Krótki czas transportu wsadu w piecu (szybkie otwieranie i zamykanie drzwi wewnętrznych)
/ Nowa konstrukcja układu obiegu oleju pozwalająca na maksymalną jednorodność i tempo chłodzenia
/ Bardzo niskie zużycie mediów technologicznych
/ Symulatory procesu (nawęglanie i hartowanie) oraz w pełni automatyczna obróbka
/ Temperatura nominalna do 1320°C
/ Grzanie konwekcyjne do 800°C
/ Rozkład temperatury ±5°C w komorze grzewczej pieca.

 

piece2

Typ Ddwukomorowy do obróbki wsadów typu (In & Out) z chłodzeniem w oleju lub podchładzaniem gazowym w nadciśnieniu 1.5 bar.

Typ Ttrójkomorowy do pracy ciągłej z odrębną komorą przeznaczoną dla:

/ Podgrzewania, utleniania wstępnego
/ Podgrzewania z wstępnym azotowaniem według technologii PreNitLPC®
/ Wysokociśnieniowego Chłodzenia Gazowego N2/Ar

Wydajność i Jakość

/ Większa sprawność spowodowana krótszym cyklem nawęglania w wyniku bardzo wysokiego stopnia nasycenia wsadu węglem wysokiego tempa dysocjacji w odpowiednim zakresie temperatur do 1050°C
/ Większa powtarzalność wyników w odniesieniu do wsadu
/ Brak utleniania międzykrystalicznego dzięki zastosowaniu atmosfery beztlenowej

Wpływ na środowisko naturalne

/ Brak emisji CO/CO2
/ Brak atmosfery do utylizacji
/ Brak dodatkowych urządzeń energochłonnych np. generatora endotermicznego
/ Brak konieczności wentylacji i klimatyzacji hali roboczej – mniejsze straty cieplne

Zdrowie i Bezpieczeństwo

/ Brak otwartego ognia – brak wyciągów spalin
/ Czyste, nietoksyczne środowisko pracy
/ Poprawa BHP miejsca pracy dzięki brakowi palnych gazów technologicznych
/ Łatwe i intuicyjne sterowanie procesem
/ Wizualizacja parametrów obróbki
/ Brak przestojów pieca, szybkie uruchomienie i wyłączanie pieca
/ Brak specjalnych procedur wyłączania pieca – Wyłącz i Gotowe
/ Elastyczność procesu obróbki

 

Material:16MnCr5; netto 400 kg charge; 30 days; 3 shifts; Total proces – carburizing & Materiał: 16MnCr5; wsad netto 400 kg ; 30 dni; 3 zmiany; Pełna obróbka – nawęglanie i hartowanie w oleju.
Umowna grubość warstwy utwardzonej [mm] 
0,6 0,9 1,2
Wsad: 600x600x900 [mm] Temperatura [°C] Całkowity czas obróbki  [min]
Nawęglanie w atmosferze kontrolowanej w piecu z wanną olejową (Sealed Quench) przy 935 359 455 600
Liczba procesów / miesiąc 120 95 72
CaseMaster Evolution D9 PreNitLPC nawęglanie przy 1030 260 299 353
Liczba procesów / miesiąc 166 144 122
CaseMaster Evolution T9 PreNitLPC nawęglanie przy 1030 143 179 233
Liczba procesów / miesiąc   306 240 185
Wzrost skuteczności w odniesieniu do CMe D9 84% 66% 51%
Wzrost skuteczności w odniesieniu do Sealed Quench 155% 153% 156%

Tab. 1 Wzrost efektywności zależnie od typu pieca (konwencjonalny z wbudowaną wanną, CaseMaster Evolution D – dwukomorowy, oraz T – trójkomorowy z komorą podgrzewania) oraz zastosowanej technologii nawęglania (w atmosferze kontrolowanej, PreNitLPC®) dla najbardziej typowych głębokości warstwy nawęglanej.

 

wykr-2

Rys. 1. Wzrost wydajności w porównaniu typów pieca: (Sealed Quench – dwukomorowy piec z wanną, dwukomorowy piec typu CMe D type oraz trójkomorowy piec typu CMe T; dla typowych procesów obróbki cipelnej stali 16MnCr5 przy nawęglaniu do głębokości warstwy 0,6 mm) oraz zastosowanej technologii (Atmosfera Kontrolowana oraz PreNitLPC).

Nawęglanie wysokotemperaturowe (do 1050°C) (PreNitLPC®) dla zwykłych stali hartowanych w oleju lub w gazie
Nawęglanie niskociśnieniowe (FineCarb®) z hartowaniem w oleju lub w gazie
/ Hartowanie z chłodzeniem w oleju
/ Azotonawęglanie z chłodzeniem w oleju
/ Wyżarzanie z podchładzaniem gazowym
/ Odpuszczanie

Stosowany dla obróbki cieplnej wymagającej:

/ szybkiej i ekonomicznej realizacji procesu technologicznego
/ wysokiej jakości części po obróbce cieplnej

 

Główne dane techniczne dla zastosowań standardowych

Typ Wielkość H [mm] W [mm] L [mm] Wsad [kg] Moc [kW]
D/T 6 400 400 600 200 70
D/T 9 600 600 900 600 150
D/T 12 900 800 1200 1200 240
D/T 15 1000 1000 1500 2000 340

DO POBRANIA

 CaseMaster Evolution

Zaawansowana technologia wykorzystująca nawęglanie wysokotemperaturowe i niskociśnieniowe zastępująca konwencjonalne piece z wbudowaną wanną hartowniczą dla osiągnięcia krótszych czasów obróbki i wyższej produktywności

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ